logo-transparent

Kompetitiestand 2018

Competitiestand bijgewerkt t/m 12 september 2018. Download HIER de lijst (Excel).

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!

Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
1 Seerden, Ludwig Franeker
17
42
328
161
+167
2 Stellingwerf, Piet Harlingen
18
36
304
230
+74
3 Jong, de Tjeerd Wytmarsum
17
32
295
196
+99
4 Althof, Auke Dongjum
19
32
291
243
+48
5 Kuipers, Freek Drachten
15
31
261
181
+80
6 Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
19
31
289
240
+49
7 Jong, de Jan Menaldum
19
31
301
254
+47
8 Veen, van der Johan Oentsjerk
19
31
300
264
+36
9 Wiersma, Eeltje Berltsum
18
30
292
223
+69
10 Meijer, Lieuwe Minnertsga
14
29
236
163
+73
11 Veldman, Bert Bolsward
18
29
279
241
+38
12 Baarda, Anne Menaldum
15
28
242
192
+50
13 Boorsma, Jan Menaldum
16
28
262
206
+56
14 Bergsma, Pieter Gytsjerk
18
28
285
238
+47
15 Oudendag, Harry Hommerts
19
28
294
272
+22
16 Hinrichs, Johannes Harlingen
14
27
232
177
+55
17 Kwast, Jan Harlingen
16
27
247
203
+44
18 Mosselman, Ale Goutum
16
27
252
212
+40
19 Wassenaar, Siete Minnertsga
16
26
250
217
+33
20 Otter, Gerrit Goutum
17
26
274
228
+46
21 Boonstra, Wieger Heerenveen
17
26
256
230
+26
22 Porte, Henk Leeuwarden
19
26
263
266
-3
23 Goudberg, Jelle Franeker
15
25
235
196
+39
24 Brouwer, Anne Wommels
16
25
253
216
+37
25 Siemensma, Peter Bolsward
16
25
246
212
+34
26 Houwer, Jan Bolsward
16
25
248
221
+27
27 Bruinsma, Jan Heerenveen
17
25
258
241
+17
28 Jong, de Jan Dronryp
15
24
234
191
+43
29 Kramer, Anne Sneek
16
24
246
223
+23
30 Bouma, Tjeerd Leeuwarden
16
24
246
226
+20
31 Veenstra, Jan Apeldoorn
18
24
266
255
+11
32 Kuipers, Roel Koarnjum
18
24
249
255
-6
33 Jousma, Wim Tietjerk
13
23
204
173
+31
34 Zuiderhof, Tom Harlingen
15
23
237
195
+42
35 Leij, van der Daam Dronrijp
16
23
229
231
-2
36 Overal, Sjirk Oldenbroek
17
23
261
232
+29
37 Noordbruis, Henk Marssum
17
23
238
244
-6
38 Woud, van der Wybren Leeuwarden
18
23
259
273
-14
39 Bootsma, Jan Wommels
12
22
198
147
+51
40 Spoelstra, Jan Franeker
13
22
189
155
+34
41 Broersma, Oeds Witmarsum
14
22
227
196
+31
42 Veen, van der Jaap St. Annaparochie
15
22
221
204
+17
43 Seerden, Rein Sneek
18
22
256
260
-4
44 Ridder, de Jan Tolbert
10
21
173
117
+56
45 Vlieger, Rick Harlingen
11
21
186
137
+49
46 Herrema, Sjouke Hoorn
11
21
179
133
+46
47 Berkepas, Siep Balk
12
21
203
157
+46
48 Werf, van der Anne Sneek
13
21
194
174
+20
49 Bloemsma, Henk IJsselmuiden
14
21
217
175
+42
50 Nijdam, Hein Franeker
14
21
211
195
+16
51 Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
15
21
222
218
+4
52 Brandsma, Jan Grijpskerk
12
20
181
149
+32
53 Sijbesma, Roel Easterein
11
19
181
145
+36
54 Wiersma, Dirk Marssum
12
19
188
151
+37
55 Boer, de Jelle Oosterend
13
19
195
190
+5
56 Bierma, Piet Dronten
