Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Houwer, Jan Bolsward
24
52
425
283
+142
Veldman, Bert Bolsward
25
51
432
305
+127
Boorsma, Jan Menaldum
25
48
424
303
+121
Dijkstra, Albert Harlingen
24
47
404
272
+132
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
25
47
428
317
+111
Otter, Gerrit Goutum
24
45
405
301
+104
Wiersma, Eeltje Berltsum
22
42
380
266
+114
Veenstra, Jan Apeldoorn
23
42
390
274
+116
Jong, de Bert Drachten
25
40
387
341
+46
10  Bergsma, Marten Reduzum
24
39
366
317
+49
11  Groot, de Piet Midlum
23
38
367
291
+76
12  Jong, de Jan Menaldum
23
38
370
296
+74
13  Palsma, Heinz Sexbierum
23
38
361
299
+62
14  Sikkema, Kees Dronten
20
37
335
234
+101
15  Broersma, Oeds Witmarsum
24
37
356
324
+32
16  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
25
37
388
332
+56
17  Althof, Auke Dongjum
22
36
351
303
+48
18  Sikkema, Johan Emmeloord
25
36
367
359
+8
19  Smit, Theo Franeker
16
35
281
176
+105
20  Mosselman, Ale Goutum
20
35
320
275
+45
21  Veen, van der Johan Oentsjerk
23
35
361
315
+46
22  Goudberg, Jelle Franeker
23
35
359
334
+25
23  Kuipers, Freek Drachten
24
35
375
315
+60
24  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
25
35
357
343
+14
25  Limburg, Bart Wolvega
19
34
314
238
+76
26  Overal, Sjirk Oldenbroek
18
33
298
241
+57
27  Hallema, Germ Jorwert
22
33
329
302
+27
28  Jousma, Wim Tietjerk
22
33
329
317
+12
29  Baarda, Anne Menaldum
16
32
269
177
+92
30  Meijer, Lieuwe Minnertsga
21
32
321
267
+54
31  Stienstra, Ynze Baaium
21
32
319
285
+34
32  Seerden, Rein Sneek
19
31
284
238
+46
33  Meer, van der Martinus Witmarsum
19
31
281
244
+37
34  Vries, de Henk IJlst
20
31
311
275
+36
35  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
22
31
335
311
+24
36  Wassenaar, Siete Minnertsga
23
31
351
323
+28
37  Roos, de Oeds Menaldum
23
31
341
326
+15
38  Berkepas, Siep Balk
16
30
277
213
+64
39  Vries, de Willem Franeker
18
30
276
222
+54
40  Voogd, Gerard Harlingen
19
30
280
248
+32
41  Porte, Henk Leeuwarden
21
30
319
299
+20
42  Vries, de Teade Franeker
24
30
336
340
-4
43  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
15
29
262
177
+85
44  Velstra, Oeltsje Idaerd
17
29
268
220
+48
45  Bootsma, Henk De Knipe
21
29
311
272
+39
46  Terpstra, Leendert Sneek
15
28
254
192
+62
47  Bootsma, Jan Wommels
19
28
300
246
+54
48  Jousma, Bouke Menaldum
11
27
214
100
+114
49  Koops, Reinder Emmen
13
27
232
151
+81
50  Anema, Harke Witmarsum
17
27
273
224
+49
51  Herrema, Sjouke Hoorn
18
27
268
248
+20
52  Heeg, Evert Oosterlittens
19
27
272
278
-6
53  Hoekstra, Jan Giekerk
23
27
297
337
-40
54  Bergsma, Pieter Gytsjerk
20
26
283
283
0
55  Wortman, Joop Joure
11
25
207
110
+97
56  Broersma, Douwe Midlum
15
25
246
188
+58
57  Lei, van der Eddy Leeuwarden
15
25
242
186
+56
58  Kramer, Anne Sneek
19
25
278
277
+1
59  Kuipers, Roel Koarnjum
22
25
291
330
-39
60  Koster, Teake Harlingen
23
25
309
344
-35
61  Brouwer, Anne Wommels
15
23
229
200
+29
62  Bierma, Piet Dronten
18
23
253
271
-18
63  Leij, van der Daam Dronrijp
18
23
246
266
-20
