Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Otter, Gerrit Goutum
109
186
1777
1379
+398
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
112
186
1796
1442
+354
Veen, van der Johan Oentsjerk
105
184
1715
1357
+358
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
102
182
1683
1324
+359
Wiersma, Eeltje Berltsum
104
181
1728
1314
+414
Veldman, Bert Bolsward
107
179
1702
1403
+299
Boorsma, Jan Menaldum
102
177
1642
1299
+343
Goudberg, Jelle Franeker
104
163
1629
1415
+214
Jong, de Jan Menaldum
105
163
1622
1414
+208
10  Zuiderhof, Tom Harlingen
91
158
1494
1141
+353
11  Mosselman, Ale Goutum
103
158
1563
1407
+156
12  Veenstra, Jan Apeldoorn
106
158
1619
1435
+184
13  Porte, Henk Leeuwarden
106
158
1562
1463
+99
14  Baarda, Anne Menaldum
89
155
1426
1115
+311
15  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
108
154
1612
1446
+166
16  Althof, Auke Dongjum
99
150
1489
1345
+144
17  Broersma, Oeds Witmarsum
92
148
1444
1201
+243
18  Kuipers, Freek Drachten
92
143
1437
1218
+219
19  Houwer, Jan Bolsward
82
139
1305
1083
+222
20  Bosgraaf, Piet Drachten
103
139
1456
1431
+25
21  Kramer, Anne Sneek
97
138
1453
1309
+144
22  Boonstra, Wieger Heerenveen
96
137
1402
1344
+58
23  Jousma, Wim Tietjerk
87
136
1342
1200
+142
24  Overal, Sjirk Oldenbroek
86
135
1357
1157
+200
25  Herrema, Sjouke Hoorn
81
132
1269
1042
+227
26  Bootsma, Henk De Knipe
88
132
1327
1182
+145
27  Stellingwerf, Piet Harlingen
75
131
1211
984
+227
28  Siemensma, Peter Bolsward
83
130
1275
1086
+189
29  Meer, van der Martinus Witmarsum
87
130
1293
1176
+117
30  Palsma, Heinz Sexbierum
99
129
1372
1419
-47
31  Sikkema, Kees Dronten
89
128
1326
1179
+147
32  Hallema, Germ Jorwert
86
127
1271
1178
+93
33  Oudendag, Harry Hommerts
76
125
1212
982
+230
34  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
80
125
1219
1087
+132
35  Wassenaar, Siete Minnertsga
83
125
1268
1129
+139
36  Anema, Harke Witmarsum
76
123
1197
1017
+180
37  Bergsma, Pieter Gytsjerk
93
123
1367
1291
+76
38  Kamstra, Durk Franeker
67
122
1095
820
+275
39  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
70
122
1124
892
+232
40  Spoelstra, Jan Franeker
82
122
1208
1104
+104
41  Jong, de Bert Leeuwarden
87
122
1265
1229
+36
42  Seerden, Rein Sneek
91
120
1296
1280
+16
43  Vries, de Henk IJlst
82
119
1243
1150
+93
44  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
79
118
1197
1068
+129
45  Vries, de Willem Franeker
80
118
1200
1084
+116
46  Brouwer, Anne Wommels
82
118
1216
1118
+98
47  Berkepas, Siep Balk
75
117
1178
1015
+163
48  Koster, Teake Harlingen
100
117
1337
1488
-151
49  Bootsma, Jan Wommels
73
115
1134
964
+170
50  Groot, de Piet Midlum
88
114
1235
1242
-7
51  Hoekstra, Jan Giekerk
91
114
1256
1318
-62
52  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
995
716
+279
53  Kuipers, Roel Koarnjum
97
112
1278
1443
-165
54  Limburg, Bart Wolvega
72
111
1104
948
+156
55  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
82
111
1200
1124
+76
56  Goot, van der Age Goënga
60
110
989
754
+235
57  Bierma, Piet Dronten
76
110
1128
1072
+56
58  Dijkstra, Anne Leeuwarden
71
109
1093
986
+107
59  Meijer, Lieuwe Minnertsga
61
107
985
741
+244
60  Sijbesma, Roel Easterein
60
106
974
734
+240
61  Stienstra, Ynze Baaium
73
106
1089
999
+90
62  Nijdam, Hein Franeker
77
106
1114
1076
+38
63  Roos, de Oeds Menaldum
81
105
1188
1160
+28
64  Broersma, Douwe Midlum
66
104
1028
874
+154
65  Voogd, Gerard Harlingen
68
104
1015
925
+90
66  Noordbruis, Henk Marssum
79
102
1115
1111
+4
67  Seerden, Ludwig Franeker
44
100
822
440
+382
68  Tigchelaar, Nanne Achlum
71
100
1067
996
+71
69  Weiland, Hendrik Koarnjum
84
99
1156
1210
-54
70  Lei, van der Eddy Leeuwarden
64
98
972
824
+148
71  Terpstra, Leendert Sneek
66
98
1014
910
+104
72  Wiersma, Dirk Marssum
68
97
1026
926
+100
73  Brandsma, Jan Grijpskerk
68
97
1016
928
+88
74  Leij, van der Daam Dronrijp
72
96
1005
1022
-17
75  Werf, van der Anne Sneek
59
95
891
789
+102
76  Zondervan, Jaap Menaldum
49
94
815
575
+240
77  Hallema, Monte Franeker
62
94
933
846
+87
78  Tuinier, Jan Makkum
63
94
948
877
+71
79  Koops, Reinder Emmen
56
93
894
742
+152
80  Rienks, Rienk Beetgumermolen
