Het programma voor de 55+ kaatsers is in principe om de 14 dagen op woensdag.
De wedstrijden beginnen om 09:50 uur en zijn om ongeveer 16.30 uur afgelopen.

Zomerprogramma (onder voorbehoud):
25 september, Wommels jubileumpartij !!!
Winterprogramma in de Trije te Franeker
9 oktober
23 oktober
6 november
20 november
4 december
18 december jubileumpartij
8 januari 2020
22 januari
5 februari
19 februari
4 maart
18 maart
1 april
15 april

Opgave:
Dit kan tot vrijdag 19.00 uur voor de volgende wedstrijd.
Piet Keizer (of zijn vervanger) : 06 – 2399 2779

Bij geen gehoor graag in de voicemail duidelijk uw naam en woonplaats vermelden. Niet SMS’en!!!

Niet in het weekend bellen!!!