Bijgewerkt t/m 16 januari 2019

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Kwast, Jan Harlingen
2
6
42
19
+23
Feenstra, Jan Winsum (Fr)
2
5
40
16
+24
Bergsma, Pieter Gytsjerk
2
5
40
20
+20
Goot, van der Age Goënga
2
5
39
19
+20
Broersma, Oeds Witmarsum
2
5
39
21
+18
Siderius, Sieger Dronten
2
5
38
22
+16
Veen, van der Johan Oentsjerk
2
5
40
25
+15
Zuiderhof, Tom Harlingen
2
5
39
25
+14
Goudberg, Jelle Franeker
2
5
36
24
+12
10  Sipma, Jan Franeker
2
5
36
24
+12
11  Jong, de Jan Dronryp
2
5
37
28
+9
12  Dijkstra, Anne Leeuwarden
2
4
34
17
+17
13  Vries, de Henk IJlst
2
4
38
21
+17
14  Spoelstra, Jan Franeker
2
4
35
19
+16
15  Stellingwerf, Piet Harlingen
2
4
38
23
+15
16  Hallema, Monte Franeker
2
4
35
21
+14
17  Veenstra, Jan Apeldoorn
2
4
33
19
+14
18  Baarda, Anne Menaldum
2
4
35
22
+13
19  Brouwer, Anne Wommels
2
4
34
22
+12
20  Mosselman, Ale Goutum
2
4
32
20
+12
21  Tigchelaar, Nanne Achlum
2
4
36
25
+11
22  Jong, de Jan Menaldum
2
4
33
22
+11
23  Dooper, Jolly Oentsjerk
2
4
34
23
+11
24  Weiland, Hendrik Koarnjum
2
4
37
27
+10
25  Velsma, Jelle Tzummarum
2
4
31
24
+7
26  Anema, Harke Witmarsum
2
4
34
27
+7
27  Hinrichs, Johannes Harlingen
2
4
32
26
+6
28  Veldman, Bert Bolsward
2
4
33
27
+6
29  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
2
4
32
28
+4
30  Zijlstra, Roel Menaldum
1
3
21
9
+12
31  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
1
3
21
9
+12
32  Boer, de Jelle Oosterend
1
3
21
11
+10
33  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
2
3
32
23
+9
34  Kuipers, Freek Drachten
2
3
33
24
+9
35  Wiersma, Eeltje Berltsum
2
3
33
25
+8
36  Seerden, Rein Sneek
2
3
34
26
+8
37  Otter, Gerrit Goutum
2
3
32
24
+8
38  Hoogland, Roel Beetgumermolen
2
3
33
27
+6
39  Sijbesma, Roel Easterein
2
3
30
25
+5
40  Ridder, de Jan Tolbert
2
3
32
27
+5
41  Broersma, Douwe Midlum
2
3
33
29
+4
42  Wartena, Riens Burgum
2
3
31
28
+3
43  Jong, de Bert Leeuwarden
2
3
31
29
+2
44  Houwer, Jan Bolsward
2
3
29
27
+2
45  Weg, bij de Gerrit Harlingen
2
3
29
27
+2
46  Bootsma, Henk De Knipe
2
3
29
28
+1
47  Engbrenghof, Andries Franeker
2
3
30
31
-1
48  Hoekstra, Jan Giekerk
2
3
29
30
-1
49  Berkepas, Siep Balk
2
3
29
30
-1
50  Hallema, Germ Jorwert
2
3
29
30
-1
51  Bruinsma, Jan Heerenveen
2
3
30
31
-1
52  Bootsma, Jan Wommels
2
3
27
29
-2
53  Porte, Henk Leeuwarden
2
3
27
30
-3
54  Palsma, Heinz Sexbierum
2
3
29
33
-4
55  Koster, Teake Harlingen
2
3
26
32
-6
56  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
1
2
17
8
+9
57  Postma, Klaas Heerenveen
1
2
19
13
+6
58  Zondervan, Jaap Menaldum
1
2
19
13
+6
59  Siemensma, Peter Bolsward
1
2
17
12
+5
60  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
1
2
19
15
+4
61  Bierma, Piet Dronten
1
2
19
15
+4
62  Sikkema, Kees Dronten
1
2
18
15
+3
63  Bootsma, Joop Reahûs
1
2
17
15
+2
64  Volbeda, Jan Sexbierum
1
2
16
14
+2
65  Miedema, Lammert Diemen
1
2
15
14
+1
66  Groen, Dirk Franeker
1
2
16
16
0
67  Werf, van der Anne Sneek
2
2
29
29
0
68  Nijdam, Hein Franeker
2
2
28
28
0
69  Groot, de Piet Midlum
2
2
29
30
-1
70  Boorsma, Jan Menaldum
2
2
27
29
-2
71  Jong, de Tjeerd Wytmarsum
2
2
26
28
-2
72  Bosgraaf, Piet Drachten
2
2
29
31
-2
73  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
2
2
25
29
-4
74  Rienks, Rienk Beetgumermolen
2
2
23
28
-5
75  Kuipers, Roel Koarnjum
2
2
27
32
-5
76  Bosch, Lieuwe Tzum
2
2
27
32
-5
77  Voogd, Gerard Harlingen
2
2
23
29
-6
78  Terpstra, Leendert Sneek
2
2
24
30
-6
79  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
2
2
22
28
-6
80  Roos, de Oeds Menaldum
2
2
24
30
-6
81  Boonstra, Wieger Heerenveen
2
2
24
32
-8
82  Helfrich, Catherinus Grou
1
1
17
16
+1
83  Gillebaard, Andries Heerenveen
1
1
17
17
0
84  Koster, Sikke Dokkum
1
1
14
15
-1
85  Leij, van der Daam Dronrijp
1
1
14
15
-1
86  Seerden, Ludwig Franeker
1
1
17
18
-1
87  Feenstra, Sjoerd Dronten
1
1
12
14
-2
88  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
1
1
15
18
-3
89  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
1
1
13
16
-3
90  Wassenaar, Siete Minnertsga
1
1
7
11
-4
91  Kamstra, Durk Franeker
1
1
12
16
-4
92  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
1
1
11
16
-5
93  Knol, Cor Bolsward
1
1
10
15
-5
94  Sijtsinga, Jan Heerenveen
1
1
13
18
-5
95  Nagel, Jetze Makkum
2
1
18
19
-1
96  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
2
1
27
34
-7
97  Kramer, Anne Sneek
2
1
25
35
-10
98  Woud, van der Wybren Leeuwarden
2
1
23
34
-11
99  Overal, Sjirk Oldenbroek
2
1
21
32
-11
100  Wiersma, Dirk Marssum
2
1
20
33
-13
101  Idzerda, Andries Goutum
2
1
18
34
-16
102  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
1
0
13
18
-5
103  Oudendag, Harry Hommerts
1
0
12
18
-6
104  Noordbruis, Henk Marssum
1
0
11
18
-7
105  Oudendag, Johannes Arum
1
0
11
18
-7
106  Groen, Daan Hallum
1
0
9
18
-9
107  Althof, Auke Dongjum
1
0
5
18
-13
108  Meer, van der Martinus Witmarsum
2
0
24
36
-12
109  Jousma, Wim Tietjerk
2
0
19
36
-17