Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Veldman, Bert Bolsward
96
168
1547
1242
+305
Veen, van der Johan Oentsjerk
94
166
1544
1221
+323
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
99
166
1598
1262
+336
Wiersma, Eeltje Berltsum
94
163
1565
1188
+377
Otter, Gerrit Goutum
97
163
1575
1243
+332
Boorsma, Jan Menaldum
91
158
1471
1155
+316
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
89
156
1454
1162
+292
Goudberg, Jelle Franeker
92
146
1452
1245
+207
Jong, de Jan Menaldum
94
146
1464
1270
+194
10  Porte, Henk Leeuwarden
93
141
1383
1276
+107
11  Veenstra, Jan Apeldoorn
94
139
1435
1273
+162
12  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
95
137
1413
1268
+145
13  Zuiderhof, Tom Harlingen
79
135
1292
997
+295
14  Broersma, Oeds Witmarsum
83
135
1300
1082
+218
15  Mosselman, Ale Goutum
90
135
1372
1243
+129
16  Althof, Auke Dongjum
86
134
1302
1156
+146
17  Baarda, Anne Menaldum
77
132
1226
974
+252
18  Jousma, Wim Tietjerk
81
126
1243
1119
+124
19  Bosgraaf, Piet Drachten
91
126
1293
1255
+38
20  Houwer, Jan Bolsward
74
125
1183
985
+198
21  Wassenaar, Siete Minnertsga
83
125
1268
1129
+139
22  Kuipers, Freek Drachten
79
124
1250
1041
+209
23  Herrema, Sjouke Hoorn
75
121
1173
971
+202
24  Overal, Sjirk Oldenbroek
78
121
1229
1055
+174
25  Boonstra, Wieger Heerenveen
85
121
1237
1193
+44
26  Meer, van der Martinus Witmarsum
78
120
1182
1050
+132
27  Kramer, Anne Sneek
86
120
1291
1167
+124
28  Palsma, Heinz Sexbierum
88
120
1245
1239
+6
29  Oudendag, Harry Hommerts
71
118
1132
918
+214
30  Stellingwerf, Piet Harlingen
64
116
1058
830
+228
31  Sikkema, Kees Dronten
80
115
1196
1060
+136
32  Bootsma, Jan Wommels
72
114
1119
950
+169
33  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
995
716
+279
34  Kamstra, Durk Franeker
61
113
1000
736
+264
35  Vries, de Henk IJlst
77
113
1171
1080
+91
36  Jong, de Bert Leeuwarden
80
113
1164
1125
+39
37  Seerden, Rein Sneek
84
112
1201
1183
+18
38  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
68
111
1062
909
+153
39  Siemensma, Peter Bolsward
72
111
1101
940
+161
40  Bootsma, Henk De Knipe
76
111
1143
1018
+125
41  Groot, de Piet Midlum
82
111
1174
1155
+19
42  Hallema, Germ Jorwert
73
110
1088
997
+91
43  Bergsma, Pieter Gytsjerk
81
109
1199
1119
+80
44  Spoelstra, Jan Franeker
71
108
1051
950
+101
45  Berkepas, Siep Balk
66
106
1063
891
+172
46  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
60
105
971
775
+196
47  Brouwer, Anne Wommels
74
105
1092
1017
+75
48  Koster, Teake Harlingen
88
104
1187
1300
-113
49  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
74
103
1106
1007
+99
50  Hoekstra, Jan Giekerk
83
103
1138
1202
-64
51  Limburg, Bart Wolvega
66
102
1015
870
+145
52  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
67
101
1034
902
+132
53  Meijer, Lieuwe Minnertsga
58
99
929
720
+209
54  Anema, Harke Witmarsum
63
99
981
844
+137
55  Dijkstra, Anne Leeuwarden
66
99
1007
919
+88
56  Vries, de Willem Franeker
71
99
1040
985
+55
57  Bierma, Piet Dronten
68
98
1013
957
+56
58  Kuipers, Roel Koarnjum
85
98
1114
1261
-147
59  Sijbesma, Roel Easterein
53
95
866
650
+216
60  Voogd, Gerard Harlingen
59
95
894
785
+109
61  Goot, van der Age Goënga
51
94
842
637
+205
62  Tuinier, Jan Makkum
62
94
940
859
+81
63  Terpstra, Leendert Sneek