60
93
919
807
+112
81  Jousma, Bouke Menaldum
46
91
789
536
+253
82  Jong, de Jan Dronryp
55
91
873
731
+142
83  Gillebaard, Andries Heerenveen
74
91
1054
1075
-21
84  Smit, Theo Franeker
44
89
756
509
+247
85  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
64
89
966
889
+77
86  Ridder, de Jan Tolbert
52
87
836
680
+156
87  Dooper, Jolly Oentsjerk
64
87
919
887
+32
88  Bosch, Lieuwe Tzum
44
85
757
493
+264
89  Siderius, Sieger Dronten
63
84
912
871
+41
90  Scholten, Koop De Wylgen
61
83
883
865
+18
91  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
779
669
+110
92  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
60
82
885
850
+35
93  Postma, Klaas Heerenveen
49
81
775
627
+148
94  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
782
648
+134
95  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
810
738
+72
96  Idzerda, Andries Goutum
81
81
1007
1200
-193
97  Kwast, Jan Harlingen
41
80
686
496
+190
98  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
47
79
756
597
+159
99  Bouma, Pieter Joure
54
77
788
745
+43
100  Woud, van der Wybren Leeuwarden
52
76
803
714
+89
101  Miedema, Lammert Diemen
51
75
780
726
+54
102  Vries, de Guus Leeuwarden
44
74
700
571
+129
103  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
49
74
761
661
+100
104  Velsma, Jelle Tzummarum
41
73
673
506
+167
105  Hinrichs, Johannes Harlingen
42
73
656
559
+97
106  Engbrenghof, Andries Franeker
46
73
725
594
+131
107  Wartena, Riens Burgum
38
70
609
481
+128
108  Bruinsma, Jan Heerenveen
49
70
727
672
+55
109  Groen, Daan Hallum
73
70
905
1136
-231
110  Heeg, Evert Oosterlittens
43
69
654
579
+75
111  Hoogland, Roel Beetgumermolen
54
69
751
814
-63
112  Boer, de Jelle Wommels
43
68
663
590
+73
113  Zee, van der Siebe Lelystad
47
67
685
677
+8
114  Helfrich, Catherinus Grou
48
67
711
669
+42
115  Koster, Sikke Dokkum
54
66
761
792
-31
116  Bootsma, Joop Reahûs
48
65
682
684
-2
117  Groot, de Rienk Leeuwarden
40
63
601
500
+101
118  Weg, bij de Gerrit Harlingen
48
63
656
684
-28
119  Feenstra, Sjoerd Dronten
49
63
695
698
-3
120  Sybesma, Anne Akkrum
38
62
600
503
+97
121  Zee, van der Sipke Tzummarum
51
58
685
747
-62
122  Steegstra, Meint Ferwerd
34
56
523
438
+85
123  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
43
56
600
591
+9
124  Vries, de Teade Franeker
39
54
566
532
+34
125  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
38
53
571
536
+35
126  Sipma, Jan Franeker
24
52
428
273
+155
127  Braaksma, Hielke Emmen
30
52
485
385
+100
128  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
45
52
612
664
-52
129  Tamminga, Willem Franeker
50
52
627
742
-115
130  Bekema, Johan Bolsward
32
51
507
430
+77
131  Schaaf, van der Durk Stiens
27
48
445
359
+86
132  Herrema, Lou Slappeterp
33
46
478
448
+30
133  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
32
45
469
451
+18
134  Sijtsinga, Jan Heerenveen
33
44
479
462
+17
135  Vlieger, Rick Harlingen
23
43
377
283
+94
136  Zijlstra, Roel Menaldum
26
43
402
331
+71
137  Haan, de Jelle St. Annaparochie
24
42
373
318
+55
138  Leest, van der G. Stiens
26
42
399
329
+70
139  Hoitenga, Wibe Boazum
39
42
533
582
-49
140  Postmus, Frans Hitzum
27
40
412
378
+34
141  Harkema, Tsjeard Spannum
23
39
355
285
+70
142  Wortman, Joop Joure
16
36
297
160
+137
143  Idema, Wybe Gytsjerk
19
36
312
219
+93
144  Twerda, Tom Putten
22
35
327
283
+44
145  Hoekstra, Theun Leeuwarden
19
34
317
223
+94
146  Oudendag, Johannes Arum
22
31
333
300
+33
147  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
322
305
+17
148  Knol, Cor Bolsward
25
29
319
375
-56
149  Meijer, Jan Hurdegaryp
17
28
269
233
+36
150  Hoekstra, Jan Leeuwarden
15
25
244
203
+41
151  Hoekstra, Geert Joure
16
25
248
207
+41
152  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
153  Grijpstra, Simon Aalsum
21
23
295
317
-22
154  Bosch, Jan Dokkum
13
22
210
171
+39
155  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
244
239
+5
156  Volbeda, Jan Sexbierum
17
22
236
241
-5
157  Miedema, Anno Stiens
9
21
163
106
+57
158  Faber, Geert Minnertsga
10
21
175
122
+53
159  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
206
192
+14
160  Houtsma, Thijs Westhoek
