logo-transparent

Rond Pinksteren (19 t/m 26 mei) wordt er door de werkgroep NK in samenwerking met het bondsbureau een kaatsweek georganiseerd. Op zaterdag het NK junioren, op maandag de traditionele bondspartij voor senioren, op woensdag een door elkaar loten 55+ en slot op zaterdag de zachte bal PC. Tussen de eerder genoemde partijen door worden kaatsclinics voor het basisonderwijs georganiseerd. Noteert u alvast in de agenda, dit evenement mag u niet missen!

(bron: KNKB)

In deze week wordt ook de jeugd zoveel mogelijk erbij betrokken en speelt ook het Kaatsmuseum een rol.

De Commissie 55+ is gevraagd om gedurende deze week daar waar nodig ondersteuning te verlenen. In het bijzonder worden voor de wedstrijd van 19 mei (Jong Oranje) keurmeesters gevraagd. Liefhebbers kunnen zich hiervoor opgeven bij Piet Keizer of een van de andere commissieleden.

Op de woensdag (23 mei) mogen de 55-plussers zelf de 'heilige arena' betreden. Voor sommigen van ons niet de eerste keer maar voor een groot aantal een uitgelezen kans om eens op deze historische grond een bovenslag te slaan. Gezien het aantal perken dat wij altijd hebben zullen deze in de breedte gelegd gaan worden.

Opgave voor deze bijzondere partij is alleen mogelijk voor reguliere deelnemers van de partijen van de 55+ dat wil zeggen dat minimaal 1x keer eerder is meegedaan aan een wedstrijd van de 55+.
Wij vragen € 13,00 voor deelname aan deze partij. Hierin zit een bedrag verwerkt ter ondersteuning van de organisatie van deze hele week. Daarnaast ontvangen de deelnemers een consumptiebon voor koffie en soep.
Na afloop van de kaatspartijen is er nog een gezellige nazit - waarbij ook iets gegeten kan worden - met muzikale omlijsting van onze welbekende Friese Shadows!

Houd onze website in de gaten om op de hoogte te blijven.

 

 Volgende wedstrijd: 25 juli 2018, Balk 55+ PC. Aanvang 10:00 uur!!!!