Bijgewerkt t/m 10 juli 2019

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Kwast, Jan Harlingen
15
32
262
172
+90
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
15
30
261
190
+71
Seerden, Ludwig Franeker
14
29
255
149
+106
Zuiderhof, Tom Harlingen
14
28
241
169
+72
Anema, Harke Witmarsum
15
28
250
200
+50
Baarda, Anne Menaldum
14
27
235
163
+72
Mosselman, Ale Goutum
15
27
223
184
+39
Otter, Gerrit Goutum
14
26
234
160
+74
Boer, de Jelle Wommels
11
24
194
139
+55
10  Weiland, Hendrik Koarnjum
14
24
219
177
+42
11  Bootsma, Henk De Knipe
14
24
213
192
+21
12  Sipma, Jan Franeker
10
23
181
109
+72
13  Veen, van der Johan Oentsjerk
13
23
211
161
+50
14  Veenstra, Jan Apeldoorn
14
23
217
181
+36
15  Zondervan, Jaap Menaldum
10
22
182
109
+73
16  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
14
22
203
182
+21
17  Goudberg, Jelle Franeker
14
22
213
194
+19
18  Kuipers, Freek Drachten
15
22
220
201
+19
19  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
15
22
224
208
+16
20  Goot, van der Age Goënga
11
21
186
136
+50
21  Wiersma, Eeltje Berltsum
12
21
196
151
+45
22  Tigchelaar, Nanne Achlum
12
21
197
160
+37
23  Siemensma, Peter Bolsward
12
21
191
158
+33
24  Boorsma, Jan Menaldum
13
21
198
173
+25
25  Jong, de Jan Menaldum
13
21
191
166
+25
26  Woud, van der Wybren Leeuwarden
15
21
228
195
+33
27  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
11
20
174
126
+48
28  Hallema, Germ Jorwert
15
20
212
211
+1
29  Porte, Henk Leeuwarden
15
20
206
217
-11
30  Vries, de Willem Franeker
9
19
160
99
+61
31  Broersma, Douwe Midlum
11
19
183
151
+32
32  Siderius, Sieger Dronten
12
19
194
156
+38
33  Stellingwerf, Piet Harlingen
13
19
191
177
+14
34  Kramer, Anne Sneek
13
19
187
177
+10
35  Bergsma, Pieter Gytsjerk
14
19
208
192
+16
36  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
15
19
221
206
+15
37  Broersma, Oeds Witmarsum
11
18
183
140
+43
38  Brandsma, Jan Grijpskerk
11
18
173
147
+26
39  Hinrichs, Johannes Harlingen
11
18
159
148
+11
40  Gillebaard, Andries Heerenveen
12
18
183
169
+14
41  Spoelstra, Jan Franeker
13
18
192
173
+19
42  Boonstra, Wieger Heerenveen
13
18
189
183
+6
43  Bosch, Lieuwe Tzum
9
17
156
102
+54
44  Brouwer, Anne Wommels
10
17
158
123
+35
45  Nijdam, Hein Franeker
10
17
154
119
+35
46  Houwer, Jan Bolsward
10
17
151
125
+26
47  Roos, de Oeds Menaldum
12
17
179
170
+9
48  Vlieger, Rick Harlingen
8
16
131
92
+39
49  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
9
16
147
111
+36
50  Bruinsma, Jan Heerenveen
13
16
186
175
+11
51  Althof, Auke Dongjum
14
16
192
207
-15
52  Kuipers, Roel Koarnjum
14
16
191
214
-23
53  Koster, Teake Harlingen
14
16
176
220
-44
54  Zijlstra, Roel Menaldum
8
15
131
99
+32
55  Engbrenghof, Andries Franeker
8
15
129
99
+30
56  Overal, Sjirk Oldenbroek
10
15
149
134
+15
57  Sikkema, Kees Dronten
10
15
148
134
+14
58  Veldman, Bert Bolsward
13
15
188
188
0
59  Bosgraaf, Piet Drachten
14
15
192
207
-15
60  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
14
15
184
212
-28
61  Dijkstra, Anne Leeuwarden
7
14
120
84
+36
62  Wartena, Riens Burgum
8
14
126
113
+13
63  Sijbesma, Roel Easterein
9
14
138
109
+29
64  Velsma, Jelle Tzummarum
9
14
147
127
+20
65  Bierma, Piet Dronten
9
14
134
130
+4
66  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
10
14
144
124
+20
67  Jong, de Jan Dronryp
10
14
151
147
+4
68  Hoekstra, Jan Giekerk
10
14
147
146
+1
69  Berkepas, Siep Balk
11
14
144
154
-10
70  Stienstra, Ynze Baaium
8
13
118
97
+21
71  Dooper, Jolly Oentsjerk
9
13
133
121
+12
72  Bootsma, Joop Reahûs
9
13
130
133
-3
73  Helfrich, Catherinus Grou
7
12
121
91
+30
74  Lei, van der Eddy Leeuwarden
8
12
127
107
