Einduitslag 2019

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Kwast, Jan Harlingen
27
59
480
280
+200
Seerden, Ludwig Franeker
24
50
436
248
+188
Veen, van der Johan Oentsjerk
25
49
424
291
+133
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
27
48
447
374
+73
Anema, Harke Witmarsum
26
47
429
340
+89
Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
27
45
440
348
+92
Baarda, Anne Menaldum
25
44
404
309
+95
Otter, Gerrit Goutum
23
42
383
271
+112
Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
23
42
369
265
+104
10  Wiersma, Eeltje Berltsum
23
42
377
276
+101
11  Boer, de Jelle Wommels
18
41
331
217
+114
12  Woud, van der Wybren Leeuwarden
27
41
417
355
+62
13  Weiland, Hendrik Koarnjum
25
40
382
330
+52
14  Veenstra, Jan Apeldoorn
26
39
392
349
+43
15  Hallema, Germ Jorwert
27
39
392
382
+10
16  Siemensma, Peter Bolsward
21
38
341
269
+72
17  Mosselman, Ale Goutum
23
38
346
299
+47
18  Boorsma, Jan Menaldum
24
38
366
320
+46
19  Goudberg, Jelle Franeker
23
37
359
312
+47
20  Kuipers, Freek Drachten
26
37
386
372
+14
21  Zondervan, Jaap Menaldum
18
36
305
206
+99
22  Jong, de Jan Menaldum
25
36
365
338
+27
23  Vlieger, Rick Harlingen
17
35
277
207
+70
24  Sijbesma, Roel Easterein
19
35
317
212
+105
25  Goot, van der Age Goënga
19
35
314
229
+85
26  Broersma, Douwe Midlum
19
35
318
242
+76
27  Bootsma, Henk De Knipe
22
35
329
297
+32
28  Bergsma, Pieter Gytsjerk
24
35
369
331
+38
29  Porte, Henk Leeuwarden
25
35
349
356
-7
30  Roos, de Oeds Menaldum
23
34
342
317
+25
31  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
24
34
346
337
+9
32  Spoelstra, Jan Franeker
25
34
376
334
+42
33  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
20
33
301
255
+46
34  Brouwer, Anne Wommels
21
33
317
273
+44
35  Boonstra, Wieger Heerenveen
24
33
344
341
+3
36  Sipma, Jan Franeker
15
32
266
169
+97
37  Zuiderhof, Tom Harlingen
19
32
298
250
+48
38  Siderius, Sieger Dronten
20
32
318
265
+53
39  Althof, Auke Dongjum
26
32
374
377
-3
40  Jong, de Jan Dronryp
19
31
301
248
+53
41  Bruinsma, Jan Heerenveen
24
31
351
335
+16
42  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
25
31
337
356
-19
43  Vries, de Willem Franeker
15
30
261
170
+91
44  Houwer, Jan Bolsward
18
30
273
224
+49
45  Nijdam, Hein Franeker
19
30
292
244
+48
46  Tigchelaar, Nanne Achlum
20
30
306
277
+29
47  Bosgraaf, Piet Drachten
25
30
341
348
-7
48  Bosch, Lieuwe Tzum
15
29
258
183
+75
49  Stellingwerf, Piet Harlingen
19
29
285
248
+37
50  Overal, Sjirk Oldenbroek
20
29
291
271
+20
51  Kramer, Anne Sneek
22
29
299
303
-4
52  Broersma, Oeds Witmarsum
18
28
280
234
+46
53  Veldman, Bert Bolsward
25
28
352
367
-15
54  Koster, Teake Harlingen
26
28
316
401
-85
55  Brandsma, Jan Grijpskerk
19
27
290
269
+21
56  Hoekstra, Jan Giekerk
19
27
282
265
