logo-transparent

Kompetitiestand 2018

Competitiestand bijgewerkt t/m 7 november 2018. Download HIER de lijst (Excel).

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!

Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
1 Seerden, Ludwig Franeker
21
50
395
200
+195
2 Stellingwerf, Piet Harlingen
22
46
380
267
+113
3 Kuipers, Freek Drachten
19
42
341
216
+125
4 Veen, van der Johan Oentsjerk
23
42
378
299
+79
5 Jong, de Tjeerd Wytmarsum
21
39
361
251
+110
6 Althof, Auke Dongjum
23
38
347
297
+50
7 Jong, de Jan Menaldum
23
37
365
305
+60
8 Boorsma, Jan Menaldum
20
36
335
247
+88
9 Kwast, Jan Harlingen
19
35
308
231
+77
10 Bruinsma, Jan Heerenveen
21
35
333
282
+51
11 Boonstra, Wieger Heerenveen
21
35
321
284
+37
12 Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
23
35
339
298
+41
13 Wiersma, Eeltje Berltsum
21
34
339
262
+77
14 Jong, de Jan Dronryp
19
33
310
237
+73
15 Baarda, Anne Menaldum
19
33
299
257
+42
16 Otter, Gerrit Goutum
21
33
341
276
+65
17 Jousma, Wim Tietjerk
17
32
273
221
+52
18 Goudberg, Jelle Franeker
19
32
300
243
+57
19 Veldman, Bert Bolsward
20
32
308
264
+44
20 Wassenaar, Siete Minnertsga
20
32
305
266
+39
21 Bouma, Tjeerd Leeuwarden
20
32
311
278
+33
22 Hinrichs, Johannes Harlingen
17
31
277
213
+64
23 Siemensma, Peter Bolsward
19
31
292
248
+44
24 Leij, van der Daam Dronrijp
20
31
293
275
+18
25 Broersma, Oeds Witmarsum
18
30
292
243
+49
26 Oudendag, Harry Hommerts
20
30
309
282
+27
27 Meijer, Lieuwe Minnertsga
14
29
236
163
+73
28 Sijbesma, Roel Easterein
15
29
260
182
+78
29 Brouwer, Anne Wommels
19
29
292
259
+33
30 Bergsma, Pieter Gytsjerk
21
29
317
290
+27
31 Veenstra, Jan Apeldoorn
22
29
317
303
+14
32 Porte, Henk Leeuwarden
23
29
301
330
-29
33 Bootsma, Jan Wommels
16
28
256
197
+59
34 Werf, van der Anne Sneek
16
28
252
210
+42
35 Kramer, Anne Sneek
20
28
294
279
+15
36 Mosselman, Ale Goutum
20
28
292
279
+13
37 Ridder, de Jan Tolbert
14
27
233
171
+62
38 Kamstra, Durk Franeker
15
27
236
174
+62
39 Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
19
27
285
274
+11
40 Noordbruis, Henk Marssum
20
27
280
283
-3
41 Kuipers, Roel Koarnjum
21
27
289
298
-9
42 Woud, van der Wybren Leeuwarden
22
27
312
337
-25
43 Herrema, Sjouke Hoorn
15
26
247
191
+56
44 Houwer, Jan Bolsward
17
26
262
234
+28
45 Spoelstra, Jan Franeker
17
26
242
216
+26
46 Seerden, Rein Sneek
22
26
303
322
-19
47 Berkepas, Siep Balk
16
25
256
215
+41
48 Brandsma, Jan Grijpskerk
16
25
232
207
+25
49 Zuiderhof, Tom Harlingen
17
25
263
226
+37
50 Bloemsma, Henk IJsselmuiden
18
25
266
238
+28
51 Bosgraaf, Piet Drachten
19
25
275
262
+13
52 Wartena, Riens Burgum
10
24
188
106
+82
53 Bosch, Lieuwe Tzum
13
24
219
150
+69
54 Feenstra, Jan Winsum (Fr)
15
24
244
203
+41
55 Veen, van der Jaap St. Annaparochie
17
24
245
234
+11
56 Bierma, Piet Dronten
17
24
241
238
+3
57 Overal, Sjirk Oldenbroek
18
24
276
247
+29
58 Vlieger, Rick Harlingen
13
23
210
167
+43
59 Anema, Harke Witmarsum
16
23
247
223
+24
60 Boer, de Jelle Oosterend
