Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Zuiderhof, Tom Harlingen
24
49
420
282
+138
Oudendag, Harry Sneek
25
48
417
305
+112
Dijkstra, Anne Leeuwarden
25
48
425
322
+103
Veldman, Bert Bolsward
25
46
419
327
+92
Veen, van der Johan Oentsjerk
23
43
383
282
+101
Otter, Gerrit Goutum
25
43
401
311
+90
Porte, Henk Leeuwarden
21
42
357
264
+93
Wiersma, Eeltje Berltsum
24
41
389
317
+72
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
25
41
412
322
+90
10  Goot, van der Age Goënga
19
40
331
214
+117
11  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
20
39
338
244
+94
12  Dijkstra, Albert Harlingen
21
38
329
260
+69
13  Broersma, Oeds Witmarsum
20
37
329
240
+89
14  Baarda, Anne Menaldum
21
37
341
255
+86
15  Bootsma, Henk De Knipe
21
37
349
274
+75
16  Siemensma, Peter Bolsward
22
37
354
284
+70
17  Meer, van der Martinus Witmarsum
23
37
359
318
+41
18  Goudberg, Jelle Franeker
24
37
369
321
+48
19  Stellingwerf, Piet Harlingen
18
36
319
229
+90
20  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
25
36
381
349
+32
21  Jong, de Bert Drachten
21
35
327
277
+50
22  Spoelstra, Jan Franeker
22
35
335
293
+42
23  Mosselman, Ale Goutum
24
34
354
338
+16
24  Althof, Auke Dongjum
18
32
281
220
+61
25  Boorsma, Jan Menaldum
20
32
302
264
+38
26  Boonstra, Wieger Heerenveen
20
32
302
270
+32
27  Hoekstra, Jan Giekerk
24
32
345
343
+2
28  Veenstra, Jan Apeldoorn
23
31
341
332
+9
29  Bosgraaf, Piet Drachten
23
31
314
327
-13
30  Kamstra, Durk Franeker
16
30
257
196
+61
31  Houwer, Jan Bolsward
17
30
278
230
+48
32  Meijer, Lieuwe Minnertsga
19
30
301
238
+63
33  Herrema, Sjouke Hoorn
19
30
302
248
+54
34  Wassenaar, Siete Minnertsga
20
30
304
277
+27
35  Bosch, Lieuwe Tzum
14
29
249
148
+101
36  Bekema, Johan Bolsward
18
29
282
236
+46
37  Velstra, Oeltsje Idaerd
19
29
285
253
+32
38  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
18
28
265
250
+15
39  Palsma, Heinz Sexbierum
19
28
278
265
+13
40  Jong, de Jan Menaldum
21
28
310
308
+2
41  Bootsma, Jan Wommels
18
27
275
250
+25
42  Jousma, Wim Tietjerk
18
27
268
245
+23
43  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
19
27
285
263
+22
44  Vries, de Henk IJlst
19
27
279
268
+11
45  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
20
27
303
276
+27
46  Sikkema, Kees Dronten
20
27
296
277
+19
47  Koster, Teake Harlingen
22
27
310
323
-13
48  Brouwer, Anne Wommels
22
27
305
325
-20
49  Anema, Harke Witmarsum
16
26
243
206
+37
50  Tuinier, Jan Makkum
16
26
247
221
+26
51  Wartena, Riens Burgum
14
25
225
186
+39
52  Bootsma, Joop Reahûs
15
25
238
191
+47
53  Hallema, Monte Franeker
15
25
228
191
+37
54  Roos, de Oeds Menaldum
18
25
267
260
+7
55  Bergsma, Pieter Gytsjerk
20
25
299
274
+25
56  Kramer, Anne Sneek
20
25
295
275
+20
57  Sijbesma, Roel Easterein
14
24
219
170
+49
58  Terpstra, Leendert Sneek
