Het programma voor de 55+ kaatsers is in principe om de 14 dagen op woensdag.
De wedstrijden beginnen om 09:50 uur en zijn om ongeveer 16.30 uur afgelopen.


Zomerprogramma (onder voorbehoud):
17 juli Vrouwenparochie
8 aug Jelsum-Cornjum
14 aug Huizum
28 aug Leeuwarden, Sonnenborgh, Poiesz partij
11 sept Leeuwarden, Sonnenborgh
25 sept Wommels

 

Opgave:
Dit kan tot vrijdag 19.00 uur voor de volgende wedstrijd.
Piet Keizer (of zijn vervanger) : 06 – 2399 2779

Bij geen gehoor graag in de voicemail duidelijk uw naam en woonplaats vermelden. Niet SMS’en!!!

Niet in het weekend bellen!!!