logo-transparent

Eindstand kompetitie 2016.
 

Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
1 Jong, de Tjeerd Wytmarsum
23
42
387
284
+103
2 Sikkema, Johan Emmeloord
20
41
351
248
+103
3 Zuiderhof, Tom Harlingen
21
39
350
241
+109
4 Bouma, Tjeerd Leeuwarden
21
39
345
252
+93
5 Bosgraaf, Piet Drachten
23
39
356
299
+57
6 Wiersma, Eeltje Berltsum
22
38
375
281
+94
7 Overal, Sjirk Oldenbroek
22
38
347
286
+61
8 Tuinier, Jan Makkum
23
38
370
311
+59
9 Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
20
37
337
250
+87
10 Veen, van der Johan Oentsjerk
20
37
336
256
+80
11 Kramer, Anne Sneek
22
36
354
264
+90
12 Otter, Gerrit Goutum
22
36
353
285
+68
13 Herrema, Sjouke Hoorn
21
35
324
256
+68
14 Boorsma, Jan Menaldum
21
35
336
273
+63
15 Veldman, Bert Bolsward
23
35
345
301
+44
16 Mosselman, Ale Goutum
22
34
347
295
+52
17 Porte, Henk Leeuwarden
23
34
343
307
+36
18 Vries, de Willem Franeker
23
33
347
329
+18
19 Goudberg, Jelle Franeker
21
32
340
288
+52
20 Jong, de Jan Menaldum
22
32
333
310
+23
21 Limburg, Bart Wolvega
18
31
285
239
+46
22 Feenstra, Jan Winsum (Fr)
19
31
293
244
+49
23 Meer, van der Martinus Witmarsum
21
31
308
288
+20
24 Voogd, Gerard Harlingen
18
30
284
231
+53
25 Wassenaar, Siete Minnertsga
18
29
284
241
+43
26 Groot, de Piet Midlum
18
29
265
242
+23
27 Jousma, Wim Tietjerk
19
29
305
260
+45
28 Veenstra, Jan Apeldoorn
21
29
316
304
+12
29 Zondervan, Jaap Menaldum
14
28
244
162
+82
30 Kamstra, Durk Franeker
14
28
248
167
+81
31 Dijkstra, Albert Harlingen
16
28
262
184
+78
32 Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
17
28
278
224
+54
33 Bloemsma, Henk IJsselmuiden
19
28
290
256
+34
34 Kuipers, Roel Koarnjum
18
27
257
257
0
35 Vries, de Henk IJlst
19
27
280
268
+12
36 Boonstra, Wieger Heerenveen
21
27
307
300
+7
37 Kuipers, Freek Drachten
22
27
320
331
-11
38 Jousma, Bouke Menaldum
13
26
221
155
+66
39 Smit, Theo Franeker
13
26
216
152
+64
40 Siderius, Sieger Dronten
16
26
243
196
+47
41 Lei, van der Eddy Leeuwarden
17
26
250
224
+26
42 Sikkema, Kees Dronten
19
26
277
255
+22
43 Jong, de Bert Leeuwarden
23
26
310
347
-37
44 Haan, de Jelle St. Annaparochie
13
25
211
172
+39
45 Hallema, Germ Jorwert
14
25
232
179
+53
46 Scholten, Koop De Wylgen
15
25
239
192
+47
47 Terpstra, Leendert Sneek
17
25
269
228
+41
48 Seerden, Rein Sneek
19
25
279
276
+3
49 Palsma, Heinz Sexbierum
21
25
284
299
-15
50 Koster, Teake Harlingen
22
25
290
316
-26
51 Bergsma, Marten Reduzum
15
24
235
189
+46
52 Brandsma, Jan Grijpskerk
17
24
256
233
+23
53 Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