14
19
199
198
+1
57 Wartena, Riens Burgum
7
18
134
72
+62
58 Postma, Klaas Heerenveen
9
18
149
105
+44
59 Buitenga, Jan St. Nicolaasga
10
18
167
126
+41
60 Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
10
18
160
137
+23
61 Kamstra, Durk Franeker
11
18
160
130
+30
62 Vries, de Henk IJlst
12
18
187
172
+15
63 Koster, Teake Harlingen
12
18
163
174
-11
64 Rienks, Rienk Beetgumermolen
10
17
154
127
+27
65 Feenstra, Jan Winsum (Fr)
11
17
178
153
+25
66 Bootsma, Henk De Knipe
11
17
164
153
+11
67 Hallema, Germ Jorwert
11
17
154
151
+3
68 Weiland, Hendrik Koarnjum
14
17
189
198
-9
69 Hoekstra, Jan Giekerk
14
17
191
203
-12
70 Bosgraaf, Piet Drachten
15
17
204
212
-8
71 Idema, Wybe Gytsjerk
7
16
126
75
+51
72 Bosch, Lieuwe Tzum
9
16
152
111
+41
73 Hallema, Monte Franeker
9
16
151
111
+40
74 Velsma, Jelle Tzummarum
10
16
163
120
+43
75 Bekema, Johan Bolsward
10
16
161
141
+20
76 Limburg, Bart Wolvega
12
16
177
152
+25
77 Tuinier, Jan Makkum
12
16
164
163
+1
78 Groot, de Piet Midlum
13
16
189
196
-7
79 Bootsma, Joop Reahûs
13
16
181
194
-13
80 Koster, Sikke Dokkum
14
16
191
207
-16
81 Palsma, Heinz Sexbierum
16
16
199
242
-43
82 Goot, van der Age Goënga
7
15
123
87
+36
83 Engbringhof, Andries Franeker
8
15
132
100
+32
84 Steegstra, Meint Ferwerd
9
15
146
113
+33
85 Vries, de Guus Leeuwarden
9
15
144
119
+25
86 Sijtsinga, Jan Heerenveen
10
15
146
138
+8
87 Jorritsma, Tjerk Heerenveen
6
14
113
64
+49
88 Meer, van der Martinus Witmarsum
7
14
123
82
+41
89 Vries, de Willem Franeker
9
14
138
129
+9
90 Gillebaard, Andries Heerenveen
10
14
148
137
+11
91 Tigchelaar, Nanne Achlum
11
14
154
161
-7
92 Anema, Harke Witmarsum
12
14
173
176
-3
93 Knol, Cor Bolsward
12
14
145
184
-39
94 Groen, Daan Hallum
13
14
171
194
-23
95 Sikkema, Kees Dronten
14
14
186
209
-23
96 Hoekstra, Theun Leeuwarden
7
13
115
83
+32
97 Dooper, Jolly Oentsjerk
10
13
128
145
-17
98 Groot, de Sj. NB
7
12
116
92
+24
99 Koops, Reinder Emmen
8
12
120
109
+11
100 Herrema, Lou Slappeterp
9
12
130
117
+13
101 Zee, van der Siebe Lelystad
9
12
126
133
-7
102 Nicolai, Sjoerd Witmarsum
10
12
143
146
-3
103 Hoogland, Roel Beetgumermolen
10
12
137
156
-19
104 Schaaf, van der Durk Stiens
5
11
95
60
+35
105 Jousma, Bouke Menaldum
5
11
91
57
+34
106 Groot, de Rienk Leeuwarden
6
11
96
73
+23
107 Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
6
11
99
82
+17
108 Broersma, Douwe Midlum
8
11
115
105
+10
109 Sipma, Jan Franeker
5
10
86
62
+24
110 Faber, Geert Minnertsga
5
10
86
65
+21
111 Leest, van der G. Stiens
7
10
107
95
+12
112 Helfrich, Catherinus Grou
7
10
102
94
+8
113 Voogd, Gerard Harlingen
7
10
104
96
+8
114 Feenstra, Sjoerd Dronten
9
10
127
133
-6
115 Weg, bij de Gerrit Harlingen
9
10
113
127
-14
116 Roos, de Oeds Menaldum
10
10
137
145
-8
117 Stienstra, Ynze Baaium
11
10
134
163
