Het programma voor de 55+ kaatsers is in principe om de 14 dagen op woensdag.
De wedstrijden beginnen om 09:50 uur en zijn om ongeveer 16.30 uur afgelopen.

Winterprogramma 2018-2019 in de Trije te Franeker.

27 maart 2019
10 en 24 april 2019

Zomerprogramma (onder voorbehoud):

15 mei Leeuwarden, Sonnenborgh
29 mei Leeuwarden, Sonnenborgh
12 juni Goutum
26 juni Leeuwarden, Sonnenborgh
3 juli Franeker
10 juli Heerenveen
17 juli Vrouwenparochie
8 aug Jelsum-Cornjum
14 aug Huizum
28 aug Leeuwarden, Sonnenborgh
11 sept Leeuwarden, Sonnenborgh, Poiesz partij
25 sept Wommels

 

Opgave:
Dit kan tot vrijdag 19.00 uur voor de volgende wedstrijd.
Piet Keizer (of zijn vervanger) : 06 – 2399 2779

Bij geen gehoor graag in de voicemail duidelijk uw naam en woonplaats vermelden. Niet SMS’en!!!

Niet in het weekend bellen!!!