+20
75  Hallema, Monte Franeker
8
12
121
105
+16
76  Jong, de Bert Leeuwarden
9
12
132
133
-1
77  Werf, van der Anne Sneek
9
12
118
124
-6
78  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
10
12
143
143
0
79  Wiersma, Dirk Marssum
10
12
142
149
-7
80  Palsma, Heinz Sexbierum
13
12
156
213
-57
81  Groot, de Rienk Leeuwarden
4
11
81
27
+54
82  Herrema, Sjouke Hoorn
6
11
96
71
+25
83  Rienks, Rienk Beetgumermolen
7
11
100
95
+5
84  Scholten, Koop De Wylgen
8
11
126
117
+9
85  Ridder, de Jan Tolbert
8
11
119
117
+2
86  Seerden, Rein Sneek
9
11
129
123
+6
87  Voogd, Gerard Harlingen
11
11
144
169
-25
88  Hoekstra, Theun Leeuwarden
4
10
74
28
+46
89  Postma, Klaas Heerenveen
5
10
85
62
+23
90  Vries, de Henk IJlst
7
10
110
91
+19
91  Kamstra, Durk Franeker
7
10
107
100
+7
92  Hoitenga, Wibe Boazum
7
10
94
96
-2
93  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
7
10
96
105
-9
94  Jousma, Wim Tietjerk
8
10
118
117
+1
95  Hoogland, Roel Beetgumermolen
8
10
113
122
-9
96  Weg, bij de Gerrit Harlingen
8
10
101
119
-18
97  Meer, van der Martinus Witmarsum
11
10
135
162
-27
98  Braaksma, Hielke Emmen
4
9
67
45
+22
99  Limburg, Bart Wolvega
6
9
89
78
+11
100  Miedema, Lammert Diemen
7
9
96
104
-8
101  Noordbruis, Henk Marssum
8
9
101
114
-13
102  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
9
9
105
133
-28
103  Koster, Sikke Dokkum
9
9
115
143
-28
104  Idzerda, Andries Goutum
11
9
126
165
-39
105  Meijer, Lieuwe Minnertsga
3
8
56
21
+35
106  Sybesma, Anne Akkrum
3
8
60
28
+32
107  Groen, Dirk Franeker
5
8
85
70
+15
108  Vries, de Guus Leeuwarden
5
8
76
63
+13
109  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
7
8
99
98
+1
110  Koops, Reinder Emmen
7
8
96
104
-8
111  Meulen, van der Marten Leeuwarden
5
7
67
67
0
112  Oudendag, Harry Hommerts
6
7
92
82
+10
113  Terpstra, Leendert Sneek
7
7
97
108
-11
114  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
8
7
97
125
-28
115  Leij, van der Daam Dronrijp
3
6
54
40
+14
116  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
3
6
51
42
+9
117  Jousma, Bouke Menaldum
4
6
59
58
+1
118  Zee, van der Siebe Lelystad
5
6
74
71
+3
119  Sijtsinga, Jan Heerenveen
5
6
68
73
-5
120  Posthuma, Bauke Folsgare
3
5
44
38
+6
121  Bouma, Pieter Joure
3
5
42
38
+4
122  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
4
5
62
60
+2
123  Groot, de Sjouke Oosterlittens
4
5
57
58
-1
124  Feenstra, Sjoerd Dronten
4
5
54
60
-6
125  Groot, de Piet Midlum
8
5
90
117
-27
126  Harkema, Tsjeard Spannum
2
4
33
21
+12
127  Smit, Theo Franeker
2
4
32
23
+9
128  Bootsma, Jan Wommels
3
4
42
43
-1
129  Hoekstra, Jan Leeuwarden
3
4
45
46
-1
130  Leest, van der G. Stiens
4
4
51
60
-9
131  Oudendag, Johannes Arum
4
4
49
64
-15
132  Zee, van der Sipke Tzummarum
5
4
71
81
-10
133  Walsweer, Albert Goutum
1
3
21
13
+8
134  Gerbrandy, Harmen Warns
2
3
33
25
+8
135  Mulder, Henk Dronryp
2
3
30
28
+2
136  Sollema, Eddy NN
3
3
42
42
0
137  Steegstra, Meint Ferwerd
3
3
39
44
-5
138  Graaf, de Germ Holwerd
3
3
36
42
-6
139  Groen, Daan Hallum
5
3
53
83
-30
140  Groot, de Simon Midlum
1
2
19
8
+11
141  Haan, de Jelle St. Annaparochie
1
2
19
9
+10
142  Dantuma, S. Driesum
1
2
16
14
+2
143  Volbeda, Jan Sexbierum
1
2
16
14
+2
144  Meijer, Jan Hurdegaryp
2
2
24
32
-8
145  Porte, Willem Oudehorne
1
1
16
13
+3
146  Schaaf, van der Durk Stiens
1
1
16
17
-1
147  Bekema, Johan Bolsward
1
1
13
14
-1
148  Huizinga, Tj. Heerenveen
1
1
10
13
-3
149  Wassenaar, Siete Minnertsga
1
1
7
11
-4
150  Knol, Cor Bolsward
1
1
10
15
-5
151  Nagel, Jetze Makkum
4
1
31
55
-24
152  Goudberg, Jouke Katlijk
1
0
10
18
-8
153  Tuinier, Jan Makkum
1
0
8
18
-10
154  Boer, de Jan Bolsward
2
0
14
36
-22