Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
103
172
1661
1314
+347
Veldman, Bert Bolsward
99
171
1591
1282
+309
Otter, Gerrit Goutum
100
171
1634
1271
+363
Veen, van der Johan Oentsjerk
97
170
1586
1261
+325
Wiersma, Eeltje Berltsum
97
167
1611
1229
+382
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
93
165
1527
1214
+313
Boorsma, Jan Menaldum
95
165
1535
1207
+328
Goudberg, Jelle Franeker
96
153
1517
1299
+218
Jong, de Jan Menaldum
98
153
1522
1321
+201
10  Porte, Henk Leeuwarden
97
145
1430
1333
+97
11  Veenstra, Jan Apeldoorn
98
145
1491
1328
+163
12  Zuiderhof, Tom Harlingen
83
143
1360
1046
+314
13  Mosselman, Ale Goutum
94
143
1439
1289
+150
14  Broersma, Oeds Witmarsum
87
142
1364
1127
+237
15  Baarda, Anne Menaldum
81
141
1297
1012
+285
16  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
99
140
1464
1328
+136
17  Althof, Auke Dongjum
90
138
1354
1215
+139
18  Jousma, Wim Tietjerk
85
133
1309
1173
+136
19  Houwer, Jan Bolsward
77
131
1232
1023
+209
20  Kuipers, Freek Drachten
83
130
1313
1097
+216
21  Bosgraaf, Piet Drachten
95
129
1346
1322
+24
22  Boonstra, Wieger Heerenveen
89
128
1306
1248
+58
23  Meer, van der Martinus Witmarsum
82
125
1231
1106
+125
24  Wassenaar, Siete Minnertsga
83
125
1268
1129
+139
25  Kramer, Anne Sneek
90
125
1339
1224
+115
26  Stellingwerf, Piet Harlingen
68
124
1123
878
+245
27  Overal, Sjirk Oldenbroek
81
124
1271
1099
+172
28  Oudendag, Harry Hommerts
75
123
1193
971
+222
29  Palsma, Heinz Sexbierum
92
123
1293
1306
-13
30  Herrema, Sjouke Hoorn
76
122
1190
985
+205
31  Sikkema, Kees Dronten
84
120
1248
1116
+132
32  Kamstra, Durk Franeker
65
119
1064
793
+271
33  Bootsma, Henk De Knipe
79
118
1200
1054
+146
34  Vries, de Henk IJlst
81
118
1230
1136
+94
35  Jong, de Bert Leeuwarden
83
117
1210
1170
+40
36  Hallema, Germ Jorwert
77
116
1148
1052
+96
37  Bootsma, Jan Wommels
73
115
1134
964
+170
38  Siemensma, Peter Bolsward
75
115
1143
987
+156
39  Seerden, Rein Sneek
86
115
1233
1213
+20
40  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
71
114
1098
954
+144
41  Spoelstra, Jan Franeker
75
114
1116
1002
+114
42  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
995
716
+279
43  Brouwer, Anne Wommels
78
113
1157
1062
+95
44  Bergsma, Pieter Gytsjerk
85
113
1256
1182
+74
45  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
64
112
1034
820
+214
46  Berkepas, Siep Balk
70
112
1125
951
+174
47  Groot, de Piet Midlum
83
111
1174
1161
+13
48  Anema, Harke Witmarsum
67
108
1054
894
+160
49  Dijkstra, Anne Leeuwarden
70
108
1079
971
+108
50  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
77
107
1144
1048
+96
51  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
71
106
1086
955
+131
52  Koster, Teake Harlingen
92
106
1229
1368
-139
53  Hoekstra, Jan Giekerk
85
105
1164
1235
-71
54  Kuipers, Roel Koarnjum
89
105
1174
1321
-147
55  Vries, de Willem Franeker
73
104
1077
1006
+71
56  Limburg, Bart Wolvega
66
102
1015
870
+145
57  Sijbesma, Roel Easterein
57
101
921
700
+221
58  Bierma, Piet Dronten
70
101
1040
987
+53
59  Meijer, Lieuwe Minnertsga
58
99
929
720
+209
60  Voogd, Gerard Harlingen
63
99
951
845
+106
61  Nijdam, Hein Franeker
72
98
1043
1013
+30
62  Terpstra, Leendert Sneek
65
97
997
895
+102
63  Noordbruis, Henk Marssum
74
97
1053
1036
+17
64  Broersma, Douwe Midlum
61
96
950
809
+141
65  Leij, van der Daam Dronrijp
72
96
1005
1022
-17
66  Goot, van der Age Goënga
52
95
856
652
+204
67  Stienstra, Ynze Baaium
68
95
999
948
+51
68  Tuinier, Jan Makkum
62
94
940
859
+81
69  Roos, de Oeds Menaldum
73
93
1066
1049
+17
70  Lei, van der Eddy Leeuwarden
60
91
906
771
+135
71  Wiersma, Dirk Marssum
63
91
954
856
+98
72  Hallema, Monte Franeker
59
90
891
802
+89
73  Tigchelaar, Nanne Achlum
65
90
978
918
+60
74  Werf, van der Anne Sneek
54
89
831
719
+112
75  Koops, Reinder Emmen
52
88
839
684
+155
76  Jong, de Jan Dronryp
51
87
818
669
+149
77  Jousma, Bouke Menaldum
43
86
742
495
+247
78  Weiland, Hendrik Koarnjum
76
86
1036
1105
-69
79  Smit, Theo Franeker
42
85
724
486
+238
80  Rienks, Rienk Beetgumermolen
56
85
855
755
+100