-29
118 Idzerda, Andries Goutum
12
10
150
184
-34
119 Braaksma, Hielke Emmen
5
9
83
64
+19
120 Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
6
9
96
78
+18
121 Sybesma, Anne Akkrum
7
9
102
95
+7
122 Bouma, Pieter Joure
8
9
112
122
-10
123 Tamminga, Willem Franeker
9
9
115
145
-30
124 Hoitenga, Wibe Boazum
5
8
73
66
+7
125 Schuurmans, Hilbrand Bolsward
5
8
73
69
+4
126 Terpstra, Leendert Sneek
7
8
91
100
-9
127 Lei, van der Eddy Leeuwarden
9
8
119
131
-12
128 Scholten, Koop De Wylgen
9
8
98
142
-44
129 Siderius, Sieger Dronten
10
8
125
154
-29
130 Boer, de Jan Bolsward
4
7
67
55
+12
131 Hoekstra, Jan Leeuwarden
5
7
75
72
+3
132 Miedema, Lammert Diemen
4
6
62
53
+9
133 Heeg, Evert Oosterlittens
4
6
54
60
-6
134 Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
135 Boersma, Lieuwe Apeldoorn
6
6
83
89
-6
136 Groen, Dirk Franeker
7
6
86
110
-24
137 Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
9
6
114
142
-28
138 Porte, Willem Oudehorne
3
5
54
40
+14
139 Jong, de Bert Leeuwarden
4
5
51
51
0
140 Zijlstra, Roel Menaldum
5
5
58
76
-18
141 Zee, van der Sipke Tzummarum
6
5
74
98
-24
142 Volbeda, Jan Sexbierum
3
4
44
42
+2
143 Meijer, Jan Hurdegaryp
3
4
45
45
0
144 Jansma, Hendrik Damwâld
1
3
21
5
+16
145 Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
146 Zondervan, Jaap Menaldum
2
3
35
24
+11
147 Peterson, Henk Damwâld
2
3
31
26
+5
148 Akkerman, Auke Minnertsga
2
3
27
25
+2
149 Schaap, Joost Tirns
2
3
27
28
-1
150 Boersma, Jappie Sneek
2
3
24
27
-3
151 Velstra, Oeltsje Idaerd
3
3
41
44
-3
152 Harkema, Tsjeard Spannum
3
3
36
44
-8
153 Hiemstra, Sipke Wommels
1
2
19
10
+9
154 Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
1
2
17
10
+7
155 Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
156 Smit, Theo Franeker
1
2
18
13
+5
157 Vlugt, van der Siebe Zwolle
1
2
18
13
+5
158 Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
159 Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
160 Linden, van der Jan Amsterdam
1
2
15
11
+4
161 Huizinga, Tj. NN
1
2
18
15
+3
162 Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
163 Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
164 Mulder, Henk Dronryp
2
2
26
27
-1
165 Gerbrandy, Harmen Warns
2
2
27
30
-3
166 Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
167 Dijkstra, Anne Leeuwarden
4
2
48
67
-19
168 Groot, de Simon Midlum
1
1
13
13
0
169 Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
1
14
15
-1
170 Bergsma, Marten Reduzum
1
1
15
17
-2
171 Miedema, Anno Stiens
1
1
14
16
-2
172 Haan, de Ieme Makkum
1
1
12
17
-5
173 Bosch, Jan Dokkum
2
1
28
33
-5
174 Houtsma, Thijs Westhoek
3
1
34
50
-16
175 Goudberg, Jouke Katlijk
3
1
32
52
-20
176 Zijlstra, Piet Franeker
1
0
9
18
-9
177 Ploeg, van der Johannes Franeker
1
0
8
18
-10
178 Span, Albert Koarnjum
1
0
6
18
-12