Eindstand 2018.

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Seerden, Ludwig Franeker
24
59
458
222
+236
Stellingwerf, Piet Harlingen
25
51
426
307
+119
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
24
46
416
285
+131
Veen, van der Johan Oentsjerk
26
46
424
343
+81
Kuipers, Freek Drachten
21
44
371
241
+130
Jong, de Jan Menaldum
26
44
418
334
+84
Althof, Auke Dongjum
25
42
381
320
+61
Kwast, Jan Harlingen
22
41
361
271
+90
Boorsma, Jan Menaldum
23
41
382
286
+96
10  Baarda, Anne Menaldum
22
39
352
296
+56
11  Wiersma, Eeltje Berltsum
24
39
388
299
+89
12  Hinrichs, Johannes Harlingen
20
38
335
252
+83
13  Jong, de Jan Dronryp
22
38
360
278
+82
14  Boonstra, Wieger Heerenveen
24
38
353
329
+24
15  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
26
38
374
333
+41
16  Jousma, Wim Tietjerk
20
37
322
261
+61
17  Goudberg, Jelle Franeker
22
37
348
278
+70
18  Bruinsma, Jan Heerenveen
24
37
367
332
+35
19  Bootsma, Jan Wommels
19
36
317
223
+94
20  Werf, van der Anne Sneek
19
36
311
240
+71
21  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
23
36
355
321
+34
22  Leij, van der Daam Dronrijp
23
36
334
313
+21
23  Otter, Gerrit Goutum
24
36
384
322
+62
24  Bergsma, Pieter Gytsjerk
24
36
372
325
+47
25  Sijbesma, Roel Easterein
18
35
313
214
+99
26  Wassenaar, Siete Minnertsga
21
34
322
277
+45
27  Woud, van der Wybren Leeuwarden
25
34
371
376
-5
28  Ridder, de Jan Tolbert
17
33
286
206
+80
29  Broersma, Oeds Witmarsum
21
33
336
286
+50
30  Siemensma, Peter Bolsward
21
33
316
277
+39
31  Kramer, Anne Sneek
23
33
339
316
+23
32  Noordbruis, Henk Marssum
23
33
331
313
+18
33  Veenstra, Jan Apeldoorn
25
33
355
344
+11
34  Kamstra, Durk Franeker
18
32
289
214
+75
35  Veldman, Bert Bolsward
21
32
318
282
+36
36  Brouwer, Anne Wommels
21
32
321
285
+36
37  Seerden, Rein Sneek
25
32
351
364
-13
38  Porte, Henk Leeuwarden
26
32
337
376
-39
39  Spoelstra, Jan Franeker
20
31
288
253
+35
40  Bierma, Piet Dronten
20
31
297
274
+23
41  Bosgraaf, Piet Drachten
22
31
328
304
+24
42  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
18
30
295
244
+51
43  Oudendag, Harry Sneek
20
30
309
282
+27
44  Wartena, Riens Burgum
13
29
228
145
+83
45  Meijer, Lieuwe Minnertsga
14
29
236
163
+73
46  Herrema, Sjouke Hoorn
17
29
279
219
+60
47  Houwer, Jan Bolsward
18
29
283
244
+39
48  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
21
29
311
286
+25
49  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
22
29
319
323
-4
50  Berkepas, Siep Balk
18
28
284
247
+37
51  Zuiderhof, Tom Harlingen
20
28
312
273
+39
52  Koster, Sikke Dokkum
21
28
304
294
+10
53  Mosselman, Ale Goutum
22
28
319
315
+4
54  Velsma, Jelle Tzummarum
16
27
256
189
+67
55  Bosch, Lieuwe Tzum
16
27
256
192
+64
56  Tigchelaar, Nanne Achlum
18
27
270
247
+23
57  Brandsma, Jan Grijpskerk
18
27
258
240
+18
58  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
19
27
276
261
+15
59  Nijdam, Hein Franeker
20
27
283
292
-9
60  Overal, Sjirk Oldenbroek
21
27
313
289
+24
61  Kuipers, Roel Koarnjum
23
27
313
334
-21
62  Sijtsinga, Jan Heerenveen
17
26
253
230
+23
63  Anema, Harke Witmarsum
