Bijgewerkt t/m 11 september 2019

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Kwast, Jan Harlingen
20
43
354
212
+142
Seerden, Ludwig Franeker
19
41
351
189
+162
Baarda, Anne Menaldum
19
38
327
215
+112
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
20
37
337
268
+69
Otter, Gerrit Goutum
19
35
315
220
+95
Veen, van der Johan Oentsjerk
18
34
297
208
+89
Anema, Harke Witmarsum
19
33
315
256
+59
Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
20
31
317
258
+59
Wiersma, Eeltje Berltsum
16
30
271
186
+85
10  Mosselman, Ale Goutum
17
30
254
210
+44
11  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
20
30
295
274
+21
12  Vries, de Willem Franeker
14
29
244
153
+91
13  Siemensma, Peter Bolsward
16
29
260
200
+60
14  Spoelstra, Jan Franeker
18
29
280
224
+56
15  Weiland, Hendrik Koarnjum
18
29
272
230
+42
16  Woud, van der Wybren Leeuwarden
20
29
304
262
+42
17  Zuiderhof, Tom Harlingen
15
28
250
187
+63
18  Veenstra, Jan Apeldoorn
19
28
285
253
+32
19  Hallema, Germ Jorwert
20
28
283
278
+5
20  Porte, Henk Leeuwarden
20
28
280
286
-6
21  Goot, van der Age Goënga
14
27
233
171
+62
22  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
16
27
243
192
+51
23  Kuipers, Freek Drachten
19
27
276
266
+10
24  Boer, de Jelle Wommels
12
26
212
150
+62
25  Goudberg, Jelle Franeker
17
26
253
238
+15
26  Bergsma, Pieter Gytsjerk
18
26
272
248
+24
27  Jong, de Jan Menaldum
18
26
257
239
+18
28  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
15
25
224
192
+32
29  Bootsma, Henk De Knipe
16
25
231
222
+9
30  Roos, de Oeds Menaldum
17
25
254
237
+17
31  Boonstra, Wieger Heerenveen
18
25
260
248
+12
32  Boorsma, Jan Menaldum
18
25
259
250
+9
33  Zondervan, Jaap Menaldum
12
24
205
133
+72
34  Althof, Auke Dongjum
19
24
271
278
-7
35  Sipma, Jan Franeker
10
23
181
109
+72
36  Brouwer, Anne Wommels
14
23
211
176
+35
37  Brandsma, Jan Grijpskerk
14
23
221
191
+30
38  Stellingwerf, Piet Harlingen
15
23
224
199
+25
39  Kramer, Anne Sneek
16
23
226
218
+8
40  Houwer, Jan Bolsward
13
22
200
158
+42
41  Broersma, Oeds Witmarsum
14
22
222
179
+43
42  Siderius, Sieger Dronten
14
22
224
182
+42
43  Tigchelaar, Nanne Achlum
14
22
215
195
+20
44  Bruinsma, Jan Heerenveen
17
22
245
228
+17
45  Bosgraaf, Piet Drachten
18
22
252
248
+4
46  Broersma, Douwe Midlum
12
21
198
164
+34
47  Gillebaard, Andries Heerenveen
14
21
211
196
+15
48  Kuipers, Roel Koarnjum
17
21
238
255
-17
49  Veldman, Bert Bolsward
18
21
256
259
-3
50  Koster, Teake Harlingen
19
21
235
296
-61
51  Sijbesma, Roel Easterein
12
20
192
143
+49
52  Werf, van der Anne Sneek
12
20
178
149
+29
53  Nijdam, Hein Franeker
13
20
198
162
+36
54  Sikkema, Kees Dronten
14
20
203
197
+6
55  Vlieger, Rick Harlingen
11
19
162
134
+28
56  Overal, Sjirk Oldenbroek
13
19
193
177
+16
57  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
14
19
199
174
+25
58  Stienstra, Ynze Baaium
12
18
174
155
+19
59  Jong, de Jan Dronryp
12
18
184
168
+16
60  Hinrichs, Johannes Harlingen
12
18
171
166
+5
61  Hoekstra, Jan Giekerk
13
18
191
187
+4
62  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
18
18
227
277
-50
63  Groot, de Rienk Leeuwarden
7
17
131
63
+68
64  Bosch, Lieuwe Tzum
9
17
156
102
+54
65  Bierma, Piet Dronten
12
17
172
175
-3
66  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
13
17
185
178
+7
67  Berkepas, Siep Balk
13
17
171
182
-11
68  Palsma, Heinz Sexbierum
18
17
219
292
-73
69  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
9
16
147
111
+36
70  Bootsma, Joop Reahûs
11
16
161
155
+6
71  Wiersma, Dirk Marssum
12
16
177
175
+2
72  Hoekstra, Theun Leeuwarden
8
15
129
85
+44
73  Zijlstra, Roel Menaldum
8
15
131
99
+32
74  Engbrenghof, Andries Franeker
8
15
129
99
+30
75  Idzerda, Andries Goutum
13
15
168
183
-15
76  Dijkstra, Anne Leeuwarden
7
14
120
84
+36
77  Limburg, Bart Wolvega
8
14
124
96
+28
78  Wartena, Riens Burgum
8
14
126
