Bijgewerkt t/m 15 mei 2019

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Zuiderhof, Tom Harlingen
10
23
183
116
+67
Weiland, Hendrik Koarnjum
10
21
176
116
+60
Anema, Harke Witmarsum
10
21
182
128
+54
Sipma, Jan Franeker
9
20
160
102
+58
Baarda, Anne Menaldum
10
20
171
110
+61
Mosselman, Ale Goutum
10
20
166
114
+52
Kwast, Jan Harlingen
10
20
173
122
+51
Tigchelaar, Nanne Achlum
10
18
171
128
+43
Stellingwerf, Piet Harlingen
10
18
162
124
+38
10  Jong, de Jan Menaldum
10
18
155
122
+33
11  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
10
18
167
140
+27
12  Zondervan, Jaap Menaldum
8
17
143
93
+50
13  Boer, de Jelle Wommels
8
17
144
103
+41
14  Seerden, Ludwig Franeker
9
17
158
102
+56
15  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
8
16
136
86
+50
16  Siderius, Sieger Dronten
9
16
157
117
+40
17  Otter, Gerrit Goutum
9
16
144
105
+39
18  Brouwer, Anne Wommels
9
16
146
108
+38
19  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
9
16
147
111
+36
20  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
10
16
151
123
+28
21  Wiersma, Eeltje Berltsum
8
15
139
96
+43
22  Broersma, Oeds Witmarsum
8
15
137
95
+42
23  Zijlstra, Roel Menaldum
8
15
131
99
+32
24  Engbrenghof, Andries Franeker
8
15
129
99
+30
25  Veen, van der Johan Oentsjerk
9
15
144
113
+31
26  Boorsma, Jan Menaldum
9
15
143
116
+27
27  Broersma, Douwe Midlum
9
15
151
132
+19
28  Bootsma, Henk De Knipe
9
15
143
126
+17
29  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
10
15
154
134
+20
30  Hinrichs, Johannes Harlingen
10
15
138
135
+3
31  Dijkstra, Anne Leeuwarden
7
14
120
84
+36
32  Bosch, Lieuwe Tzum
8
14
135
94
+41
33  Siemensma, Peter Bolsward
8
14
127
111
+16
34  Wartena, Riens Burgum
8
14
126
113
+13
35  Spoelstra, Jan Franeker
9
14
143
113
+30
36  Velsma, Jelle Tzummarum
9
14
147
127
+20
37  Goudberg, Jelle Franeker
9
14
134
128
+6
38  Veenstra, Jan Apeldoorn
10
14
142
137
+5
39  Jong, de Jan Dronryp
10
14
151
147
+4
40  Goot, van der Age Goënga
6
13
109
65
+44
41  Nijdam, Hein Franeker
8
13
121
99
+22
42  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
9
13
133
108
+25
43  Boonstra, Wieger Heerenveen
9
13
141
129
+12
44  Dooper, Jolly Oentsjerk
9
13
133
121
+12
45  Kuipers, Freek Drachten
10
13
144
139
+5
46  Porte, Henk Leeuwarden
10
13
131
143
-12
47  Helfrich, Catherinus Grou
7
12
121
91
+30
48  Houwer, Jan Bolsward
7
12
105
89
+16
49  Hallema, Monte Franeker
8
12
121
105
+16
50  Sikkema, Kees Dronten
8
12
120
108
+12
51  Gillebaard, Andries Heerenveen
8
12
121
119
+2
52  Bergsma, Pieter Gytsjerk
9
12
135
131
+4
53  Woud, van der Wybren Leeuwarden
10
12
143
134
+9
54  Hallema, Germ Jorwert
10
12
140
144
-4
55  Kuipers, Roel Koarnjum
10
12
138
153
-15
56  Bierma, Piet Dronten
6
11
96
84
+12
57  Scholten, Koop De Wylgen
7
11
111
99
+12
58  Jong, de Bert Leeuwarden
7
11
112
103
+9
59  Roos, de Oeds Menaldum
8
11
120
113
+7
60  Berkepas, Siep Balk
8
11
110
108
+2
61  Ridder, de Jan Tolbert
8
11
119
117
+2
62  Bruinsma, Jan Heerenveen
9
11
136
134
+2
63  Althof, Auke Dongjum
9
11
125
131
-6
64  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
9
11
125
133
-8
65  Koster, Teake Harlingen
10
11
125
159
-34
66  Postma, Klaas Heerenveen
5
10
85
62
+23
67  Hoitenga, Wibe Boazum
6
10
84
78
+6
68  Vries, de Henk IJlst
7
10
110
91
+19
69  Lei, van der Eddy Leeuwarden
7
10
109
93