12
20
190
154
+36
161  Meulen, van der Marten Leeuwarden
16
20
229
227
+2
162  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
281
379
-98
163  Groot, de Sjouke Oosterlittens
12
19
191
158
+33
164  Zijlstra, Piet Franeker
16
19
212
241
-29
165  Porte, Willem Oudehorne
12
18
181
166
+15
166  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
218
232
-14
167  Groen, Dirk Franeker
16
18
223
240
-17
168  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
157
121
+36
169  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
179
230
-51
170  Haan, de Ieme Makkum
12
15
176
176
0
171  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
161
199
-38
172  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
8
13
125
108
+17
173  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
143
143
0
174  Goudberg, Jouke Katlijk
13
12
160
211
-51
175  Mulder, Henk Dronryp
7
11
112
87
+25
176  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
115
107
+8
177  Schaap, Joost Tirns
13
11
153
214
-61
178  Keizer, Piet St. Annaparochie
6
10
104
71
+33
179  Homminga, Hans Joure
7
10
101
98
+3
180  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
102
99
+3
181  Boer, de Jan Bolsward
7
10
102
102
0
182  Linden, van der Jan Amsterdam
8
10
109
115
-6
183  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
84
65
+19
184  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
92
85
+7
185  Nagel, Jetze Makkum
10
9
112
136
-24
186  Gerbrandy, Harmen Warns
5
8
81
65
+16
187  Bootsma, Albert Creil
5
8
74
69
+5
188  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
70
71
-1
189  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
97
107
-10
190  Jansma, Hendrik Damwâld
3
7
57
27
+30
191  Boersma, Jappie Sneek
4
7
58
48
+10
192  Graaf, de Germ Holwerd
5
7
72
63
+9
193  Peterson, Henk Damwâld
5
7
77
74
+3
194  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
84
84
0
195  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
101
118
-17
196  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
68
74
-6
197  Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
198  Span, Albert Koarnjum
6
6
80
91
-11
199  Posthuma, Bauke Folsgare
3
5
44
38
+6
200  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
69
79
-10
201  Dantuma, S. Driesum
2
4
32
29
+3
202  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
3
4
43
42
+1
203  Galema, Thijs Bolsward
1
3
21
5
+16
204  Wierstra, Douwe Holwerd
1
3
21
5
+16
205  Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
206  Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
207  Walsweer, Albert Goutum
1
3
21
13
+8
208  Woppenkamp, Henk Hauwert
2
3
35
26
+9
209  Huizinga, Tj. Heerenveen
2
3
28
28
0
210  Smedinga, Arie Tzum
2
3
31
32
-1
211  Groot, de Simon Midlum
3
3
44
39
+5
212  Sollema, Eddy NN
3
3
42
42
0
213  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
36
49
-13
214  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
43
60
-17
215  Visser, Sikke Lippenhuizen
4
3
44
66
-22
216  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
41
64
-23
217  Vlas, de Jan Franeker
1
2
18
6
+12
218  Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
219  Vries, de Durk Hijum
1
2
15
10
+5
220  Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
221  Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
222  Vlugt, van der Sybren Zwolle
1
2
18
13
+5
223  Faber, J NN
1
2
17
15
+2
224  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
225  Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
226  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
33
30
+3
227  Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
228  Bos, Jouke Akkrum
3
2
36
48
-12
229  Woud, van der Jan Goutum
4
2
36
59
-23
230  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
11
12
-1
231  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
13
15
-2
232  Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
233  Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
234  Jongsma, Alle Goutum
2
1
22
33
-11
235  Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
236  Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
237  Monsma, Durk Mantgum
2
0
23
30
-7