64  Idzerda, Andries Goutum
19
23
267
271
-4
65  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
66  Bosgraaf, Piet Drachten
21
23
266
294
-28
67  Kamstra, Durk Franeker
12
22
194
143
+51
68  Postmus, Frans Hitzum
12
22
198
160
+38
69  Sybesma, Anne Akkrum
13
22
208
179
+29
70  Hoekstra, Geert Joure
14
22
221
177
+44
71  Siemensma, Peter Bolsward
17
22
243
225
+18
72  Nijdam, Hein Franeker
17
22
248
239
+9
73  Dijkstra, Anne Leeuwarden
18
22
257
265
-8
74  Boonstra, Wieger Heerenveen
18
22
251
262
-11
75  Zondervan, Jaap Menaldum
12
21
176
145
+31
76  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
11
20
181
126
+55
77  Rienks, Rienk Beetgumermolen
11
20
174
139
+35
78  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
12
20
200
155
+45
79  Bouma, Pieter Joure
13
20
196
167
+29
80  Wiersma, Dirk Marssum
13
20
197
179
+18
81  Noordbruis, Henk Marssum
15
20
211
208
+3
82  Oudendag, Johannes Arum
12
19
193
151
+42
83  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
15
19
217
215
+2
84  Gillebaard, Andries Heerenveen
18
19
228
267
-39
85  Vries, de Guus Leeuwarden
10
18
163
124
+39
86  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
13
18
191
173
+18
87  Tigchelaar, Nanne Achlum
14
18
204
198
+6
88  Ridder, de Jan Tolbert
10
17
163
135
+28
89  Oudendag, Harry Sneek
12
17
179
164
+15
90  Zee, van der Siebe Lelystad
13
17
182
194
-12
91  Zijlstra, Piet Franeker
13
17
178
191
-13
92  Spoelstra, Jan Franeker
14
17
199
210
-11
93  Jong, de Jan Dronryp
8
16
132
98
+34
94  Scholten, Koop De Wylgen
13
16
180
192
-12
95  Hoitenga, Wibe Boazum
14
16
191
214
-23
96  Weiland, Hendrik Koarnjum
18
16
232
276
-44
97  Herrema, Lou Slappeterp
7
15
121
78
+43
98  Steegstra, Meint Ferwerd
9
15
135
114
+21
99  Hoogland, Roel Beetgumermolen
9
15
140
125
+15
100  Twerda, Tom Putten
9
15
137
125
+12
101  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
10
15
156
137
+19
102  Groot, de Rienk Leeuwarden
10
15
147
132
+15
103  Miedema, Lammert Diemen
10
15
157
143
+14
104  Brandsma, Jan Grijpskerk
12
15
179
167
+12
105  Feenstra, Sjoerd Dronten
13
15
176
190
-14
106  Hallema, Monte Franeker
13
15
173
194
-21
107  Groen, Daan Hallum
17
15
207
267
-60
108  Tuinier, Jan Makkum
11
14
159
164
-5
109  Zuiderhof, Tom Harlingen
12
14
171
176
-5
110  Tamminga, Willem Franeker
14
14
175
207
-32
111  Kooistra, Catrinus Goënga
7
13
115
80
+35
112  Braaksma, Hielke Emmen
7
13
120
91
+29
113  Harkema, Tsjeard Spannum
7
12
111
97
+14
114  Goot, van der Age Goënga
8
12
126
103
+23
115  Buwalda, Lykele Emmen
8
12
124
106
+18
116  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
8
12
120
108
+12
117  Siderius, Sieger Dronten
8
12
123
112
+11
118  Veen, van der Rinze Koarnjum
8
12
118
109
+9
119  Stellingwerf, Piet Harlingen
9
12
142
127
+15
120  Dooper, Jolly Oentsjerk
11
12
149
149
0
121  Zee, van der Sipke Tzummarum
11
12
143
160
-17
122  Grijpstra, Simon Aalsum
13
12
177
199
-22
123  Sijbesma, Roel Easterein
6
11
92
72
+20
124  Schaaf, van der Durk Stiens
7
11
107
102
+5
125  Postma, Klaas Heerenveen
