Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Zondervan, Jaap Menaldum
1
3
21
4
+17
Vlieger, Rick Harlingen
1
3
21
6
+15
Alberda, Frans Harlingen
1
3
21
7
+14
Boorsma, Jan Menaldum
1
3
21
9
+12
Braaksma, Hielke Emmen
1
3
21
11
+10
Jousma, Bouke Menaldum
1
3
21
11
+10
Werf, van der Anne Sneek
1
3
21
11
+10
Bouma, Pieter Joure
1
3
21
12
+9
Nijdam, Hein Franeker
1
3
21
13
+8
10  Veen, van der Johan Oentsjerk
1
3
21
14
+7
11  Goudberg, Jelle Franeker
1
2
19
9
+10
12  Postma, Klaas Heerenveen
1
2
16
7
+9
13  Althof, Auke Dongjum
1
2
18
9
+9
14  Overal, Sjirk Oldenbroek
1
2
16
7
+9
15  Jong, de Jan Dronryp
1
2
18
10
+8
16  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
1
2
17
9
+8
17  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
1
2
18
10
+8
18  Roos, de Oeds Menaldum
1
2
19
11
+8
19  Jousma, Wim Tietjerk
1
2
18
11
+7
20  Stellingwerf, Piet Harlingen
1
2
19
12
+7
21  Zuiderhof, Tom Harlingen
1
2
19
12
+7
22  Oosterhaven, Jan Franeker
1
2
19
12
+7
23  Sjollema, Eddy Harlingen
1
2
18
11
+7
24  Idema, Wybe Gytsjerk
1
2
18
11
+7
25  Seerden, Ludwig Franeker
1
2
16
10
+6
26  Spoelstra, Jan Franeker
1
2
15
9
+6
27  Otter, Gerrit Goutum
1
2
17
11
+6
28  Sikkema, Kees Dronten
1
2
15
9
+6
29  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
1
2
15
10
+5
30  Scholten, Koop De Wylgen
1
2
18
13
+5
31  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
1
2
19
14
+5
32  Zijlstra, Roel Menaldum
1
2
18
13
+5
33  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
1
2
17
12
+5
34  Broersma, Oeds Witmarsum
1
2
16
11
+5
35  Siderius, Sieger Dronten
1
2
18
13
+5
36  Meijer, Jan Hurdegaryp
1
2
16
12
+4
37  Bosch, Lieuwe Tzum
1
2
18
14
+4
38  Porte, Henk Leeuwarden
1
2
17
13
+4
39  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
1
2
19
15
+4
40  Koster, Sikke Dokkum
1
2
19
15
+4
41  Bruinsma, Jan Heerenveen
1
2
18
14
+4
42  Graaf, de Germ Holwerd
1
2
16
13
+3
43  Kuipers, Freek Drachten
1
2
14
11
+3
44  Bootsma, Joop Reahûs
1
2
16
13
+3
45  Baarda, Anne Menaldum
1
2
16
13
+3
46  Palsma, Heinz Sexbierum
1
2
17
15
+2
47  Ridder, de Jan Tolbert
1
2
14
12
+2
48  Zee, van der Sipke Tzummarum
1
2
16
15
+1
49  Broersma, Douwe Midlum
1
2
16
15
+1
50  Jong, de Bert Drachten
1
2
16
15
+1
51  Wiersma, Dirk Marssum
1
2
14
14
0
52  Tigchelaar, Nanne Achlum
1
2
15
15
0
53  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
1
1
15
13
+2
54  Weg, bij de Gerrit Harlingen
1
1
16
14
+2
55  Boer, de Jelle Wommels
1
1
16
14
+2
56  Herrema, Sjouke Hoorn
1
1
14
13
+1
57  Mosselman, Ale Goutum
1
1
14
13
+1
58  Engbrenghof, Andries Franeker
1
1
14
13
+1
59  Bosgraaf, Piet Drachten
1
1
15
14
+1
60  Hempenius, Wijtze Harlingen
1
1
13
13
0
61  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
1
1
13
13
0
62  Zee, van der Siebe Lelystad
1
1
14
14
0
63  Groot, de Piet Midlum
1
1
8
8
0
64  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
1
1
13
13
0
65  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
1
1
14
15
-1
66  Weiland, Hendrik Koarnjum
1
1
16
17
-1
67  Houtsma, Thijs Westhoek
1
1
13
14
-1
68  Brouwer, Anne Wommels
1
1
11
13
-2
69  Hoekstra, Jan Giekerk
1
1
14
16
-2
70  Hallema, Germ Jorwert
1
1
11
14
-3
71  Kwast, Jan Harlingen
1
1
13
16
-3
72  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
1
1
13
16
-3
73  Koops, Reinder Emmen
1
1
11
15
-4
74  Kramer, Anne Sneek
1
1
13
17
-4
75  Bootsma, Henk De Knipe
1
1
13
17
-4
76  Siemensma, Peter Bolsward
1
1
12
16
-4
77  Herrema, Lou Slappeterp
1
1
12
16
-4
78  Feenstra, Sjoerd Dronten
1
1
13
17
-4
79  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
1
1
13
17
-4
80  Woud, van der Wybren Leeuwarden
1
1
11
16
-5
81  Anema, Harke Witmarsum
1
1
11
17
-6
82  Helfrich, Catherinus Grou
1
1
10
16
-6
83  Tuinier, Jan Makkum
1
1
11
17
-6
84  Goot, van der Joost NN
1
1
10
16
-6
85  Wiersma, Eeltje Berltsum
1
0
12
18
-6
86  Koster, Teake Harlingen
1
0
12
18
-6
87  Veenstra, Jan Apeldoorn
1
0
11
18
-7
88  Visser, Lieuwe NN
1
0
11
18
-7
89  Meer, van der Martinus Witmarsum
1
0
11
18
-7
90  Haan, de Jelle St. Annaparochie
1
0
11
18
-7
91  Dooper, Jolly Oentsjerk
1
0
11
18
-7
92  Bergsma, Pieter Gytsjerk
1
0
10
18
-8
93  Boonstra, Wieger Heerenveen
1
0
10
18
-8
94  Lei, van der Eddy Leeuwarden
1
0
10
18
-8
95  Goot, van der Age Goënga
1
0
8
18
-10
96  Rienks, Rienk Beetgumermolen
1
0
7
18
-11
97  Oudendag, Harry Sneek
1
0
3
18
-15