Jaaroverzichten, aantal wedstrijden, deelnemers, kransen en prijzen.
Jaar Aantal
wedstrijden
Gemiddeld
aantal
deelnemers
Aantal
kransen
uitgereikt
Aantal
prijzen
uitgereikt
2020 4 100,8 13 50
2019 27 85,9 84 323
2018 26 89,5 81 333
2017 25 89,6 75 313
2016 23 87,1 74 286
2015 25 90,7 80 318
2014*2988,1
2013*2593,8
2012*2690,4
2011*2496,4
2010*2390,9

Bij de winnaars zijn niet de partijen meegeteld die met 6-6 5-5 verloren zijn,
maar die wel meegeteld hebben voor een prijs.
*Van voor 2015 zijn het aantal kransen en winnaars niet bekend.