17
23
250
251
-1
61 Koster, Sikke Dokkum
18
23
256
262
-6
62 Tigchelaar, Nanne Achlum
15
22
221
210
+11
63 Hallema, Germ Jorwert
15
22
211
209
+2
64 Koster, Teake Harlingen
16
22
218
237
-19
65 Nijdam, Hein Franeker
17
22
238
248
-10
66 Palsma, Heinz Sexbierum
20
22
250
299
-49
67 Goot, van der Age Goënga
10
21
170
126
+44
68 Velsma, Jelle Tzummarum
13
21
208
156
+52
69 Postma, Klaas Heerenveen
13
21
199
166
+33
70 Wiersma, Dirk Marssum
14
21
213
180
+33
71 Bootsma, Joop Reahûs
17
21
231
251
-20
72 Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
11
20
176
153
+23
73 Vries, de Henk IJlst
14
20
218
204
+14
74 Sijtsinga, Jan Heerenveen
14
20
200
197
+3
75 Buitenga, Jan St. Nicolaasga
11
19
181
140
+41
76 Hallema, Monte Franeker
12
19
192
159
+33
77 Hoekstra, Jan Giekerk
15
19
206
214
-8
78 Meer, van der Martinus Witmarsum
10
18
173
121
+52
79 Rienks, Rienk Beetgumermolen
11
18
170
144
+26
80 Bootsma, Henk De Knipe
12
18
175
165
+10
81 Dooper, Jolly Oentsjerk
13
18
173
186
-13
82 Knol, Cor Bolsward
14
18
176
205
-29
83 Groot, de Piet Midlum
16
18
217
243
-26
84 Sikkema, Kees Dronten
17
18
223
252
-29
85 Gillebaard, Andries Heerenveen
12
17
179
167
+12
86 Limburg, Bart Wolvega
13
17
191
165
+26
87 Weiland, Hendrik Koarnjum
14
17
189
198
-9
88 Nicolai, Sjoerd Witmarsum
14
17
195
209
-14
89 Groen, Daan Hallum
15
17
199
224
-25
90 Idema, Wybe Gytsjerk
7
16
126
75
+51
91 Sipma, Jan Franeker
7
16
128
80
+48
92 Jorritsma, Tjerk Heerenveen
8
16
137
93
+44
93 Vries, de Guus Leeuwarden
10
16
157
136
+21
94 Bekema, Johan Bolsward
10
16
161
141
+20
95 Tuinier, Jan Makkum
12
16
164
163
+1
96 Jousma, Bouke Menaldum
8
15
135
99
+36
97 Engbringhof, Andries Franeker
8
15
132
100
+32
98 Steegstra, Meint Ferwerd
9
15
146
113
+33
99 Helfrich, Catherinus Grou
10
15
150
135
+15
100 Vries, de Willem Franeker
10
15
153
144
+9
101 Lei, van der Eddy Leeuwarden
12
15
173
150
+23
102 Weg, bij de Gerrit Harlingen
12
15
160
169
-9
103 Groot, de Sj. NB
8
14
134
100
+34
104 Hoekstra, Theun Leeuwarden
8
14
130
97
+33
105 Zee, van der Siebe Lelystad
10
14
144
142
+2
106 Broersma, Douwe Midlum
11
14
157
152
+5
107 Terpstra, Leendert Sneek
11
14
154
156
-2
108 Groot, de Rienk Leeuwarden
7
13
111
83
+28
109 Koops, Reinder Emmen
9
13
133
124
+9
110 Hoogland, Roel Beetgumermolen
11
13
147
170
-23
111 Stienstra, Ynze Baaium
14
13
175
204
-29
112 Leest, van der G. Stiens
8
12
122
106
+16
113 Herrema, Lou Slappeterp
9
12
130
117
+13
114 Roos, de Oeds Menaldum
12
12
166
177
-11
115 Scholten, Koop De Wylgen
12
12
141
186
-45
116 Siderius, Sieger Dronten
13
12
168
197
-29
117 Schaaf, van der Durk Stiens
5
11
95
60
+35
118 Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
6
11
99
82
+17
119 Voogd, Gerard Harlingen
8
11
119
112
+7
120 Bouma, Pieter Joure
9
11
130
136
-6
121 Feenstra, Sjoerd Dronten
10
11
137
150
-13
122 Boer, de Jan Bolsward
5
10
88
66
+22
123 Faber, Geert Minnertsga
5
10
86
65
+21
124 Braaksma, Hielke Emmen
6
10
93
80
+13
