Bijgewerkt t/m 20 november 2019

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Kwast, Jan Harlingen
24
54
434
247
+187
Seerden, Ludwig Franeker
23
48
419
235
+184
Veen, van der Johan Oentsjerk
22
43
371
253
+118
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
24
43
397
329
+68
Baarda, Anne Menaldum
22
42
369
258
+111
Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
24
40
389
308
+81
Anema, Harke Witmarsum
23
39
371
313
+58
Otter, Gerrit Goutum
20
37
334
233
+101
Wiersma, Eeltje Berltsum
20
37
333
234
+99
10  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
20
36
315
236
+79
11  Mosselman, Ale Goutum
20
35
301
252
+49
12  Weiland, Hendrik Koarnjum
22
35
331
288
+43
13  Woud, van der Wybren Leeuwarden
24
35
365
315
+50
14  Hallema, Germ Jorwert
24
35
348
337
+11
15  Boer, de Jelle Wommels
15
34
272
182
+90
16  Siemensma, Peter Bolsward
19
34
304
237
+67
17  Goudberg, Jelle Franeker
21
34
323
286
+37
18  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
24
34
346
337
+9
19  Spoelstra, Jan Franeker
22
33
338
282
+56
20  Boorsma, Jan Menaldum
22
33
329
293
+36
21  Jong, de Jan Menaldum
22
33
320
293
+27
22  Veenstra, Jan Apeldoorn
23
33
341
313
+28
23  Kuipers, Freek Drachten
23
33
336
324
+12
24  Sipma, Jan Franeker
14
31
252
155
+97
25  Goot, van der Age Goënga
16
31
266
189
+77
26  Roos, de Oeds Menaldum
20
31
304
274
+30
27  Bergsma, Pieter Gytsjerk
22
31
333
305
+28
28  Porte, Henk Leeuwarden
22
31
313
312
+1
29  Vries, de Willem Franeker
15
30
261
170
+91
30  Brouwer, Anne Wommels
18
30
279
228
+51
31  Bootsma, Henk De Knipe
19
30
278
263
+15
32  Broersma, Douwe Midlum
16
29
267
215
+52
33  Kramer, Anne Sneek
20
29
286
267
+19
34  Zondervan, Jaap Menaldum
15
28
247
177
+70
35  Sijbesma, Roel Easterein
16
28
263
181
+82
36  Zuiderhof, Tom Harlingen
16
28
260
205
+55
37  Siderius, Sieger Dronten
17
28
277
221
+56
38  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
17
28
255
217
+38
39  Althof, Auke Dongjum
23
28
328
336
-8
40  Houwer, Jan Bolsward
16
27
245
193
+52
41  Broersma, Oeds Witmarsum
17
27
268
220
+48
42  Boonstra, Wieger Heerenveen
21
27
291
296
-5
43  Vlieger, Rick Harlingen
14
26
214
173
+41
44  Jong, de Jan Dronryp
16
26
254
216
+38
45  Brandsma, Jan Grijpskerk
18
26
275
255
+20
46  Bruinsma, Jan Heerenveen
21
26
301
292
+9
47  Bosgraaf, Piet Drachten
22
26
301
309
-8
48  Nijdam, Hein Franeker
16
25
246
204
+42
49  Stellingwerf, Piet Harlingen
17
25
250
226
+24
50  Overal, Sjirk Oldenbroek
17
25
252
231
+21
51  Kuipers, Roel Koarnjum
21
25
286
316
-30
52  Koster, Teake Harlingen
23
25
283
358
-75
53  Tigchelaar, Nanne Achlum
17
24
253
243
+10
54  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
22
24
282
324
-42
55  Bootsma, Joop Reahûs
14
23
216
196
+20
56  Gillebaard, Andries Heerenveen
16
23
237
227
+10
57  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
17
23
248
231
+17
58  Veldman, Bert Bolsward
22
23
305
326
-21
59  Bosch, Lieuwe Tzum
12
22
201
150
+51
60  Stienstra, Ynze Baaium
14
22
209
179
+30
61  Sikkema, Kees Dronten
16
22
231
226
+5
62  Berkepas, Siep Balk
16
22
217
220
-3
63  Hoekstra, Jan Giekerk
17
22
245
247
-2
64  Dooper, Jolly Oentsjerk
13
21
198
165
+33
65  Lei, van der Eddy Leeuwarden
14
21
208
170
+38
66  Werf, van der Anne Sneek
14
21
203
184
+19
67  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
16
21
228
205
+23
68  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
11
20
182
140
+42
69  Herrema, Sjouke Hoorn
12
20
177
150
+27
70  Rienks, Rienk Beetgumermolen
12
20
183
160
+23
71  Ridder, de Jan Tolbert
14
20
214
205
+9
72  Engbrenghof, Andries Franeker
10
19
166
123
+43
73  Meer, van der Martinus Witmarsum
16
19
214
227
-13
74  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
9
18
153
118
+35
75  Scholten, Koop De Wylgen
12
18
188
170
+18
76  Hinrichs, Johannes Harlingen
12
18
171
166
+5
77  Kamstra, Durk Franeker
13
18
187
179
+8
78  Bierma, Piet Dronten
14
18
195
205
-10
79  Wiersma, Dirk Marssum
16
18
220
242
-22
80  Palsma, Heinz Sexbierum
20
18
239
324
-85
81  Groot, de Rienk Leeuwarden
8
17
139
81
+58
82  Zijlstra, Roel Menaldum