113
+13
79  Velsma, Jelle Tzummarum
9
14
147
127
+20
80  Scholten, Koop De Wylgen
9
14
147
127
+20
81  Herrema, Sjouke Hoorn
9
14
126
115
+11
82  Rienks, Rienk Beetgumermolen
9
14
130
122
+8
83  Lei, van der Eddy Leeuwarden
10
14
147
122
+25
84  Dooper, Jolly Oentsjerk
10
14
144
134
+10
85  Seerden, Rein Sneek
12
14
164
166
-2
86  Jong, de Bert Leeuwarden
12
14
167
184
-17
87  Postma, Klaas Heerenveen
6
13
106
71
+35
88  Ridder, de Jan Tolbert
10
13
147
149
-2
89  Koster, Sikke Dokkum
11
13
153
167
-14
90  Voogd, Gerard Harlingen
12
13
161
181
-20
91  Hoogland, Roel Beetgumermolen
12
13
159
185
-26
92  Sybesma, Anne Akkrum
5
12
90
52
+38
93  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
6
12
103
75
+28
94  Helfrich, Catherinus Grou
7
12
121
91
+30
95  Bouma, Pieter Joure
7
12
107
95
+12
96  Hallema, Monte Franeker
8
12
121
105
+16
97  Vries, de Guus Leeuwarden
8
12
117
101
+16
98  Vries, de Henk IJlst
9
12
134
120
+14
99  Kamstra, Durk Franeker
10
12
137
146
-9
100  Meer, van der Martinus Witmarsum
12
12
152
174
-22
101  Braaksma, Hielke Emmen
5
11
85
57
+28
102  Feenstra, Sjoerd Dronten
8
11
111
123
-12
103  Koops, Reinder Emmen
9
11
128
134
-6
104  Hoitenga, Wibe Boazum
9
11
118
131
-13
105  Noordbruis, Henk Marssum
10
11
125
143
-18
106  Meijer, Lieuwe Minnertsga
4
10
71
35
+36
107  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
7
10
96
105
-9
108  Oudendag, Harry Hommerts
8
10
123
107
+16
109  Jousma, Wim Tietjerk
8
10
118
117
+1
110  Sijtsinga, Jan Heerenveen
8
10
107
115
-8
111  Weg, bij de Gerrit Harlingen
8
10
101
119
-18
112  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
10
10
118
149
-31
113  Steegstra, Meint Ferwerd
7
9
93
95
-2
114  Miedema, Lammert Diemen
7
9
96
104
-8
115  Groen, Daan Hallum
9
9
115
134
-19
116  Groen, Dirk Franeker
5
8
85
70
+15
117  Harkema, Tsjeard Spannum
5
8
78
68
+10
118  Meijer, Jan Hurdegaryp
5
8
71
72
-1
119  Zee, van der Siebe Lelystad
6
8
92
82
+10
120  Meulen, van der Marten Leeuwarden
6
8
75
84
-9
121  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
7
8
99
98
+1
122  Hoekstra, Jan Leeuwarden
4
7
66
56
+10
123  Terpstra, Leendert Sneek
7
7
97
108
-11
124  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
8
7
97
125
-28
125  Leij, van der Daam Dronrijp
3
6
54
40
+14
126  Smit, Theo Franeker
3
6
51
37
+14
127  Jousma, Bouke Menaldum
4
6
59
58
+1
128  Groot, de Piet Midlum
10
6
114
150
-36
129  Idema, Wybe Gytsjerk
3
5
49
41
+8
130  Posthuma, Bauke Folsgare
3
5
44
38
+6
131  Graaf, de Germ Holwerd
4
5
55
53
+2
132  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
4
5
62
60
+2
133  Groot, de Sjouke Oosterlittens
5
5
67
76
-9
134  Bootsma, Jan Wommels
3
4
42
43
-1
135  Leest, van der G. Stiens
4
4
51
60
-9
136  Oudendag, Johannes Arum
4
4
49
64
-15
137  Zee, van der Sipke Tzummarum
5
4
71
81
-10
138  Oortwijn, Ron Zwolle
1
3
21
3
+18
139  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
1
3
21
7
+14
140  Walsweer, Albert Goutum
1
3
21
13
+8
141  Gerbrandy, Harmen Warns
2
3
33
25
+8
142  Mulder, Henk Dronryp
2
3
30
28
+2
143  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
2
3
30
30
0
144  Sjollema, Eddy Harlingen
3
3
42
42
0
145  Groot, de Simon Midlum
1
2
19
8
+11
146  Haan, de Jelle St. Annaparochie
1
2
19
9
+10
147  Jansma, Henk Damwâld
1
2
16
14
+2
148  Volbeda, Jan Sexbierum
1
2
16
14
+2
149  Peterson, Henk Damwâld
2
2
32
29
+3
150  Porte, Willem Oudehorne
2
2
28
30
-2
151  Dantuma, S. Driesum
2
2
26
32
-6
152  Westerhof, Henk NN
1
1
13
14
-1
153  Schaaf, van der Durk Stiens
1
1
16
17
-1
154  Bekema, Johan Bolsward
1
1
13
14
-1
155  Huizinga, Tj. Heerenveen
1
1
10
13
-3
156  Wassenaar, Siete Minnertsga
1
1
7
11
-4
157  Knol, Cor Bolsward
1
1
10
15
-5
158  Goudberg, Jouke Katlijk
2
1
22
33
-11
159  Nagel, Jetze Makkum
4
1
31
55
-24
160  Boer, de Jan Bolsward
4
1
25
71
-46
161  Tuinier, Jan Makkum
1
0
8
18
-10