logo-transparent

EINDSTAND 2017
 

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
1 Zuiderhof, Tom Harlingen
24
49
420
282
+138
2 Oudendag, Harry Hommerts
25
48
417
305
+112
3 Dijkstra, Anne Leeuwarden
25
48
425
322
+103
4 Veldman, Bert Bolsward
25
46
419
327
+92
5 Veen, van der Johan Oentsjerk
23
43
383
282
+101
6 Otter, Gerrit Goutum
25
43
401
311
+90
7 Porte, Henk Leeuwarden
21
42
357
264
+93
8 Wiersma, Eeltje Berltsum
24
41
389
317
+72
9 Jong, de Tjeerd Wytmarsum
25
41
412
322
+90
10 Goot, van der Age Goënga
19
40
331
214
+117
11 Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
20
39
338
244
+94
12 Dijkstra, Albert Harlingen
21
38
329
260
+69
13 Broersma, Oeds Witmarsum
20
37
329
240
+89
14 Baarda, Anne Menaldum
21
37
341
255
+86
15 Bootsma, Henk De Knipe
21
37
349
274
+75
16 Siemensma, Peter Bolsward
22
37
354
284
+70
17 Meer, van der Martinus Witmarsum
23
37
359
318
+41
18 Goudberg, Jelle Franeker
24
37
369
321
+48
19 Stellingwerf, Piet Harlingen
18
36
319
229
+90
20 Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
25
36
381
349
+32
21 Jong, de Bert Leeuwarden
21
35
327
277
+50
22 Spoelstra, Jan Franeker
22
35
335
293
+42
23 Mosselman, Ale Goutum
24
34
354
338
+16
24 Althof, Auke Dongjum
18
32
281
220
+61
25 Boorsma, Jan Menaldum
20
32
302
264
+38
26 Boonstra, Wieger Heerenveen
20
32
302
270
+32
27 Hoekstra, Jan Giekerk
24
32
345
343
+2
28 Veenstra, Jan Apeldoorn
23
31
341
332
+9
29 Bosgraaf, Piet Drachten
23
31
314
327
-13
30 Kamstra, Durk Franeker
16
30
257
196
+61
31 Houwer, Jan Bolsward
17
30
278
230
+48
32 Meijer, Lieuwe Minnertsga
19
30
301
238
+63
33 Herrema, Sjouke Hoorn
19
30
302
248
+54
34 Wassenaar, Siete Minnertsga
20
30
304
277
+27
35 Bosch, Lieuwe Tzum
14
29
249
148
+101
36 Bekema, Johan Bolsward
18
29
282
236
+46
37 Velstra, Oeltsje Idaerd
19
29
285
253
+32
38 Bouma, Tjeerd Leeuwarden
18
28
265
250
+15
39 Palsma, Heinz Sexbierum
19
28
278
265
+13
40 Jong, de Jan Menaldum
21
28
310
308
+2
41 Bootsma, Jan Wommels
18
27
275
250
+25
42 Jousma, Wim Tietjerk
18
27
268
245
+23
43 Schuurmans, Hilbrand Bolsward
19
27
285
263
+22
44 Vries, de Henk IJlst
19
27
279
268
+11
45 Bloemsma, Henk IJsselmuiden
20
27
303
276
+27
46 Sikkema, Kees Dronten
20
27
296
277
+19
47 Koster, Teake Harlingen
22
27
310
323
-13
48 Brouwer, Anne Wommels
22
27
305
325
-20
49 Anema, Harke Witmarsum
16
26
243
206
+37
50 Tuinier, Jan Makkum
16
26
247
221
+26
51 Wartena, Riens Burgum
14
25
225
186
+39
52 Bootsma, Joop Reahûs
15
25
238
191
+47
53 Hallema, Monte Franeker
15
25
228
191
+37
54 Roos, de Oeds Menaldum
18
25
267
260
+7
55 Bergsma, Pieter Gytsjerk
20
25
299
274
+25
56 Kramer, Anne Sneek
20
25
295
275
+20
57 Sijbesma, Roel Easterein
14
24
219
170
+49