10
17
161
131
+30
83  Velsma, Jelle Tzummarum
11
17
177
154
+23
84  Oudendag, Harry Sneek
12
17
184
162
+22
85  Jousma, Wim Tietjerk
12
17
186
171
+15
86  Koops, Reinder Emmen
12
17
180
173
+7
87  Jong, de Bert Leeuwarden
15
17
206
227
-21
88  Wartena, Riens Burgum
9
16
144
128
+16
89  Dijkstra, Anne Leeuwarden
10
16
160
131
+29
90  Bouma, Pieter Joure
10
16
156
137
+19
91  Hallema, Monte Franeker
12
16
175
167
+8
92  Sijtsinga, Jan Heerenveen
12
16
170
171
-1
93  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
14
16
174
203
-29
94  Idzerda, Andries Goutum
16
16
197
234
-37
95  Postma, Klaas Heerenveen
7
15
125
83
+42
96  Hoekstra, Theun Leeuwarden
8
15
129
85
+44
97  Vries, de Henk IJlst
11
15
165
151
+14
98  Groen, Daan Hallum
13
15
179
193
-14
99  Noordbruis, Henk Marssum
14
15
175
201
-26
100  Koster, Sikke Dokkum
14
15
187
214
-27
101  Idema, Wybe Gytsjerk
7
14
126
87
+39
102  Limburg, Bart Wolvega
8
14
124
96
+28
103  Zee, van der Siebe Lelystad
10
14
156
138
+18
104  Weg, bij de Gerrit Harlingen
11
14
145
165
-20
105  Seerden, Rein Sneek
12
14
164
166
-2
106  Braaksma, Hielke Emmen
8
13
118
109
+9
107  Voogd, Gerard Harlingen
12
13
161
181
-20
108  Hoogland, Roel Beetgumermolen
12
13
159
185
-26
109  Meijer, Lieuwe Minnertsga
5
12
86
50
+36
110  Sybesma, Anne Akkrum
6
12
99
70
+29
111  Helfrich, Catherinus Grou
7
12
121
91
+30
112  Vries, de Guus Leeuwarden
8
12
117
101
+16
113  Feenstra, Sjoerd Dronten
9
12
125
140
-15
114  Terpstra, Leendert Sneek
10
12
142
144
-2
115  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
6
11
102
79
+23
116  Meijer, Jan Hurdegaryp
6
11
92
84
+8
117  Hoitenga, Wibe Boazum
11
11
139
167
-28
118  Groot, de Piet Midlum
13
11
161
189
-28
119  Jousma, Bouke Menaldum
7
10
106
102
+4
120  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
7
10
96
105
-9
121  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
11
10
142
171
-29
122  Steegstra, Meint Ferwerd
7
9
93
95
-2
123  Miedema, Lammert Diemen
7
9
96
104
-8
124  Groen, Dirk Franeker
5
8
85
70
+15
125  Harkema, Tsjeard Spannum
5
8
78
68
+10
126  Meulen, van der Marten Leeuwarden
6
8
75
84
-9
127  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
7
8
99
98
+1
128  Hoekstra, Jan Leeuwarden
4
7
66
56
+10
129  Posthuma, Bauke Folsgare
4
7
59
51
+8
130  Smit, Theo Franeker
3
6
51
37
+14
131  Leij, van der Daam Dronrijp
3
6
54
40
+14
132  Graaf, de Germ Holwerd
5
6
63
66
-3
133  Faber, Jan Witmarsum
3
5
54
41
+13
134  Tuinier, Jan Makkum
3
5
47
37
+10
135  Haan, de Jelle St. Annaparochie
4
5
64
57
+7
136  Sjollema, Eddy Harlingen
4
5
58
53
+5
137  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
4
5
62
60
+2
138  Groot, de Sjouke Oosterlittens
5
5
67
76
-9
139  Zee, van der Sipke Tzummarum
7
5
94
116
-22
140  Oortwijn, Ron Zwolle
2
4
32
18
+14
141  Alberda, Frans Harlingen
2
4
37
23
+14
142  Vlas, de Jan Franeker
2
4
33
28
+5
143  Bootsma, Jan Wommels
3
4
42
43
-1
144  Leest, van der G. Stiens
4
4
51
60
-9
145  Oudendag, Johannes Arum
4
4
49
64
-15
146  Boer, de Jan Bolsward
5
4
46
80
-34
147  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
1
3
21
7
+14
148  Keizer, Piet St. Annaparochie
1
3
21
7
+14
149  Staphorsius, Gerben Dronten
1
3
21
10
+11
150  Walsweer, Albert Goutum
1
3
21
13
+8
151  Gerbrandy, Harmen Warns
2
3
33
25
+8
152  Mulder, Henk Dronryp
2
3
30
28
+2
153  Groot, de Simon Midlum
1
2
19
8
+11
154  Hempenius, Wijtze Harlingen
1
2
19
13
+6
155  Volbeda, Jan Sexbierum
1
2
16
14
+2
156  Jansma, Henk Damwâld
1
2
16
14
+2
157  Peterson, Henk Damwâld
2
2
32
29
+3
158  Porte, Willem Oudehorne
2
2
28
30
-2
159  Houtsma, Thijs Westhoek
2
2
29
31
-2
160  Dantuma, S. Driesum
2
2
26
32
-6
161  Westerhof, Henk NN
1
1
13
14
-1
162  Schaaf, van der Durk Stiens
1
1
16
17
-1
163  Bekema, Johan Bolsward
1
1
13
14
-1
164  Oosterhaven, J. NN
1
1
12
13
-1
165  Huizinga, Tj. Heerenveen
1
1
10
13
-3
166  Wal, van der Gerrit Harlingen
1
1
11
15
-4
167  Wassenaar, Siete Minnertsga
1
1
7
11
-4
168  Knol, Cor Bolsward
1
1
10
15
-5
169  Goudberg, Jouke Katlijk
2
1
22
33
-11
170  Nagel, Jetze Makkum
4
1
31
55
-24