17
24
248
226
+22
54 Althof, Auke Dongjum
20
24
284
295
-11
55 Koops, Reinder Emmen
12
23
209
156
+53
56 Oudendag, Harry Hommerts
13
23
215
149
+66
57 Bierma, Piet Dronten
15
23
235
206
+29
58 Broersma, Oeds Witmarsum
16
23
240
211
+29
59 Postma, Klaas Heerenveen
12
22
201
159
+42
60 Sijbesma, Roel Easterein
13
22
212
169
+43
61 Bouma, Pieter Joure
13
22
212
180
+32
62 Vries, de Teade Franeker
14
22
213
181
+32
63 Bootsma, Henk De Knipe
18
22
252
248
+4
64 Hoekstra, Jan Giekerk
19
22
261
278
-17
65 Stienstra, Ynze Baaium
12
21
205
160
+45
66 Broersma, Douwe Midlum
13
21
202
175
+27
67 Spoelstra, Jan Franeker
13
21
194
175
+19
68 Dooper, Jolly Oentsjerk
13
21
187
173
+14
69 Berkepas, Siep Balk
14
21
222
191
+31
70 Rienks, Rienk Beetgumermolen
12
20
196
156
+40
71 Wiersma, Dirk Marssum
14
20
222
188
+34
72 Bootsma, Jan Wommels
14
20
200
202
-2
73 Velstra, Oeltsje Idaerd
15
20
216
221
-5
74 Baarda, Anne Menaldum
16
20
229
224
+5
75 Weiland, Hendrik Koarnjum
17
20
232
247
-15
76 Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
13
19
198
182
+16
77 Dijkstra, Anne Leeuwarden
13
19
190
191
-1
78 Brouwer, Anne Wommels
14
19
203
185
+18
79 Hallema, Monte Franeker
11
18
175
158
+17
80 Winkel, Gerrit St. Annaparochie
12
18
180
164
+16
81 Miedema, Lammert Diemen
12
18
183
172
+11
82 Noordbruis, Henk Marssum
14
18
200
192
+8
83 Tigchelaar, Nanne Achlum
16
18
226
234
-8
84 Nijdam, Hein Franeker
17
18
225
255
-30
85 Bosch, Jan Dokkum
8
17
135
98
+37
86 Engbrenghof, Andries Franeker
11
17
175
141
+34
87 Siemensma, Peter Bolsward
11
17
171
142
+29
88 Werf, van der Anne Sneek
11
17
162
153
+9
89 Roos, de Oeds Menaldum
13
17
192
180
+12
90 Gillebaard, Andries Heerenveen
14
17
207
202
+5
91 Bergsma, Pieter Gytsjerk
15
17
205
217
-12
92 Groen, Daan Hallum
17
17
206
266
-60
93 Leest, van der G. Stiens
8
16
136
91
+45
94 Twerda, Tom Putten
9
16
141
108
+33
95 Vries, de Guus Leeuwarden
9
16
150
120
+30
96 Jorritsma, Tjerk Heerenveen
10
16
154
134
+20
97 Anema, Harke Witmarsum
10
16
158
142
+16
98 Helfrich, Catherinus Grou
12
16
173
166
+7
99 Postmus, Frans Hitzum
12
16
171
166
+5
100 Schuurmans, Hilbrand Bolsward
14
16
192
207
-15
101 Idzerda, Andries Goutum
14
16
173
211
-38
102 Buitenga, Jan St. Nicolaasga
9
15
147
124
+23
103 Ridder, de Jan Tolbert
10
15
154
130
+24
104 Bleeker, Henk Harlingen
10
15
145
135
+10
105 Zee, van der Sipke Tzummarum
11
15
162
155
+7
106 Tamminga, Willem Franeker
11
14
149
144
+5
107 Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
11
14
154
154
0
108 Hoogland, Roel Beetgumermolen
12
14
158
185
-27