14
24
222
191
+31
59  Berkepas, Siep Balk
16
24
251
210
+41
60  Wiersma, Dirk Marssum
17
24
252
230
+22
61  Stienstra, Ynze Baaium
17
24
251
244
+7
62  Velsma, Jelle Tzummarum
11
23
190
123
+67
63  Heeg, Evert Oosterlittens
14
23
216
169
+47
64  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
15
23
222
203
+19
65  Hallema, Germ Jorwert
17
23
242
242
0
66  Voogd, Gerard Harlingen
11
22
180
147
+33
67  Smit, Theo Franeker
12
22
209
145
+64
68  Broersma, Douwe Midlum
13
22
200
165
+35
69  Nijdam, Hein Franeker
13
22
204
171
+33
70  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
13
22
199
167
+32
71  Werf, van der Anne Sneek
14
22
214
187
+27
72  Overal, Sjirk Oldenbroek
15
22
250
207
+43
73  Noordbruis, Henk Marssum
19
22
272
284
-12
74  Weiland, Hendrik Koarnjum
21
22
284
312
-28
75  Woud, van der Wybren Leeuwarden
12
21
204
143
+61
76  Koops, Reinder Emmen
13
21
202
172
+30
77  Zee, van der Siebe Lelystad
13
21
199
190
+9
78  Miedema, Lammert Diemen
14
21
220
197
+23
79  Rienks, Rienk Beetgumermolen
16
21
237
225
+12
80  Seerden, Rein Sneek
19
21
253
279
-26
81  Vries, de Willem Franeker
20
21
264
290
-26
82  Idzerda, Andries Goutum
21
21
259
303
-44
83  Zondervan, Jaap Menaldum
11
20
178
135
+43
84  Lei, van der Eddy Leeuwarden
12
20
180
157
+23
85  Limburg, Bart Wolvega
16
20
225
228
-3
86  Bierma, Piet Dronten
14
19
209
191
+18
87  Dooper, Jolly Oentsjerk
15
19
229
214
+15
88  Bouma, Pieter Joure
16
19
208
224
-16
89  Jong, de Jan Dronryp
9
18
153
108
+45
90  Engbrenghof, Andries Franeker
13
18
200
172
+28
91  Boer, de Jelle Wommels
13
18
191
181
+10
92  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
13
18
193
192
+1
93  Weg, bij de Gerrit Harlingen
14
18
190
203
-13
94  Gillebaard, Andries Heerenveen
16
18
231
237
-6
95  Leij, van der Daam Dronrijp
18
18
232
274
-42
96  Groen, Daan Hallum
19
18
240
296
-56
97  Groot, de Piet Midlum
20
18
243
313
-70
98  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
10
17
170
118
+52
99  Helfrich, Catherinus Grou
10
17
156
131
+25
100  Bergsma, Marten Reduzum
11
17
166
125
+41
101  Hinrichs, Johannes Harlingen
11
17
162
159
+3
102  Koster, Sikke Dokkum
14
17
197
203
-6
103  Zee, van der Sipke Tzummarum
14
17
187
199
-12
104  Kuipers, Roel Koarnjum
20
17
226
308
-82
105  Vries, de Guus Leeuwarden
10
16
154
128
+26
106  Feenstra, Sjoerd Dronten
10
16
146
131
+15
107  Tigchelaar, Nanne Achlum
11
16
170
157
+13
108  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
13
16
189
183
+6
109  Jousma, Bouke Menaldum
8
15
129
94
+35
110  Schaaf, van der Durk Stiens
9
15
138
116
+22
111  Scholten, Koop De Wylgen
10
15
156
134
+22
112  Kuipers, Freek Drachten
10
15
151
130
+21
113  Tamminga, Willem Franeker
16
15
188
246
-58
114  Steegstra, Meint Ferwerd
8
14
118
102
+16
115  Postma, Klaas Heerenveen
9
14
139
114
+25