58 Terpstra, Leendert Sneek
14
24
222
191
+31
59 Berkepas, Siep Balk
16
24
251
210
+41
60 Wiersma, Dirk Marssum
17
24
252
230
+22
61 Stienstra, Ynze Baaium
17
24
251
244
+7
62 Velsma, Jelle Tzummarum
11
23
190
123
+67
63 Heeg, Evert Oosterlittens
14
23
216
169
+47
64 Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
15
23
222
203
+19
65 Hallema, Germ Jorwert
17
23
242
242
0
66 Voogd, Gerard Harlingen
11
22
180
147
+33
67 Smit, Theo Franeker
12
22
209
145
+64
68 Broersma, Douwe Midlum
13
22
200
165
+35
69 Nijdam, Hein Franeker
13
22
204
171
+33
70 Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
13
22
199
167
+32
71 Werf, van der Anne Sneek
14
22
214
187
+27
72 Overal, Sjirk Oldenbroek
15
22
250
207
+43
73 Noordbruis, Henk Marssum
19
22
272
284
-12
74 Weiland, Hendrik Koarnjum
21
22
284
312
-28
75 Woud, van der Wybren Leeuwarden
12
21
204
143
+61
76 Koops, Reinder Emmen
13
21
202
172
+30
77 Zee, van der Siebe Lelystad
13
21
199
190
+9
78 Miedema, Lammert Diemen
14
21
220
197
+23
79 Rienks, Rienk Beetgumermolen
16
21
237
225
+12
80 Seerden, Rein Sneek
19
21
253
279
-26
81 Vries, de Willem Franeker
20
21
264
290
-26
82 Idzerda, Andries Goutum
21
21
259
303
-44
83 Zondervan, Jaap Menaldum
11
20
178
135
+43
84 Lei, van der Eddy Leeuwarden
12
20
180
157
+23
85 Limburg, Bart Wolvega
16
20
225
228
-3
86 Bierma, Piet Dronten
14
19
209
191
+18
87 Dooper, Jolly Oentsjerk
15
19
229
214
+15
88 Bouma, Pieter Joure
16
19
208
224
-16
89 Jong, de Jan Dronryp
9
18
153
108
+45
90 Engbrenghof, Andries Franeker
13
18
200
172
+28
91 Boer, de Jelle Oosterend
13
18
191
181
+10
92 Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
13
18
193
192
+1
93 Weg, bij de Gerrit Harlingen
14
18
190
203
-13
94 Gillebaard, Andries Heerenveen
16
18
231
237
-6
95 Leij, van der Daam Dronrijp
18
18
232
274
-42
96 Groen, Daan Hallum
19
18
240
296
-56
97 Groot, de Piet Midlum
20
18
243
313
-70
98 Buitenga, Jan St. Nicolaasga
10
17
170
118
+52
99 Helfrich, Catherinus Grou
10
17
156
131
+25
100 Bergsma, Marten Reduzum
11
17
166
125
+41
101 Hinrichs, Johannes Harlingen
11
17
162
159
+3
102 Koster, Sikke Dokkum
14
17
197
203
-6
103 Zee, van der Sipke Tzummarum
14
17
187
199
-12
104 Kuipers, Roel Koarnjum
20
17
226
308
-82
105 Vries, de Guus Leeuwarden
10
16
154
128
+26
106 Feenstra, Sjoerd Dronten
10
16
146
131
+15
107 Tigchelaar, Nanne Achlum
11
16
170
157
+13
108 Feenstra, Jan Winsum (Fr)
13
16
189
183
+6
109 Jousma, Bouke Menaldum
8
15
129
94
+35
110 Schaaf, van der Durk Stiens
9
15
138
116
+22
111 Scholten, Koop De Wylgen
10
15
156
134
+22
112 Kuipers, Freek Drachten
10
15
151
130
+21
113 Tamminga, Willem Franeker
16
15
188
246
-58
114 Steegstra, Meint Ferwerd
8
14
118
102
+16