81  Zondervan, Jaap Menaldum
44
84
727
524
+203
82  Ridder, de Jan Tolbert
50
84
809
649
+160
83  Brandsma, Jan Grijpskerk
59
83
878
804
+74
84  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
61
83
913
852
+61
85  Dooper, Jolly Oentsjerk
61
83
876
842
+34
86  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
779
669
+110
87  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
60
82
885
850
+35
88  Gillebaard, Andries Heerenveen
67
82
955
982
-27
89  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
782
648
+134
90  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
810
738
+72
91  Seerden, Ludwig Franeker
35
80
653
356
+297
92  Bosch, Lieuwe Tzum
41
79
703
455
+248
93  Postma, Klaas Heerenveen
47
79
751
595
+156
94  Scholten, Koop De Wylgen
57
79
825
801
+24
95  Idzerda, Andries Goutum
76
77
952
1122
-170
96  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
44
76
724
556
+168
97  Miedema, Lammert Diemen
49
74
756
695
+61
98  Bouma, Pieter Joure
52
74
763
718
+45
99  Siderius, Sieger Dronten
56
73
804
785
+19
100  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
46
72
728
612
+116
101  Velsma, Jelle Tzummarum
38
69
623
460
+163
102  Heeg, Evert Oosterlittens
43
69
654
579
+75
103  Engbrenghof, Andries Franeker
44
68
685
574
+111
104  Groen, Daan Hallum
71
68
879
1106
-227
105  Wartena, Riens Burgum
36
67
582
452
+130
106  Hinrichs, Johannes Harlingen
37
66
587
486
+101
107  Vries, de Guus Leeuwarden
39
66
624
508
+116
108  Hoogland, Roel Beetgumermolen
50
65
700
750
-50
109  Zee, van der Siebe Lelystad
45
64
652
652
0
110  Woud, van der Wybren Leeuwarden
43
63
665
598
+67
111  Kwast, Jan Harlingen
32
61
529
397
+132
112  Bruinsma, Jan Heerenveen
42
61
629
585
+44
113  Helfrich, Catherinus Grou
45
61
659
632
+27
114  Koster, Sikke Dokkum
50
61
706
731
-25
115  Weg, bij de Gerrit Harlingen
45
60
623
635
-12
116  Feenstra, Sjoerd Dronten
46
59
653
652
+1
117  Bootsma, Joop Reahûs
43
58
605
608
-3
118  Zee, van der Sipke Tzummarum
50
57
672
730
-58
119  Sybesma, Anne Akkrum
35
54
540
475
+65
120  Vries, de Teade Franeker
39
54
566
532
+34
121  Steegstra, Meint Ferwerd
31
53
484
394
+90
122  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
38
53
571
536
+35
123  Groot, de Rienk Leeuwarden
36
52
520
473
+47
124  Tamminga, Willem Franeker
50
52
627
742
-115
125  Boer, de Jelle Wommels
36
51
539
508
+31
126  Bekema, Johan Bolsward
31
50
494
416
+78
127  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
39
49
537
542
-5
128  Schaaf, van der Durk Stiens
26
47
429
342
+87
129  Herrema, Lou Slappeterp
33
46
478
448
+30
130  Braaksma, Hielke Emmen
27
45
433
354
+79
131  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
39
45
523
582
-59
132  Sijtsinga, Jan Heerenveen
32
43
466
447
+19
133  Sipma, Jan Franeker
20
42
355
229
+126
134  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
29
41
432
405
+27
135  Haan, de Jelle St. Annaparochie
23
40
354
309
+45
136  Postmus, Frans Hitzum
27
40
412
378
+34
137  Zijlstra, Roel Menaldum
23
39
358
286
+72
138  Leest, van der G. Stiens
22
38
348
269
+79
139  Wortman, Joop Joure
16
36
297
160
+137
140  Idema, Wybe Gytsjerk
19
36
312
219
+93
141  Harkema, Tsjeard Spannum
21
35
322
264
+58
142  Twerda, Tom Putten
22
35
327
283
+44
143  Hoitenga, Wibe Boazum
34
35
464
513
-49
144  Oudendag, Johannes Arum
22
31
333
300
+33
145  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
322
305
+17
146  Knol, Cor Bolsward
25
29
319
375
-56
147  Vlieger, Rick Harlingen
15
27
246
191
+55
148  Meijer, Jan Hurdegaryp
15
26
245
201
+44
149  Hoekstra, Geert Joure
16
25
248
207
+41
150  Hoekstra, Theun Leeuwarden
15
24
243
195
+48
151  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
152  Grijpstra, Simon Aalsum
21
23
295
317
-22
153  Bosch, Jan Dokkum
13
22
210
171
+39
154  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
244
239
+5
155  Volbeda, Jan Sexbierum
17
22
236
241
-5
156  Miedema, Anno Stiens
9
21
163
106
+57
157  Faber, Geert Minnertsga
10
21
175
122
+53
158  Hoekstra, Jan Leeuwarden
12
21
199
157
+42
159  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
