Bijgewerkt t/m 13 maart 2019

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Baarda, Anne Menaldum
6
13
106
60
+46
Sipma, Jan Franeker
6
13
108
65
+43
Dijkstra, Anne Leeuwarden
6
13
106
69
+37
Zuiderhof, Tom Harlingen
6
13
107
74
+33
Kwast, Jan Harlingen
6
13
105
73
+32
Anema, Harke Witmarsum
6
13
107
77
+30
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
6
13
105
80
+25
Zondervan, Jaap Menaldum
5
12
94
58
+36
Broersma, Oeds Witmarsum
6
12
103
66
+37
10  Mosselman, Ale Goutum
6
12
99
66
+33
11  Brouwer, Anne Wommels
6
12
99
67
+32
12  Stellingwerf, Piet Harlingen
6
12
103
71
+32
13  Goudberg, Jelle Franeker
6
12
101
78
+23
14  Otter, Gerrit Goutum
5
11
91
52
+39
15  Zijlstra, Roel Menaldum
5
11
87
54
+33
16  Bosch, Lieuwe Tzum
6
11
102
64
+38
17  Weiland, Hendrik Koarnjum
6
11
99
72
+27
18  Tigchelaar, Nanne Achlum
6
11
108
82
+26
19  Broersma, Douwe Midlum
6
11
105
86
+19
20  Jong, de Jan Menaldum
6
11
91
73
+18
21  Wartena, Riens Burgum
6
11
99
84
+15
22  Hinrichs, Johannes Harlingen
6
11
90
75
+15
23  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
5
10
84
54
+30
24  Bootsma, Henk De Knipe
5
10
86
64
+22
25  Spoelstra, Jan Franeker
6
10
100
71
+29
26  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
6
10
92
69
+23
27  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
6
10
94
74
+20
28  Velsma, Jelle Tzummarum
6
10
97
81
+16
29  Veenstra, Jan Apeldoorn
6
10
89
74
+15
30  Jong, de Jan Dronryp
6
10
96
85
+11
31  Engbrenghof, Andries Franeker
6
10
89
79
+10
32  Nijdam, Hein Franeker
5
9
83
56
+27
33  Seerden, Ludwig Franeker
5
9
86
65
+21
34  Veen, van der Johan Oentsjerk
5
9
82
65
+17
35  Houwer, Jan Bolsward
5
9
78
65
+13
36  Gillebaard, Andries Heerenveen
5
9
84
76
+8
37  Vries, de Henk IJlst
6
9
97
77
+20
38  Kuipers, Freek Drachten
6
9
96
80
+16
39  Dooper, Jolly Oentsjerk
6
9
90
76
+14
40  Bergsma, Pieter Gytsjerk
6
9
97
83
+14
41  Boorsma, Jan Menaldum
6
9
91
81
+10
42  Sijbesma, Roel Easterein
6
9
85
75
+10
43  Boonstra, Wieger Heerenveen
6
9
93
87
+6
44  Hallema, Germ Jorwert
6
9
89
85
+4
45  Berkepas, Siep Balk
6
9
91
90
+1
46  Kuipers, Roel Koarnjum
6
9
87
92
-5
47  Postma, Klaas Heerenveen
3
8
61
30
+31
48  Hallema, Monte Franeker
5
8
79
61
+18
49  Siderius, Sieger Dronten
5
8
86
70
+16
50  Groen, Dirk Franeker
5
8
85
70
+15
51  Miedema, Lammert Diemen
5
8
72
73
-1
52  Woud, van der Wybren Leeuwarden
6
8
90
79
+11
53  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
6
8
89
80
+9
54  Ridder, de Jan Tolbert
6
8
92
86
+6
55  Scholten, Koop De Wylgen
4
7
68
53
+15
56  Boer, de Jelle Wommels
4
7
70
57
+13
57  Wiersma, Eeltje Berltsum
5
7
79
66
+13
58  Veldman, Bert Bolsward
5
7
77
67
+10
59  Kamstra, Durk Franeker
5
7
76
73
+3
60  Jong, de Bert Leeuwarden
5
7
77
74
+3
61  Sikkema, Kees Dronten
5
7
70
71
-1
62  Weg, bij de Gerrit Harlingen
5
7
68
70
-2
63  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