115 Postma, Klaas Heerenveen
9
14
139
114
+25
116 Veen, van der Jaap St. Annaparochie
11
14
149
155
-6
117 Hoogland, Roel Beetgumermolen
11
14
159
165
-6
118 Bruinsma, Jan Heerenveen
7
13
115
89
+26
119 Jorritsma, Tjerk Heerenveen
8
13
135
107
+28
120 Groot, de Rienk Leeuwarden
9
13
128
115
+13
121 Brandsma, Jan Grijpskerk
10
13
150
141
+9
122 Seerden, Ludwig Franeker
6
12
109
69
+40
123 Sybesma, Anne Akkrum
8
12
124
106
+18
124 Siderius, Sieger Dronten
12
12
154
184
-30
125 Idema, Wybe Gytsjerk
6
11
94
60
+34
126 Ridder, de Jan Tolbert
7
11
114
92
+22
127 Sipma, Jan Franeker
4
10
77
41
+36
128 Leest, van der G. Stiens
6
10
90
72
+18
129 Hoekstra, Theun Leeuwarden
7
10
113
98
+15
130 Knol, Cor Bolsward
10
10
133
155
-22
131 Houtsma, Thijs Westhoek
4
9
68
39
+29
132 Faber, Geert Minnertsga
4
9
72
44
+28
133 Haan, de Jelle St. Annaparochie
6
9
85
80
+5
134 Harkema, Tsjeard Spannum
5
8
73
52
+21
135 Bootsma, Albert Creil
5
8
74
69
+5
136 Ploeg, van der Johannes Franeker
6
8
81
87
-6
137 Braaksma, Hielke Emmen
7
8
97
101
-4
138 Koopmans, Germ Aldtsjerk
11
8
122
180
-58
139 Hoekstra, Jan Leeuwarden
3
7
52
30
+22
140 Kwast, Jan Harlingen
4
7
63
53
+10
141 Winkel, Gerrit St. Annaparochie
5
7
76
69
+7
142 Buwalda, Lykele Emmen
6
7
82
91
-9
143 Boersma, Lieuwe Apeldoorn
7
7
87
107
-20
144 Porte, Willem Oudehorne
3
6
49
39
+10
145 Herrema, Lou Slappeterp
5
6
71
69
+2
146 Sijtsinga, Jan Heerenveen
4
5
58
51
+7
147 Sikkema, Johan Emmeloord
4
5
61
62
-1
148 Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
6
5
73
86
-13
149 Hoitenga, Wibe Boazum
8
5
107
124
-17
150 Jansma, Hendrik Damwâld
2
4
36
22
+14
151 Vlieger, Rick Harlingen
2
4
36
24
+12
152 Bosch, Jan Dokkum
3
4
47
40
+7
153 Meulen, van der Marten Leeuwarden
3
4
49
45
+4
154 Meijer, Jan Hurdegaryp
3
4
45
42
+3
155 Peterson, Henk Damwâld
3
4
46
48
-2
156 Twerda, Tom Putten
4
4
49
50
-1
157 Galema, Thijs Bolsward
1
3
21
5
+16
158 Gerbrandy, Harmen Warns
1
3
21
10
+11
159 Woppenkamp, Henk Hauwert
2
3
35
26
+9
160 Akkerman, Auke Minnertsga
3
3
41
49
-8
161 Goudberg, Jouke Katlijk
3
3
38
49
-11
162 Volbeda, Jan Sexbierum
4
3
45
59
-14
163 Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
43
60
-17
164 Vries, de Teade Franeker
1
2
17
11
+6
165 Miedema, Anno Stiens
1
2
16
15
+1
166 Dantuma, S. Driesum
1
2
16
15
+1
167 Anema, Douwe Nes (D)
2
2
27
31
-4
168 Postmus, Frans Hitzum
3
2
43
52
-9
169 Hiemstra, Hepke Grou
1
1
17
14
+3
170 Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
11
12
-1
171 Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
1
1
13
16
-3
172 Span, Albert Koarnjum
2
1
23
35
-12
173 Linden, van der Jan Amsterdam
3
1
31
51
-20
174 Schaap, Joost Tirns
4
1
33
70
-37
175 Woud, van der Jan Goutum
1
0
1
12
-11