8
11
128
116
+12
126  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
9
11
114
131
-17
127  Houtsma, Thijs Westhoek
5
10
88
65
+23
128  Keizer, Piet St. Annaparochie
6
10
104
71
+33
129  Homminga, Hans Joure
7
10
101
98
+3
130  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
102
99
+3
131  Zijlstra, Roel Menaldum
4
9
75
32
+43
132  Miedema, Anno Stiens
4
9
70
45
+25
133  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
84
65
+19
134  Hiemstra, Sipke Wommels
7
9
96
97
-1
135  Werf, van der Anne Sneek
6
8
86
85
+1
136  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
4
7
70
52
+18
137  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
4
7
66
52
+14
138  Idema, Wybe Gytsjerk
5
7
74
72
+2
139  Wiglema, Dirk Leeuwarden
6
7
84
91
-7
140  Sijtsinga, Jan Heerenveen
7
7
100
108
-8
141  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
101
118
-17
142  Engbrenghof, Andries Franeker
4
6
60
48
+12
143  Haan, de Ieme Makkum
4
6
63
58
+5
144  Bleeker, Henk Harlingen
4
6
61
57
+4
145  Weg, bij de Gerrit Harlingen
5
6
65
70
-5
146  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
5
6
66
72
-6
147  Volbeda, Jan Sexbierum
5
6
66
74
-8
148  Koopmans, Germ Aldtsjerk
6
6
77
88
-11
149  Helfrich, Catherinus Grou
6
6
75
95
-20
150  Meijer, Jan Hurdegaryp
3
5
51
45
+6
151  Velsma, Jelle Tzummarum
3
5
48
43
+5
152  Linden, van der Jan Amsterdam
3
5
46
42
+4
153  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
4
5
59
53
+6
154  Haan, de Jelle St. Annaparochie
2
4
35
26
+9
155  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
2
4
32
24
+8
156  Boelens, Willem Hurdegaryp
3
4
42
41
+1
157  Ploeg, van der Johannes Franeker
3
4
42
42
0
158  Schaap, Joost Tirns
3
4
44
48
-4
159  Hiemstra, Hepke Grou
4
4
52
65
-13
160  Bruinsma, Jan Heerenveen
5
4
59
76
-17
161  Boersma, Jappie Sneek
1
3
21
6
+15
162  Bekema, Johan Bolsward
1
3
21
9
+12
163  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
2
3
33
26
+7
164  Smedinga, Arie Tzum
2
3
31
32
-1
165  Porte, Willem Oudehorne
2
3
28
29
-1
166  Anema, Douwe Nes (D)
3
3
39
41
-2
167  Goudberg, Jouke Katlijk
3
3
40
46
-6
168  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
36
49
-13
169  Visser, Sikke Lippenhuizen
4
3
44
66
-22
170  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
41
64
-23
171  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
6
3
67
97
-30
172  Hoekstra, Jan Leeuwarden
1
2
19
12
+7
173  Vries, de Durk Hijum
1
2
15
10
+5
174  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
33
30
+3
175  Koster, Sikke Dokkum
3
2
38
45
-7
176  Bos, Jouke Akkrum
3
2
36
48
-12
177  Bootsma, Joop Reahûs
3
2
34
46
-12
178  Meulen, van der Marten Leeuwarden
3
2
29
48
-19
179  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
13
15
-2
180  Span, Albert Koarnjum
1
1
15
17
-2
181  Woud, van der Jan Goutum
1
1
13
16
-3
182  Jongsma, Alle Goutum
2
1
22
33
-11
183  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
3
1
31
51
-20
184  Groot, de Simon Midlum
1
0
12
18
-6
185  Monsma, Durk Mantgum
1
0
7
18
-11