Kaatsvrienden

Voor degenen die een en ander hebben gemist en naar aanleiding van onjuistheden die worden verteld door iemand uit Balk nogmaals onderstaande onder uw aandacht.

Naar aanleiding van de commotie die is ontstaan rondom de 55+ PC willen wij als Commissie 55+ graag onze kant van het verhaal toelichten aan jullie.

Op 16 januari 2019 is de Commissie 55+ bijeen geweest om o.a. de planning van het komende jaar vast te stellen en wat en hoe te doen in het jubileumjaar. Ook de financiën zijn besproken.
De Commissie is van mening dat de inleg zo laag mogelijk moet blijven. Ook moet in de zomermaanden geld gespaard moet worden voor de dure wintermaanden in de Trije te Franeker.
(Afgelopen jaar is er maar net een positief saldo overgebleven  en per 1 januari is de BTW nog eens met 3 procent verhoogd op de zaalhuur.)
Er is toen besloten om geen medewerking meer te verlenen aan partijen waar de Commissie financieel gezien niets mee opschoot. Wel is de Commissie bereidt sommige partijen een tegemoetkoming toe te kennen als de betreffende vereniging zelf voor prijzen en/of kransen zorgt. Verder wilde de Commissie in dit jubileumjaar in navolging van vorig jaar, graag een partij kaatsen op het Sjûkelân in Franeker. Na het afscheid van Siep Berkenpas vorig jaar in Balk hebben wij als Commissie geen informatie gehad van KV Cannegieter of zij verder gingen met het organiseren van de 55+ PC. Vorig jaar is door een bestuurslid van KV Cannegieter aangeven dat dit nog binnen hun bestuur besproken moest worden. De Commissie heeft toen gemeend dit jaar de 55+ PC in Franeker te houden als Jubileumpartij. Bijkomend voordeel hierbij was dat de inkomsten geheel ten bate zouden vallen aan de Commissie en indirect dus weer aan de kaatsers.

Dit is in een mail naar KV Cannegieter aangegeven waarbij ook is vermeld dat de financiële situatie ons hiertoe dwong. KV Cannegieter heeft hier vervolgens op gereageerd. Uiteraard waren zij geschrokken en wilden graag overleg met de Commissie.
De voorzitter heeft op 8 februari een overleg gehad met de bestuurders van KV Cannegieter en Siep Berkenpas. Door hem is hen mede gedeeld onder welke voorwaarden de Commissie nog haar diensten ter beschikking van Balk wilde stellen.
Dit was voor KV Cannegieter niet acceptabel. Zij wilden nog een gesprek met de gehele Commissie maar onze voorzitter sprak al namens de gehele Commissie. KV Cannegieter vond het voorstel niet acceptabel en wil de 55+ PC dan zonder ondersteuning van de Commissie organiseren.
KV Cannegieter heeft het daarop ook nodig gevonden de publiciteit op te zoeken. Een poging om de KNKB voor hun karretje te spannen mislukte. De Commissie heeft geen bestuurlijke binding met de KNKB. Vervolgens heeft de voorzitter van KV Cannegieter bij Omrop Fryslân gemeend zijn gal te spuien. De Commissie was geen lid van de KNKB, was geen vereniging of stichting en werd hier nog net niet voor een “zootje ongeregeld” uitgemaakt. Ook op kaatsnieuws.com verscheen een bericht. In tegenstelling tot kaatsnieuws.com had Omrop Fryslân wel het journalistieke fatsoen om wederhoor te vragen. Door Piet Bosgraaf is op een nette manier tekst en uitleg gegeven.

Beide uitzendingen zijn hier terug te luisteren.

KV Cannegieter heeft 20 jaar lang meegelift op het succes van de Commissie 55+. De Commissie 55+ regelde de aanmelding, de loterij van de partijen en de wedstrijdleiding tijdens de PC. Alleen de laatste jaren werd hiervoor een kleine vergoeding ontvangen. De Commissie 55+ bestaat dit jaar 25 jaar en bestaat uit 5 enthousiaste kaatsliefhebbers die hun vrije tijd, ziel en zaligheid steken in het organiseren van kaatswedstrijden. Welke vereniging krijgt het voor elkaar om elke 14 dagen meer dan 30 partuur op een lijst te krijgen!

De publiciteit waarmee KV Cannegieter  geprobeerd heeft de Commissie te beschadigen doet dan ook pijn. De Commissie heeft echter de eer aan zichzelf gehouden en besloten dat KV Cannegieter  zijn PC maar organiseert.
Wij houden een mooie jubileumpartij in Franeker en aan het eind van het jaar een knallend feest.

De Commissie 55+.