206
192
+14
160  Houtsma, Thijs Westhoek
12
20
190
154
+36
161  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
281
379
-98
162  Zijlstra, Piet Franeker
16
19
212
241
-29
163  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
218
232
-14
164  Groen, Dirk Franeker
16
18
223
240
-17
165  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
157
121
+36
166  Porte, Willem Oudehorne
11
17
165
153
+12
167  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
179
230
-51
168  Groot, de Sjouke Oosterlittens
9
15
145
113
+32
169  Haan, de Ieme Makkum
12
15
176
176
0
170  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
161
199
-38
171  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
143
143
0
172  Meulen, van der Marten Leeuwarden
11
13
162
160
+2
173  Goudberg, Jouke Katlijk
12
12
150
193
-43
174  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
115
107
+8
175  Schaap, Joost Tirns
13
11
153
214
-61
176  Boer, de Jan Bolsward
5
10
88
66
+22
177  Keizer, Piet St. Annaparochie
6
10
104
71
+33
178  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
102
99
+3
179  Homminga, Hans Joure
7
10
101
98
+3
180  Linden, van der Jan Amsterdam
8
10
109
115
-6
181  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
84
65
+19
182  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
92
85
+7
183  Nagel, Jetze Makkum
10
9
112
136
-24
184  Mulder, Henk Dronryp
5
8
82
59
+23
185  Bootsma, Albert Creil
5
8
74
69
+5
186  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
70
71
-1
187  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
97
107
-10
188  Jansma, Hendrik Damwâld
3
7
57
27
+30
189  Boersma, Jappie Sneek
4
7
58
48
+10
190  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
5
7
74
66
+8
191  Peterson, Henk Damwâld
5
7
77
74
+3
192  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
84
84
0
193  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
101
118
-17
194  Gerbrandy, Harmen Warns
4
6
62
57
+5
195  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
68
74
-6
196  Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
197  Span, Albert Koarnjum
6
6
80
91
-11
198  Graaf, de Geert Holwerd
3
5
45
35
+10
199  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
69
79
-10
200  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
3
4
43
42
+1
201  Galema, Thijs Bolsward
1
3
21
5
+16
202  Wierstra, Douwe Holwerd
1
3
21
5
+16
203  Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
204  Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
205  Woppenkamp, Henk Hauwert
2
3
35
26
+9
206  Smedinga, Arie Tzum
2
3
31
32
-1
207  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
36
49
-13
208  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
43
60
-17
209  Visser, Sikke Lippenhuizen
4
3
44
66
-22
210  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
41
64
-23
211  Vlas, de Jan Franeker
1
2
18
6
+12
212  Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
213  Vries, de Durk Hijum
1
2
15
10
+5
214  Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
215  Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
216  Vlugt, van der Siebe Zwolle
1
2
18
13
+5
217  Huizinga, Tj. NN
1
2
18
15
+3
218  Faber, J NN
1
2
17
15
+2
219  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
220  Dantuma, S. Driesum
1
2
16
15
+1
221  Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
222  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
33
30
+3
223  Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
224  Bos, Jouke Akkrum
3
2
36
48
-12
225  Woud, van der Jan Goutum
4
2
36
59
-23
226  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
11
12
-1
227  Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
228  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
13
15
-2
229  Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
230  Groot, de Simon Midlum
2
1
25
31
-6
231  Jongsma, Alle Goutum
2
1
22
33
-11
232  Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
233  Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
234  Monsma, Durk Mantgum
2
0
23
30
-7