116  Hoogland, Roel Beetgumermolen
11
14
159
165
-6
117  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
11
14
149
155
-6
118  Bruinsma, Jan Heerenveen
7
13
115
89
+26
119  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
8
13
135
107
+28
120  Groot, de Rienk Leeuwarden
9
13
128
115
+13
121  Brandsma, Jan Grijpskerk
10
13
150
141
+9
122  Seerden, Ludwig Franeker
6
12
109
69
+40
123  Sybesma, Anne Akkrum
8
12
124
106
+18
124  Siderius, Sieger Dronten
12
12
154
184
-30
125  Idema, Wybe Gytsjerk
6
11
94
60
+34
126  Ridder, de Jan Tolbert
7
11
114
92
+22
127  Sipma, Jan Franeker
4
10
77
41
+36
128  Leest, van der G. Stiens
6
10
90
72
+18
129  Hoekstra, Theun Leeuwarden
7
10
113
98
+15
130  Knol, Cor Bolsward
10
10
133
155
-22
131  Houtsma, Thijs Westhoek
4
9
68
39
+29
132  Faber, Geert Minnertsga
4
9
72
44
+28
133  Haan, de Jelle St. Annaparochie
6
9
85
80
+5
134  Harkema, Tsjeard Spannum
5
8
73
52
+21
135  Bootsma, Albert Creil
5
8
74
69
+5
136  Ploeg, van der Johannes Franeker
6
8
81
87
-6
137  Braaksma, Hielke Emmen
7
8
97
101
-4
138  Koopmans, Germ Aldtsjerk
11
8
122
180
-58
139  Hoekstra, Jan Leeuwarden
3
7
52
30
+22
140  Kwast, Jan Harlingen
4
7
63
53
+10
141  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
5
7
76
69
+7
142  Buwalda, Lykele Emmen
6
7
82
91
-9
143  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
7
7
87
107
-20
144  Porte, Willem Oudehorne
3
6
49
39
+10
145  Herrema, Lou Slappeterp
5
6
71
69
+2
146  Sijtsinga, Jan Heerenveen
4
5
58
51
+7
147  Sikkema, Johan Emmeloord
4
5
61
62
-1
148  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
6
5
73
86
-13
149  Hoitenga, Wibe Boazum
8
5
107
124
-17
150  Jansma, Henk Damwâld
2
4
36
22
+14
151  Vlieger, Rick Harlingen
2
4
36
24
+12
152  Bosch, Jan Dokkum
3
4
47
40
+7
153  Meulen, van der Marten Leeuwarden
3
4
49
45
+4
154  Meijer, Jan Hurdegaryp
3
4
45
42
+3
155  Peterson, Henk Damwâld
3
4
46
48
-2
156  Twerda, Tom Putten
4
4
49
50
-1
157  Galema, Thijs Bolsward
1
3
21
5
+16
158  Gerbrandy, Harmen Warns
1
3
21
10
+11
159  Woppenkamp, Henk Hauwert
2
3
35
26
+9
160  Akkerman, Auke Minnertsga
3
3
41
49
-8
161  Goudberg, Jouke Katlijk
3
3
38
49
-11
162  Volbeda, Jan Sexbierum
4
3
45
59
-14
163  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
43
60
-17
164  Vries, de Teade Franeker
1
2
17
11
+6
165  Miedema, Anno Stiens
1
2
16
15
+1
166  Dantuma, S. Driesum
1
2
16
15
+1
167  Anema, Douwe Nes (D)
2
2
27
31
-4
168  Postmus, Frans Hitzum
3
2
43
52
-9
169  Hiemstra, Hepke Grou
1
1
17
14
+3
170  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
11
12
-1
171  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
1
1
13
16
-3
172  Span, Albert Koarnjum
2
1
23
35
-12
173  Linden, van der Jan Amsterdam
3
1
31
51
-20
174  Schaap, Joost Tirns
4
1
33
70
-37
175  Woud, van der Jan Goutum
1
0
1
12
-11