Stand bijgewerkt t/m 19 februari 2020.

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!
Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.
Download HIER de lijst (Excel).
Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Alberda, Frans Harlingen
4
11
78
30
+48
Kuipers, Freek Drachten
4
9
71
35
+36
Postma, Klaas Heerenveen
4
9
72
37
+35
Stellingwerf, Piet Harlingen
4
9
74
42
+32
Bootsma, Joop Reahûs
4
9
65
48
+17
Wiersma, Dirk Marssum
4
9
66
51
+15
Jorritsma, Tjerk Heerenveen
3
8
59
27
+32
Bruinsma, Jan Heerenveen
4
8
70
46
+24
Groot, de Piet Midlum
4
8
62
38
+24
10  Siemensma, Peter Bolsward
4
8
67
44
+23
11  Vlieger, Rick Harlingen
4
8
67
45
+22
12  Boorsma, Jan Menaldum
4
8
67
45
+22
13  Ridder, de Jan Tolbert
4
8
68
49
+19
14  Hallema, Germ Jorwert
4
8
65
48
+17
15  Veen, van der Johan Oentsjerk
4
8
67
52
+15
16  Oudendag, Harry Sneek
4
8
64
51
+13
17  Jousma, Bouke Menaldum
4
8
65
53
+12
18  Scholten, Koop De Wylgen
3
7
55
35
+20
19  Mosselman, Ale Goutum
4
7
69
45
+24
20  Jong, de Jan Dronryp
4
7
67
46
+21
21  Zondervan, Jaap Menaldum
4
7
66
46
+20
22  Wiersma, Eeltje Berltsum
4
7
68
50
+18
23  Kwast, Jan Harlingen
4
7
66
49
+17
24  Idema, Wybe Gytsjerk
4
7
66
50
+16
25  Zuiderhof, Tom Harlingen
4
7
67
56
+11
26  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
4
7
62
51
+11
27  Baarda, Anne Menaldum
4
7
60
50
+10
28  Herrema, Lou Slappeterp
4
7
63
54
+9
29  Tigchelaar, Nanne Achlum
4
7
60
59
+1
30  Otter, Gerrit Goutum
3
6
52
36
+16
31  Bouma, Pieter Joure
3
6
52
38
+14
32  Meijer, Lieuwe Minnertsga
3
6
47
34
+13
33  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
3
6
51
39
+12
34  Nijdam, Hein Franeker
3
6
54
43
+11
35  Herrema, Sjouke Hoorn
4
6
66
52
+14
36  Engbrenghof, Andries Franeker
4
6
63
50
+13
37  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
4
6
58
47
+11
38  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
4
6
60
50
+10
39  Seerden, Ludwig Franeker
4
6
57
47
+10
40  Palsma, Heinz Sexbierum
4
6
59
52
+7
41  Veenstra, Jan Apeldoorn
4
6
59
53
+6
42  Zijlstra, Roel Menaldum
4
6
61
55
+6
43  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
4
6
58
52
+6
44  Helfrich, Catherinus Grou
4
6
58
53
+5
45  Hoekstra, Jan Giekerk
4
6
61
56
+5
46  Hempenius, Wijtze Harlingen
4
6
58
55
+3
47  Meer, van der Martinus Witmarsum
4
6
61
59
+2
48  Siderius, Sieger Dronten
4
6
55
54
+1
49  Sjollema, Eddy Harlingen
2
5
39
21
+18
50  Braaksma, Hielke Emmen
2
5
38
20
+18
51  Velsma, Jelle Tzummarum
2
5
37
20
+17
52  Jong, de Bert Drachten
3
5
42
26
+16
53  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
3
5
52
41
+11
54  Sikkema, Kees Dronten
3
5
45
35
+10
55  Brandsma, Jan Grijpskerk
3
5
51
41
+10
56  Groen, Daan Hallum
3
5
49
40
+9
57  Broersma, Oeds Witmarsum
3
5
48
41
+7
58  Roos, de Oeds Menaldum
3
5
45
38
+7
59  Koster, Sikke Dokkum
3
5
43
45
-2
60  Jousma, Wim Tietjerk
4
5
62
53
+9
61  Haan, de Jelle St. Annaparochie
4
5
58
55
+3
62  Bergsma, Pieter Gytsjerk