6
7
81
75
+6
64  Bruinsma, Jan Heerenveen
6
7
88
88
0
65  Jousma, Wim Tietjerk
6
7
85
90
-5
66  Porte, Henk Leeuwarden
6
7
74
87
-13
67  Goot, van der Age Goënga
3
6
53
34
+19
68  Leij, van der Daam Dronrijp
3
6
54
40
+14
69  Helfrich, Catherinus Grou
4
6
69
54
+15
70  Seerden, Rein Sneek
4
6
66
56
+10
71  Hoogland, Roel Beetgumermolen
4
6
62
58
+4
72  Werf, van der Anne Sneek
4
6
58
54
+4
73  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
4
6
59
59
0
74  Siemensma, Peter Bolsward
4
6
59
59
0
75  Bootsma, Joop Reahûs
4
6
53
57
-4
76  Wiersma, Dirk Marssum
5
6
70
79
-9
77  Voogd, Gerard Harlingen
6
6
80
89
-9
78  Terpstra, Leendert Sneek
6
6
80
93
-13
79  Kramer, Anne Sneek
6
6
73
92
-19
80  Palsma, Heinz Sexbierum
6
6
77
100
-23
81  Vries, de Willem Franeker
2
5
37
21
+16
82  Bierma, Piet Dronten
3
5
46
45
+1
83  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
4
5
67
57
+10
84  Lei, van der Eddy Leeuwarden
4
5
61
54
+7
85  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
4
5
62
60
+2
86  Roos, de Oeds Menaldum
4
5
57
59
-2
87  Sijtsinga, Jan Heerenveen
4
5
55
58
-3
88  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
4
5
54
61
-7
89  Hoekstra, Jan Giekerk
4
5
55
63
-8
90  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
4
5
49
57
-8
91  Oudendag, Harry Hommerts
5
5
73
71
+2
92  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
5
5
64
76
-12
93  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
6
5
73
88
-15
94  Idzerda, Andries Goutum
6
5
71
87
-16
95  Bosgraaf, Piet Drachten
6
5
82
98
-16
96  Meer, van der Martinus Witmarsum
6
5
73
92
-19
97  Koster, Teake Harlingen
6
5
68
100
-32
98  Brandsma, Jan Grijpskerk
2
4
35
23
+12
99  Noordbruis, Henk Marssum
3
4
39
39
0
100  Bootsma, Jan Wommels
3
4
42
43
-1
101  Oudendag, Johannes Arum
4
4
49
64
-15
102  Overal, Sjirk Oldenbroek
5
4
63
76
-13
103  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
5
4
63
79
-16
104  Althof, Auke Dongjum
5
4
57
77
-20
105  Koster, Sikke Dokkum
5
4
60
82
-22
106  Hoitenga, Wibe Boazum
2
3
25
27
-2
107  Zee, van der Siebe Lelystad
3
3
41
46
-5
108  Koops, Reinder Emmen
3
3
41
46
-5
109  Rienks, Rienk Beetgumermolen
3
3
36
43
-7
110  Zee, van der Sipke Tzummarum
4
3
58
64
-6
111  Bouma, Pieter Joure
1
2
17
11
+6
112  Volbeda, Jan Sexbierum
1
2
16
14
+2
113  Braaksma, Hielke Emmen
1
2
15
14
+1
114  Groot, de Piet Midlum
3
2
29
36
-7
115  Stienstra, Ynze Baaium
3
2
28
46
-18
116  Herrema, Sjouke Hoorn
1
1
17
14
+3
117  Groot, de Sjouke Oosterlittens
1
1
11
13
-2
118  Feenstra, Sjoerd Dronten
1
1
12
14
-2
119  Gerbrandy, Harmen Warns
1
1
14
17
-3
120  Wassenaar, Siete Minnertsga
1
1
7
11
-4
121  Knol, Cor Bolsward
1
1
10
15
-5
122  Jousma, Bouke Menaldum
1
1
12
17
-5
123  Graaf, de Geert Holwerd
1
1
9
14
-5
124  Groen, Daan Hallum
3
1
27
53
-26
125  Nagel, Jetze Makkum
4
1
31
55
-24