+17
57  Kuipers, Roel Koarnjum
24
27
316
364
-48
58  Dooper, Jolly Oentsjerk
16
26
242
201
+41
59  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
14
25
231
179
+52
60  Lei, van der Eddy Leeuwarden
17
25
255
209
+46
61  Gillebaard, Andries Heerenveen
18
25
265
260
+5
62  Stienstra, Ynze Baaium
15
24
226
191
+35
63  Bootsma, Joop Reahûs
16
24
239
228
+11
64  Ridder, de Jan Tolbert
17
24
260
244
+16
65  Sikkema, Kees Dronten
18
24
259
258
+1
66  Berkepas, Siep Balk
18
24
241
253
-12
67  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
19
24
267
264
+3
68  Engbrenghof, Andries Franeker
13
23
208
162
+46
69  Werf, van der Anne Sneek
15
23
217
194
+23
70  Herrema, Sjouke Hoorn
15
23
212
201
+11
71  Kamstra, Durk Franeker
16
23
230
206
+24
72  Zijlstra, Roel Menaldum
13
22
205
172
+33
73  Velsma, Jelle Tzummarum
14
22
226
192
+34
74  Oudendag, Harry Sneek
15
22
231
202
+29
75  Scholten, Koop De Wylgen
15
22
234
209
+25
76  Rienks, Rienk Beetgumermolen
15
22
218
211
+7
77  Jong, de Bert Drachten
18
22
250
270
-20
78  Hallema, Monte Franeker
15
21
226
206
+20
79  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
16
21
228
205
+23
80  Bierma, Piet Dronten
16
21
221
233
-12
81  Meer, van der Martinus Witmarsum
18
21
244
256
-12
82  Postma, Klaas Heerenveen
9
20
165
103
+62
83  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
12
20
192
163
+29
84  Wartena, Riens Burgum
12
20
187
174
+13
85  Bouma, Pieter Joure
13
20
205
178
+27
86  Jousma, Wim Tietjerk
15
20
226
213
+13
87  Zee, van der Siebe Lelystad
13
19
202
174
+28
88  Wiersma, Dirk Marssum
18
19
237
275
-38
89  Palsma, Heinz Sexbierum
21
19
254
338
-84
90  Hoekstra, Theun Leeuwarden
9
18
150
94
+56
91  Idema, Wybe Gytsjerk
9
18
160
113
+47
92  Hinrichs, Johannes Harlingen
12
18
171
166
+5
93  Koops, Reinder Emmen
13
18
195
189
+6
94  Sijtsinga, Jan Heerenveen
14
18
199
201
-2
95  Groen, Daan Hallum
14
18
200
206
-6
96  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
16
18
199
232
-33
97  Noordbruis, Henk Marssum
17
18
216
248
-32
98  Groot, de Rienk Leeuwarden
8
17
139
81
+58
99  Helfrich, Catherinus Grou
9
17
159
112
+47
100  Seerden, Rein Sneek
13
17
185
177
+8
101  Koster, Sikke Dokkum
15
17
203
226
-23
102  Idzerda, Andries Goutum
19
17
224
283
-59
103  Dijkstra, Anne Leeuwarden
10
16
160
131
+29
104  Jousma, Bouke Menaldum
10
16
155
127
+28
105  Braaksma, Hielke Emmen
10
16
149
134
+15
106  Vries, de Henk IJlst
14
16
198
202
-4
107  Terpstra, Leendert Sneek
12
15
169
173
-4
108  Weg, bij de Gerrit Harlingen
12
15
154
182
-28
109  Limburg, Bart Wolvega
8
14
124
96
+28
110  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
8
14
129
106
+23
111  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
14
14
184
219
-35
112  Groot, de Piet Midlum
15
14
188
212