4
5
58
56
+2
63  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
4
5
57
55
+2
64  Broersma, Douwe Midlum
4
5
59
59
0
65  Overal, Sjirk Oldenbroek
4
5
50
50
0
66  Goudberg, Jelle Franeker
4
5
57
58
-1
67  Boer, de Jelle Wommels
4
5
55
56
-1
68  Althof, Auke Dongjum
4
5
53
56
-3
69  Boonstra, Wieger Heerenveen
4
5
55
61
-6
70  Bootsma, Henk De Knipe
4
5
53
64
-11
71  Tuinier, Jan Makkum
4
5
49
61
-12
72  Anema, Harke Witmarsum
4
5
50
63
-13
73  Meijer, Jan Hurdegaryp
2
4
32
20
+12
74  Porte, Henk Leeuwarden
2
4
35
25
+10
75  Oosterhaven, Jan Franeker
3
4
50
43
+7
76  Bosch, Lieuwe Tzum
3
4
44
38
+6
77  Voogd, Gerard Harlingen
3
4
46
41
+5
78  Sijbesma, Roel Easterein
3
4
45
40
+5
79  Weg, bij de Gerrit Harlingen
3
4
43
43
0
80  Stienstra, Ynze Baaium
3
4
46
46
0
81  Bierma, Piet Dronten
3
4
41
42
-1
82  Kramer, Anne Sneek
3
4
42
47
-5
83  Weiland, Hendrik Koarnjum
4
4
54
56
-2
84  Lei, van der Eddy Leeuwarden
4
4
57
61
-4
85  Dooper, Jolly Oentsjerk
4
4
56
61
-5
86  Woud, van der Wybren Leeuwarden
4
4
57
62
-5
87  Spoelstra, Jan Franeker
4
4
50
55
-5
88  Goot, van der Age Goënga
4
4
43
64
-21
89  Werf, van der Anne Sneek
1
3
21
11
+10
90  Siegersma, Johannes Berlikum
1
3
21
12
+9
91  Bosgraaf, Piet Drachten
2
3
34
23
+11
92  Koops, Reinder Emmen
2
3
27
28
-1
93  Zee, van der Siebe Lelystad
3
3
44
43
+1
94  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
3
3
42
42
0
95  Jong, de Jan Menaldum
3
3
45
46
-1
96  Faber, Jan Witmarsum
3
3
43
45
-2
97  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
3
3
34
37
-3
98  Koster, Teake Harlingen
3
3
40
46
-6
99  Sijtsinga, Jan Heerenveen
3
3
41
48
-7
100  Kuipers, Roel Koarnjum
3
3
40
49
-9
101  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
4
3
47
58
-11
102  Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
4
3
53
67
-14
103  Draijer, Theo Tzummarum
1
2
19
7
+12
104  Hallema, Monte Franeker
1
2
16
10
+6
105  Idzerda, Andries Goutum
1
2
17
13
+4
106  Terpstra, Leendert Sneek
1
2
16
13
+3
107  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
2
2
22
27
-5
108  Graaf, de Germ Holwerd
2
2
24
31
-7
109  Feenstra, Sjoerd Dronten
2
2
24
32
-8
110  Gillebaard, Andries Heerenveen
2
2
22
31
-9
111  Wartena, Riens Burgum
3
2
36
45
-9
112  Houtsma, Thijs Westhoek
3
2
31
47
-16
113  Seerden, Rein Sneek
3
2
30
47
-17
114  Goot, van der Joost NN
3
2
34
51
-17
115  Zee, van der Sipke Tzummarum
3
2
33
51
-18
116  Brouwer, Anne Wommels
4
2
38
63
-25
117  Kamstra, Durk Franeker
1
1
16
14
+2
118  Bootsma, Jan Wommels
1
1
15
16
-1
119  Boersma, Gerrit NN
1
1
14
17
-3
120  Posthuma, Bauke Folsgare
1
1
11
14
-3
121  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
1
1
10
13
-3
122  Visser, Lieuwe Franeker
2
1
23
32
-9
123  Staphorsius, Gerben Dronten
2
1
19
33
-14
124  Vries, de Henk IJlst
2
1
18
33
-15
125  Rienks, Rienk Beetgumermolen
2
1
20
35
-15
126  Veldman, Bert Bolsward
1
0
5
6
-1
127  Gerbrandy, Harmen Warns
1
0
6
18
-12