+16
70  Kamstra, Durk Franeker
7
10
107
100
+7
71  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
7
10
96
105
-9
72  Jousma, Wim Tietjerk
8
10
118
117
+1
73  Wiersma, Dirk Marssum
8
10
111
119
-8
74  Weg, bij de Gerrit Harlingen
8
10
101
119
-18
75  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
10
10
132
144
-12
76  Bosgraaf, Piet Drachten
10
10
141
155
-14
77  Vries, de Willem Franeker
4
9
73
44
+29
78  Herrema, Sjouke Hoorn
5
9
78
57
+21
79  Sijbesma, Roel Easterein
6
9
85
75
+10
80  Brandsma, Jan Grijpskerk
6
9
92
83
+9
81  Miedema, Lammert Diemen
7
9
96
104
-8
82  Veldman, Bert Bolsward
8
9
112
118
-6
83  Koster, Sikke Dokkum
9
9
115
143
-28
84  Vlieger, Rick Harlingen
4
8
64
42
+22
85  Werf, van der Anne Sneek
5
8
77
60
+17
86  Groen, Dirk Franeker
5
8
85
70
+15
87  Bootsma, Joop Reahûs
5
8
72
71
+1
88  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
7
8
94
106
-12
89  Kramer, Anne Sneek
8
8
98
123
-25
90  Voogd, Gerard Harlingen
9
8
117
140
-23
91  Idzerda, Andries Goutum
10
8
110
150
-40
92  Noordbruis, Henk Marssum
5
7
72
67
+5
93  Stienstra, Ynze Baaium
5
7
65
63
+2
94  Oudendag, Harry Hommerts
6
7
92
82
+10
95  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
6
7
89
86
+3
96  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
8
7
97
125
-28
97  Palsma, Heinz Sexbierum
9
7
106
153
-47
98  Leij, van der Daam Dronrijp
3
6
54
40
+14
99  Seerden, Rein Sneek
4
6
66
56
+10
100  Hoogland, Roel Beetgumermolen
4
6
62
58
+4
101  Jousma, Bouke Menaldum
4
6
59
58
+1
102  Rienks, Rienk Beetgumermolen
5
6
64
70
-6
103  Hoekstra, Jan Giekerk
5
6
68
80
-12
104  Overal, Sjirk Oldenbroek
6
6
81
88
-7
105  Terpstra, Leendert Sneek
6
6
80
93
-13
106  Meer, van der Martinus Witmarsum
7
6
85
108
-23
107  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
4
5
62
60
+2
108  Sijtsinga, Jan Heerenveen
4
5
55
58
-3
109  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
5
5
56
75
-19
110  Braaksma, Hielke Emmen
2
4
29
28
+1
111  Bootsma, Jan Wommels
3
4
42
43
-1
112  Groot, de Piet Midlum
4
4
46
49
-3
113  Koops, Reinder Emmen
4
4
57
62
-5
114  Oudendag, Johannes Arum
4
4
49
64
-15
115  Zee, van der Sipke Tzummarum
5
4
71
81
-10
116  Groot, de Rienk Leeuwarden
1
3
21
1
+20
117  Hoekstra, Theun Leeuwarden
1
3
21
10
+11
118  Zijlstra, Piet Franeker
1
3
21
11
+10
119  Gerbrandy, Harmen Warns
2
3
33
25
+8
120  Bouma, Pieter Joure
2
3
28
27
+1
121  Zee, van der Siebe Lelystad
3
3
41
46
-5
122  Haan, de Jelle St. Annaparochie
1
2
19
9
+10
123  Vries, de Guus Leeuwarden
1
2
19
12
+7
124  Leest, van der G. Stiens
1
2
17
11
+6
125  Sollema, Eddy NN
1
2
16
10
+6
126  Posthuma, Bauke Folsgare
1
2
17
13
+4
127  Volbeda, Jan Sexbierum
1
2
16
14
+2
128  Hoekstra, Jan Leeuwarden
1
1
16
16
0
129  Schaaf, van der Durk Stiens
1
1
16
17
-1
130  Bekema, Johan Bolsward
1
1
13
14
-1
131  Limburg, Bart Wolvega
1
1
15
16
-1
132  Groot, de Sjouke Oosterlittens
1
1
11
13
-2
133  Feenstra, Sjoerd Dronten
1
1
12
14
-2
134  Wassenaar, Siete Minnertsga
1
1
7
11
-4
135  Smit, Theo Franeker
1
1
11
15
-4
136  Graaf, de Geert Holwerd
1
1
9
14
-5
137  Knol, Cor Bolsward
1
1
10
15
-5
138  Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
1
8
13
-5
139  Groen, Daan Hallum
3
1
27
53
-26
140  Nagel, Jetze Makkum
4
1
31
55
-24
141  Tuinier, Jan Makkum
1
0
8
18
-10
142  Boer, de Jan Bolsward
1
0
5
18
-13