18
26
273
245
+28
64  Hallema, Germ Jorwert
18
26
256
244
+12
65  Boer, de Jelle Wommels
19
26
278
270
+8
66  Palsma, Heinz Sexbierum
23
26
293
343
-50
67  Goot, van der Age Goënga
13
25
216
168
+48
68  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
17
25
253
243
+10
69  Postma, Klaas Heerenveen
15
24
222
176
+46
70  Hallema, Monte Franeker
15
24
236
198
+38
71  Vries, de Henk IJlst
17
24
263
248
+15
72  Groot, de Piet Midlum
19
24
270
279
-9
73  Koster, Teake Harlingen
19
24
252
285
-33
74  Bootsma, Joop Reahûs
20
24
266
298
-32
75  Vlieger, Rick Harlingen
13
23
210
167
+43
76  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
14
23
211
198
+13
77  Sikkema, Kees Dronten
20
23
270
279
-9
78  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
11
22
187
132
+55
79  Dooper, Jolly Oentsjerk
16
22
221
230
-9
80  Meer, van der Martinus Witmarsum
13
21
210
164
+46
81  Wiersma, Dirk Marssum
14
21
213
180
+33
82  Rienks, Rienk Beetgumermolen
14
21
212
192
+20
83  Weg, bij de Gerrit Harlingen
15
21
208
204
+4
84  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
12
20
191
157
+34
85  Bootsma, Henk De Knipe
14
20
202
196
+6
86  Sipma, Jan Franeker
10
19
170
123
+47
87  Gillebaard, Andries Heerenveen
14
19
205
200
+5
88  Hoekstra, Jan Giekerk
15
19
206
214
-8
89  Knol, Cor Bolsward
14
18
176
205
-29
90  Jousma, Bouke Menaldum
10
17
166
129
+37
91  Engbrenghof, Andries Franeker
10
17
161
134
+27
92  Limburg, Bart Wolvega
13
17
191
165
+26
93  Broersma, Douwe Midlum
14
17
197
195
+2
94  Weiland, Hendrik Koarnjum
14
17
189
198
-9
95  Groen, Daan Hallum
15
17
199
224
-25
96  Idema, Wybe Gytsjerk
7
16
126
75
+51
97  Vries, de Guus Leeuwarden
10
16
157
136
+21
98  Bekema, Johan Bolsward
10
16
161
141
+20
99  Tuinier, Jan Makkum
12
16
164
163
+1
100  Helfrich, Catherinus Grou
13
16
186
186
0
101  Hoogland, Roel Beetgumermolen
14
16
181
217
-36
102  Stienstra, Ynze Baaium
15
16
196
213
-17
103  Scholten, Koop De Wylgen
15
16
182
230
-48
104  Steegstra, Meint Ferwerd
9
15
146
113
+33
105  Vries, de Willem Franeker
10
15
153
144
+9
106  Lei, van der Eddy Leeuwarden
12
15
173
150
+23
107  Roos, de Oeds Menaldum
15
15
209
224
-15
108  Siderius, Sieger Dronten
15
15
198
223
-25
109  Groot, de Sjouke Oosterlittens
8
14
134
100
+34
110  Hoekstra, Theun Leeuwarden
8
14
130
97
+33
111  Zee, van der Siebe Lelystad
10
14
144
142
+2
112  Koops, Reinder Emmen
11
14
155
159
-4
113  Zijlstra, Roel Menaldum
11
14
152
161
-9
114  Feenstra, Sjoerd Dronten
12
14
172
176
-4
115  Terpstra, Leendert Sneek
13
14
172
191
-19
116  Groot, de Rienk Leeuwarden
7
13
111
83
+28
117  Leest, van der G. Stiens
8
12
122
106
+16
118  Miedema, Lammert Diemen
8
12
124
110
+14
119  Herrema, Lou Slappeterp
9
12
130
117
+13
120  Idzerda, Andries Goutum
16
12
182
250
-68
121  Schaaf, van der Durk Stiens
5
11
95
60
+35
122  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
6
11
99
82
+17
123  Braaksma, Hielke Emmen
7
11
105
94
+11
124  Voogd, Gerard Harlingen
9
11
127
130
-3
125  Bouma, Pieter Joure
9
11
130
136
-6
126  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
