logo-transparent

Kompetitiestand 2018

Competitiestand bijgewerkt t/m 18 juli 2018. Download HIER de lijst (Excel).

Willen degenen met geen of onbekende plaatsnaam zich nog even HIER aanmelden!!!

Uitslagen onder voorbehoud van typefouten.

Klik op uw naam om de gespeelde wedstrijden te bekijken.

Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
1 Seerden, Ludwig Franeker
12
29
230
123
+107
2 Stellingwerf, Piet Harlingen
13
27
224
167
+57
3 Althof, Auke Dongjum
14
25
226
178
+48
4 Veen, van der Johan Oentsjerk
14
25
226
189
+37
5 Bergsma, Pieter Gytsjerk
14
24
233
179
+54
6 Jong, de Jan Menaldum
14
24
228
189
+39
7 Wiersma, Eeltje Berltsum
13
23
211
162
+49
8 Mosselman, Ale Goutum
13
23
207
166
+41
9 Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
14
23
217
182
+35
10 Oudendag, Harry Hommerts
14
23
226
198
+28
11 Kuipers, Freek Drachten
11
22
190
132
+58
12 Houwer, Jan Bolsward
11
22
194
139
+55
13 Hinrichs, Johannes Harlingen
11
22
185
141
+44
14 Jong, de Tjeerd Wytmarsum
12
22
205
145
+60
15 Veldman, Bert Bolsward
13
22
205
176
+29
16 Porte, Henk Leeuwarden
14
22
199
188
+11
17 Ridder, de Jan Tolbert
10
21
173
117
+56
18 Meijer, Lieuwe Minnertsga
11
21
180
131
+49
19 Boorsma, Jan Menaldum
13
21
207
166
+41
20 Brouwer, Anne Wommels
13
21
208
174
+34
21 Woud, van der Wybren Leeuwarden
14
21
215
207
+8
22 Jousma, Wim Tietjerk
11
20
176
145
+31
23 Jong, de Jan Dronryp
12
20
192
149
+43
24 Baarda, Anne Menaldum
12
20
184
158
+26
25 Kwast, Jan Harlingen
11
19
177
141
+36
26 Kuipers, Roel Koarnjum
13
19
183
183
0
27 Wartena, Riens Burgum
7
18
134
72
+62
28 Bootsma, Jan Wommels
9
18
156
103
+53
29 Postma, Klaas Heerenveen
9
18
149
105
+44
30 Wassenaar, Siete Minnertsga
12
18
184
165
+19
31 Boonstra, Wieger Heerenveen
12
18
179
167
+12
32 Otter, Gerrit Goutum
13
18
201
183
+18
33 Bruinsma, Jan Heerenveen
13
18
191
188
+3
34 Berkepas, Siep Balk
9
17
162
121
+41
35 Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
9
17
152
121
+31
36 Bloemsma, Henk IJsselmuiden
11
17
175
135
+40
37 Wiersma, Dirk Marssum
11
17
171
140
+31
38 Zuiderhof, Tom Harlingen
11
17
172
143
+29
39 Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
11
17
172
156
+16
40 Bootsma, Henk De Knipe
11
17
164
153
+11
41 Siemensma, Peter Bolsward
12
17
174
169
+5
42 Kramer, Anne Snits
13
17
188
190
-2
43 Leij, van der Daam Dronrijp
13
17
176
191
-15
44 Velsma, Jelle Tzummarum
9
16
154
102
+52
45 Bosch, Lieuwe Tzum
9
16
152
111
+41
46 Buitenga, Jan St. Nicolaasga
9
16
151
114
+37
47 Vries, de Henk IJlst
9
16
149
122
+27
48 Kamstra, Durk Franeker
9
16
141
117
+24
49 Goudberg, Jelle Franeker
10
16
159
134
+25