-24
113  Feenstra, Sjoerd Dronten
11
13
141
175
-34
114  Hoogland, Roel Beetgumermolen
12
13
159
185
-26
115  Voogd, Gerard Harlingen
13
13
171
199
-28
116  Meijer, Lieuwe Minnertsga
5
12
86
50
+36
117  Sybesma, Anne Akkrum
6
12
99
70
+29
118  Vries, de Guus Leeuwarden
8
12
117
101
+16
119  Meijer, Jan Hurdegaryp
8
12
122
118
+4
120  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
9
12
134
121
+13
121  Tuinier, Jan Makkum
6
11
99
74
+25
122  Hoitenga, Wibe Boazum
11
11
139
167
-28
123  Alberda, Frans Harlingen
5
10
88
59
+29
124  Sjollema, Eddy Harlingen
6
10
98
70
+28
125  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
7
10
96
105
-9
126  Bootsma, Jan Wommels
5
9
81
62
+19
127  Smit, Theo Franeker
5
9
78
65
+13
128  Steegstra, Meint Ferwerd
7
9
93
95
-2
129  Miedema, Lammert Diemen
7
9
96
104
-8
130  Groen, Dirk Franeker
5
8
85
70
+15
131  Harkema, Tsjeard Spannum
5
8
78
68
+10
132  Posthuma, Bauke Folsgare
5
8
70
68
+2
133  Faber, Jan Witmarsum
6
8
95
84
+11
134  Meulen, van der Marten Leeuwarden
6
8
75
84
-9
135  Zee, van der Sipke Tzummarum
10
8
131
159
-28
136  Hoekstra, Jan Leeuwarden
4
7
66
56
+10
137  Hempenius, Wijtze Harlingen
4
7
60
50
+10
138  Vlas, de Jan Franeker
5
7
71
60
+11
139  Haan, de Jelle St. Annaparochie
7
7
95
107
-12
140  Graaf, de Germ Holwerd
8
7
100
113
-13
141  Leij, van der Daam Dronrijp
3
6
54
40
+14
142  Houtsma, Thijs Westhoek
5
6
71
71
0
143  Herrema, Lou Slappeterp
3
5
42
42
0
144  Volbeda, Jan Sexbierum
4
5
59
53
+6
145  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
4
5
62
60
+2
146  Groot, de Sjouke Oosterlittens
5
5
67
76
-9
147  Oortwijn, Ron Zwolle
2
4
32
18
+14
148  Heeg, Evert Oosterlittens
2
4
33
22
+11
149  Oosterhaven, Jan Franeker
2
4
33
25
+8
150  Staphorsius, Gerben Dronten
3
4
44
43
+1
151  Leest, van der G. Stiens
4
4
51
60
-9
152  Oudendag, Johannes Arum
4
4
49
64
-15
153  Boer, de Jan Bolsward
5
4
46
80
-34
154  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
1
3
21
7
+14
155  Keizer, Piet St. Annaparochie
1
3
21
7
+14
156  Walsweer, Albert Goutum
1
3
21
13
+8
157  Gerbrandy, Harmen Warns
2
3
33
25
+8
158  Mulder, Henk Dronryp
2
3
30
28
+2
159  Wal, van der Gerrit Harlingen
2
3
26
25
+1
160  Groot, de Simon Midlum
1
2
19
8
+11
161  Linden, van der Jan Amsterdam
1
2
15
12
+3
162  Jansma, Henk Damwâld
1
2
16
14
+2
163  Peterson, Henk Damwâld
2
2
32
29
+3
164  Schaaf, van der Durk Stiens
2
2
31
29
+2
165  Porte, Willem Oudehorne
2
2
28
30
-2
166  Dantuma, S. Driesum
2
2
26
32
-6
167  Bekema, Johan Bolsward
2
2
23
29
-6
168  Nagel, Jetze Makkum
5
2
44
69
-25
169  Westerhof, Henk NN
1
1
13
14
-1
170  Huizinga, Tj. Heerenveen
1
1
10
13
-3
171  Wassenaar, Siete Minnertsga
1
1
7
11
-4
172  Knol, Cor Bolsward
1
1
10
15
-5
173  Goudberg, Jouke Katlijk
2
1
22
33
-11