15
11
199
238
-39
127  Boer, de Jan Bolsward
5
10
88
66
+22
128  Faber, Geert Minnertsga
5
10
86
65
+21
129  Sybesma, Anne Akkrum
8
10
116
111
+5
130  Zee, van der Sipke Tzummarum
10
10
122
152
-30
131  Groen, Dirk Franeker
11
10
138
170
-32
132  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
6
9
96
78
+18
133  Hoitenga, Wibe Boazum
6
9
82
82
0
134  Jong, de Bert Drachten
9
9
109
131
-22
135  Tamminga, Willem Franeker
9
9
115
145
-30
136  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
5
8
73
69
+4
137  Hoekstra, Jan Leeuwarden
6
8
89
87
+2
138  Nagel, Jetze Makkum
6
8
81
81
0
139  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
7
8
98
99
-1
140  Volbeda, Jan Sexbierum
4
7
65
46
+19
141  Porte, Willem Oudehorne
4
7
70
52
+18
142  Harkema, Tsjeard Spannum
4
6
57
49
+8
143  Heeg, Evert Oosterlittens
4
6
54
60
-6
144  Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
145  Dijkstra, Anne Leeuwarden
8
6
101
124
-23
146  Graaf, de Germ Holwerd
2
4
36
21
+15
147  Linden, van der Jan Amsterdam
2
4
32
22
+10
148  Meijer, Jan Hurdegaryp
3
4
45
45
0
149  Goudberg, Jouke Katlijk
4
4
53
65
-12
150  Jansma, Henk Damwâld
1
3
21
5
+16
151  Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
152  Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
153  Zondervan, Jaap Menaldum
2
3
35
24
+11
154  Peterson, Henk Damwâld
2
3
31
26
+5
155  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
2
3
30
26
+4
156  Akkerman, Auke Minnertsga
2
3
27
25
+2
157  Schaap, Joost Tirns
2
3
27
28
-1
158  Boersma, Jappie Sneek
2
3
24
27
-3
159  Velstra, Oeltsje Idaerd
3
3
41
44
-3
160  Vlas, de Jan Franeker
1
2
18
6
+12
161  Hiemstra, Sipke Wommels
1
2
19
10
+9
162  Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
163  Kooistra, Catrinus Goënga
1
2
15
10
+5
164  Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
165  Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
166  Smit, Theo Franeker
1
2
18
13
+5
167  Vlugt, van der Sybren Zwolle
1
2
18
13
+5
168  Huizinga, Tj. Heerenveen
1
2
18
15
+3
169  Faber, Jan Witmarsum
1
2
17
15
+2
170  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
171  Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
172  Mulder, Henk Dronryp
2
2
26
27
-1
173  Gerbrandy, Harmen Warns
2
2
27
30
-3
174  Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
175  Haan, de Jelle St. Annaparochie
2
2
23
31
-8
176  Groot, de Simon Midlum
1
1
13
13
0
177  Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
1
14
15
-1
178  Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
179  Miedema, Anno Stiens
1
1
14
16
-2
180  Bergsma, Marten Reduzum
1
1
15
17
-2
181  Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
182  Haan, de Ieme Makkum
1
1
12
17
-5
183  Bosch, Jan Dokkum
2
1
28
33
-5
184  Houtsma, Thijs Westhoek
3
1
34
50
-16
185  Monsma, Durk Mantgum
1
0
16
12
+4
186  Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
187  Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
188  Zijlstra, Piet Franeker
1
0
9
18
-9
189  Ploeg, van der Johannes Franeker
1
0
8
18
-10
190  Span, Albert Koarnjum
1
0
6
18
-12