50 Veen, van der Jaap St. Annaparochie
11
16
165
150
+15
51 Nijdam, Hein Franeker
11
16
161
155
+6
52 Bouma, Tjeerd Leeuwarden
11
16
164
159
+5
53 Weiland, Hendrik Koarnjum
12
16
177
163
+14
54 Noordbruis, Henk Marssum
13
16
177
195
-18
55 Seerden, Rein Sneek
14
16
194
207
-13
56 Goot, van der Age Goënga
7
15
123
87
+36
57 Hallema, Monte Franeker
8
15
138
95
+43
58 Engbringhof, Andries Franeker
8
15
132
100
+32
59 Bekema, Johan Bolsward
9
15
147
126
+21
60 Spoelstra, Jan Franeker
10
15
132
121
+11
61 Boer, de Jelle Oosterend
11
15
164
162
+2
62 Koster, Teake Harlingen
11
15
142
164
-22
63 Veenstra, Jan Apeldoorn
13
15
183
191
-8
64 Jorritsma, Tjerk Heerenveen
6
14
113
64
+49
65 Meer, van der Martinus Witmarsum
7
14
123
82
+41
66 Herrema, Sjouke Hoorn
8
14
123
100
+23
67 Werf, van der Anne Sneek
9
14
134
120
+14
68 Broersma, Oeds Witmarsum
10
14
160
144
+16
69 Bierma, Piet Dronten
11
14
157
156
+1
70 Overal, Sjirk Oldenbroek
13
14
187
190
-3
71 Limburg, Bart Wolvega
8
13
133
95
+38
72 Tigchelaar, Nanne Achlum
8
13
124
108
+16
73 Dooper, Jolly Oentsjerk
9
13
117
127
-10
74 Tuinier, Jan Makkum
11
13
143
150
-7
75 Bootsma, Joop Reahûs
11
13
157
165
-8
76 Knol, Cor Bolsward
11
13
137
167
-30
77 Bosgraaf, Piet Drachten
12
13
159
172
-13
78 Vries, de Willem Franeker
7
12
114
96
+18
79 Hallema, Germ Jorwert
7
12
103
92
+11
80 Sijbesma, Roel Easterein
8
12
124
108
+16
81 Brandsma, Jan Grijpskerk
8
12
113
102
+11
82 Herrema, Lou Slappeterp
9
12
130
117
+13
83 Groen, Daan Hallum
10
12
139
150
-11
84 Koster, Sikke Dokkum
11
12
150
170
-20
85 Schaaf, van der Durk Stiens
5
11
95
60
+35
86 Jousma, Bouke Menaldum
5
11
91
57
+34
87 Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
6
11
99
82
+17
88 Vlieger, Rick Harlingen
7
11
107
96
+11
89 Rienks, Rienk Beetgumermolen
7
11
103
95
+8
90 Groot, de Piet Midlum
9
11
135
139
-4
91 Hoekstra, Jan Giekerk
10
11
130
153
-23
92 Steegstra, Meint Ferwert
5
10
88
54
+34
93 Sipma, Jan Franeker
5
10
86
62
+24
94 Faber, Geert Minnertsga
5
10
86
65
+21
95 Groot, de Sj. NB
6
10
100
80
+20
96 Helfrich, Catherinus Grou
7
10
102
94
+8
97 Gillebaard, Andries Heerenveen
8
10
114
111
+3
98 Zee, van der Siebe Lelystad
8
10
111
121
-10
99 Weg, bij de Gerrit Harlingen
9
10
113
127
-14
100 Palsma, Heinz Sexbierum
11
10
135
170
-35
101 Voogd, Gerard Harlingen
5
9
85
62
+23
102 Sijtsinga, Jan Heerenveen
5
9
85
71
+14
103 Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
6
9
96
78
+18
104 Vries, de Guus Leeuwarden
6
9
93
81
+12
105 Anema, Harke Witmarsum
8
9
112
120
-8
106 Roos, de Oeds Menaldum
9
9
124
132
-8
107 Idema, Wybe Gytsjerk
4
8
67
46
+21
108 Schuurmans, Hilbrand Bolsward