109 Heeg, Evert Oosterlittens
6
13
112
72
+40
110 Meijer, Jan Hurdegaryp
6
13
104
69
+35
111 Leij, van der Daam Dronrijp
10
13
139
129
+10
112 Feenstra, Sjoerd Dronten
10
13
147
141
+6
113 Stellingwerf, Piet Harlingen
10
13
133
144
-11
114 Herrema, Lou Slappeterp
12
13
156
184
-28
115 Bosch, Lieuwe Tzum
5
12
96
51
+45
116 Goot, van der Age Goënga
9
12
130
133
-3
117 Nicolai, Sjoerd Witmarsum
12
12
149
181
-32
118 Braaksma, Hielke Emmen
5
11
96
54
+42
119 Wortman, Joop Joure
5
11
90
50
+40
120 Grijpstra, Simon Aalsum
8
11
118
118
0
121 Groot, de Rienk Leeuwarden
10
11
134
143
-9
122 Houwer, Jan Bolsward
13
11
168
201
-33
123 Schaaf, van der Durk Stiens
5
10
89
64
+25
124 Sybesma, Anne Akkrum
6
10
92
79
+13
125 Koster, Sikke Dokkum
7
10
107
107
0
126 Miedema, Anno Stiens
3
9
63
30
+33
127 Steegstra, Meint Ferwerd
5
9
85
65
+20
128 Harkema, Tsjeard Spannum
5
9
81
66
+15
129 Zee, van der Siebe Lelystad
6
9
86
80
+6
130 Meijer, Lieuwe Minnertsga
4
8
71
52
+19
131 Oudendag, Johannes Arum
6
8
91
85
+6
132 Weg, bij de Gerrit Harlingen
6
8
92
88
+4
133 Haan, de Ieme Makkum
7
8
101
101
0
134 Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
5
7
81
70
+11
135 Mulder, Henk Dronryp
3
6
56
32
+24
136 Meulen, van der Marten Leeuwarden
4
6
70
52
+18
137 Koopmans, Germ Aldtsjerk
7
6
82
111
-29
138 Boelens, Willem Hurdegaryp
3
5
50
44
+6
139 Zijlstra, Roel Menaldum
3
5
44
39
+5
140 Jong, de Jan Dronryp
6
5
77
100
-23
141 Jong, de Gerrit Ysbrechtum
6
5
65
99
-34
142 Span, Albert Koarnjum
2
4
36
21
+15
143 Hoekstra, Jan Leeuwarden
2
4
39
28
+11
144 Velsma, Jelle Tzummarum
2
4
32
24
+8
145 Volbeda, Jan Sexbierum
3
4
44
48
-4
146 Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
3
4
38
47
-9
147 Wierstra, Douwe Holwerd
1
3
21
5
+16
148 Hoekstra, Geert Joure
2
3
27
30
-3
149 Buwalda, Lykele Emmen
3
3
38
42
-4
150 Schaap, Joost Tirns
4
3
49
68
-19
151 Anema, Douwe Nes (D)
1
2
18
12
+6
152 Idema, Wybe Gytsjerk
1
2
18
12
+6
153 Faber, Geert Minnertsga
1
2
17
13
+4
154 Zijlstra, Piet Scharnegoutum
1
2
15
13
+2
155 Bekema, Johan Bolsward
2
2
30
30
0
156 Kooistra, Catrinus Goënga
2
2
27
31
-4
157 Zijlstra, Piet Franeker
2
2
25
32
-7
158 Goudberg, Jouke Katlijk
2
2
19
33
-14
159 Wartena, Riens Burgum
3
2
30
37
-7
160 Ploeg, van der Johannes Franeker
3
2
30
52
-22
161 Hoitenga, Wibe Boazum
4
2
59
66
-7
162 Boersma, Jappie Sneek
1
1
13
15
-2
163 Bootsma, Joop Reahûs
1
1
14
16
-2
164 Wiglema, Dirk Leeuwarden
1
1
13
16
-3
165 Veen, van der Rinze Koarnjum
2
1
25
34
-9
166 Woud, van der Jan Goutum
2
1
22
31
-9
167 Porte, Willem Oudehorne
2
1
18
33
-15