125 Sybesma, Anne Akkrum
8
10
116
111
+5
126 Zijlstra, Roel Menaldum
8
10
105
119
-14
127 Idzerda, Andries Goutum
13
10
155
202
-47
128 Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
6
9
96
78
+18
129 Hoitenga, Wibe Boazum
6
9
82
82
0
130 Tamminga, Willem Franeker
9
9
115
145
-30
131 Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
12
9
157
187
-30
132 Schuurmans, Hilbrand Bolsward
5
8
73
69
+4
133 Hoekstra, Jan Leeuwarden
6
8
89
87
+2
134 Boersma, Lieuwe Apeldoorn
7
8
98
99
-1
135 Porte, Willem Oudehorne
4
7
70
52
+18
136 Jong, de Bert Leeuwarden
6
7
74
81
-7
137 Groen, Dirk Franeker
9
7
110
143
-33
138 Harkema, Tsjeard Spannum
4
6
57
49
+8
139 Heeg, Evert Oosterlittens
4
6
54
60
-6
140 Miedema, Lammert Diemen
5
6
69
71
-2
141 Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
142 Zee, van der Sipke Tzummarum
7
6
82
114
-32
143 Nagel, Jetze Makkum
3
4
41
38
+3
144 Volbeda, Jan Sexbierum
3
4
44
42
+2
145 Meijer, Jan Hurdegaryp
3
4
45
45
0
146 Goudberg, Jouke Katlijk
4
4
53
65
-12
147 Dijkstra, Anne Leeuwarden
7
4
83
116
-33
148 Jansma, Hendrik Damwâld
1
3
21
5
+16
149 Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
150 Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
151 Zondervan, Jaap Menaldum
2
3
35
24
+11
152 Peterson, Henk Damwâld
2
3
31
26
+5
153 Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
2
3
30
26
+4
154 Akkerman, Auke Minnertsga
2
3
27
25
+2
155 Schaap, Joost Tirns
2
3
27
28
-1
156 Boersma, Jappie Sneek
2
3
24
27
-3
157 Velstra, Oeltsje Idaerd
3
3
41
44
-3
158 Vlas, de Jan Franeker
1
2
18
6
+12
159 Hiemstra, Sipke Wommels
1
2
19
10
+9
160 Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
161 Smit, Theo Franeker
1
2
18
13
+5
162 Vlugt, van der Siebe Zwolle
1
2
18
13
+5
163 Kooistra, Catrinus Goënga
1
2
15
10
+5
164 Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
165 Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
166 Linden, van der Jan Amsterdam
1
2
15
11
+4
167 Huizinga, Tj. NN
1
2
18
15
+3
168 Faber, J NN
1
2
17
15
+2
169 Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
170 Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
171 Mulder, Henk Dronryp
2
2
26
27
-1
172 Gerbrandy, Harmen Warns
2
2
27
30
-3
173 Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
174 Groot, de Simon Midlum
1
1
13
13
0
175 Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
1
14
15
-1
176 Bergsma, Marten Reduzum
1
1
15
17
-2
177 Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
178 Miedema, Anno Stiens
1
1
14
16
-2
179 Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
180 Haan, de Ieme Makkum
1
1
12
17
-5
181 Bosch, Jan Dokkum
2
1
28
33
-5
182 Houtsma, Thijs Westhoek
3
1
34
50
-16
183 Monsma, Durk Mantgum
1
0
16
12
+4
184 Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
185 Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
186 Zijlstra, Piet Franeker
1
0
9
18
-9
187 Ploeg, van der Johannes Franeker
1
0
8
18
-10
188 Span, Albert Koarnjum
1
0
6
18
-12