5
8
73
69
+4
109 Koops, Reinder Emmen
6
8
88
83
+5
110 Feenstra, Jan Winsum (Fr)
6
8
93
89
+4
111 Broersma, Douwe Midlum
7
8
94
99
-5
112 Nicolai, Sjoerd Witmarsum
7
8
98
104
-6
113 Terpstra, Leendert Sneek
7
8
91
100
-9
114 Bouma, Pieter Joure
7
8
96
107
-11
115 Siderius, Sieger Dronten
8
8
102
118
-16
116 Braaksma, Hielke Emmen
4
7
66
52
+14
117 Feenstra, Sjoerd Dronten
6
7
85
90
-5
118 Hoogland, Roel Beetgumermolen
6
7
88
96
-8
119 Scholten, Koop De Wylgen
8
7
89
125
-36
120 Miedema, Lammert Diemen
4
6
62
53
+9
121 Heeg, Evert Oosterlittens
4
6
54
60
-6
122 Deelstra, H NN
5
6
65
74
-9
123 Stienstra, Ynze Baaium
6
6
79
90
-11
124 Groen, Dirk Franeker
7
6
86
110
-24
125 Lei, van der Eddy Leeuwarden
8
6
103
117
-14
126 Idzerda, Andries Goutum
8
6
100
126
-26
127 Sikkema, Kees Dronten
9
6
108
146
-38
128 Hoekstra, Theun Leeuwarden
2
5
37
16
+21
129 Groot, de Rienk Leeuwarden
3
5
46
38
+8
130 Sybesma, Anne Akkrum
4
5
62
51
+11
131 Leest, van der G. Stiens
4
5
58
57
+1
132 Zijlstra, Roel Menaldum
5
5
58
76
-18
133 Zee, van der Sipke Tzummarum
6
5
74
98
-24
134 Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
8
5
99
128
-29
135 Jong, de Bert Leeuwarden
2
4
28
18
+10
136 Volbeda, Jan Sexbierum
3
4
44
42
+2
137 Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
138 Zondervan, Jaap Menaldum
2
3
35
24
+11
139 Boersma, Lieuwe Apeldoorn
2
3
31
26
+5
140 Hoitenga, Wibe Boazum
2
3
30
25
+5
141 Akkerman, Auke Minnertsga
2
3
27
25
+2
142 Velstra, Oeltsje Idaerd
3
3
41
44
-3
143 Tamminga, Willem Franeker
6
3
66
100
-34
144 Hiemstra, Sipke Wommels
1
2
19
10
+9
145 Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
1
2
17
10
+7
146 Smit, Theo Franeker
1
2
18
13
+5
147 Vlugt, van der Siebe Zwolle
1
2
18
13
+5
148 Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
149 Schaap, Joost Tirns
1
2
18
13
+5
150 Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
151 Boer, de Jan Bolsward
1
2
17
13
+4
152 Huizinga, Tj. NN
1
2
18
15
+3
153 Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
154 Mulder, Henk Dronryp
2
2
26
27
-1
155 Hoekstra, Jan Leeuwarden
2
2
27
30
-3
156 Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
157 Dijkstra, Anne Leeuwarden
3
2
40
49
-9
158 Porte, Willem Oudehorne
1
1
16
16
0
159 Groot, de Simon Midlum
1
1
13
13
0
160 Meulen, van der Marten Leeuwarden
1
1
14
15
-1
161 Peterson, Henk Damwâld
1
1
13
14
-1
162 Bergsma, Marten Reduzum
1
1
15
17
-2
163 Boersma, Jappie Sneek
1
1
10
14
-4
164 Bosch, Jan Dokkum
2
1
28
33
-5
165 Houtsma, Thijs Westhoek
3
1
34
50
-16
166 Goudberg, Jouke Katlijk
1
0
11
18
-7
167 Ploeg, van der Johannes Franeker
1
0
8
18
-10