61
93
941
832
+109
64  Stienstra, Ynze Baaium
65
93
971
902
+69
65  Noordbruis, Henk Marssum
72
93
1025
1015
+10
66  Nijdam, Hein Franeker
69
91
988
985
+3
67  Leij, van der Daam Dronrijp
70
91
965
997
-32
68  Roos, de Oeds Menaldum
71
90
1033
1020
+13
69  Broersma, Douwe Midlum
57
88
878
752
+126
70  Lei, van der Eddy Leeuwarden
56
86
845
717
+128
71  Hallema, Monte Franeker
56
86
847
762
+85
72  Wiersma, Dirk Marssum
60
86
904
810
+94
73  Jousma, Bouke Menaldum
42
85
730
478
+252
74  Smit, Theo Franeker
42
85
724
486
+238
75  Koops, Reinder Emmen
49
85
798
638
+160
76  Werf, van der Anne Sneek
52
85
802
694
+108
77  Rienks, Rienk Beetgumermolen
55
84
842
740
+102
78  Tigchelaar, Nanne Achlum
61
83
906
861
+45
79  Jong, de Jan Dronryp
47
82
759
612
+147
80  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
779
669
+110
81  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
60
82
885
850
+35
82  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
782
648
+134
83  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
810
738
+72
84  Ridder, de Jan Tolbert
46
79
749
590
+159
85  Brandsma, Jan Grijpskerk
57
79
843
781
+62
86  Weiland, Hendrik Koarnjum
72
79
974
1060
-86
87  Dooper, Jolly Oentsjerk
57
78
820
789
+31
88  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
57
75
844
807
+37
89  Zondervan, Jaap Menaldum
40
74
652
479
+173
90  Gillebaard, Andries Heerenveen
63
74
888
923
-35
91  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
41
73
674
507
+167
92  Postma, Klaas Heerenveen
45
73
709
578
+131
93  Idzerda, Andries Goutum
72
73
899
1069
-170
94  Seerden, Ludwig Franeker
31
72
584
309
+275
95  Bouma, Pieter Joure
51
72
746
707
+39
96  Scholten, Koop De Wylgen
53
72
757
748
+9
97  Bosch, Lieuwe Tzum
37
70
628
423
+205
98  Siderius, Sieger Dronten
53
70
756
737
+19
99  Heeg, Evert Oosterlittens
43
69
654
579
+75
100  Miedema, Lammert Diemen
45
68
699
636
+63
101  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
42
67
677
554
+123
102  Groen, Daan Hallum
69
67
861
1071
-210
103  Vries, de Guus Leeuwarden
39
66
624
508
+116
104  Velsma, Jelle Tzummarum
34
63
557
403
+154
105  Hoogland, Roel Beetgumermolen
48
62
671
719
-48
106  Engbrenghof, Andries Franeker
40
61
626
526
+100
107  Zee, van der Siebe Lelystad
42
61
611
606
+5
108  Wartena, Riens Burgum
32
59
514
396
+118
109  Hinrichs, Johannes Harlingen
33
59
529
437
+92
110  Feenstra, Sjoerd Dronten
46
59
653
652
+1
111  Koster, Sikke Dokkum
46
58
660
664
-4
112  Bruinsma, Jan Heerenveen
38
57
571
528
+43
113  Woud, van der Wybren Leeuwarden
39
56
598
553
+45
114  Helfrich, Catherinus Grou
42
56
607
594
+13
115  Weg, bij de Gerrit Harlingen
42
56
584
592
-8
116  Kwast, Jan Harlingen
28
54
466
343
+123
117  Sybesma, Anne Akkrum
35
54
540
475
+65
118  Vries, de Teade Franeker
39
54
566
532
+34
119  Bootsma, Joop Reahûs
40
54
569
566
+3
120  Zee, van der Sipke Tzummarum
46
54
614
666
-52
121  Steegstra, Meint Ferwerd
31
53
484
394
+90
122  Groot, de Rienk Leeuwarden
36
52
520
473
+47
123  Tamminga, Willem Franeker
50
52
627
742
-115
124  Bekema, Johan Bolsward
31
50
494
416
+78
125  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
35
50
528
491
+37
126  Schaaf, van der Durk Stiens
26
47
429
342
+87
127  Boer, de Jelle Oosterend
33
47
490
462
+28
128  Herrema, Lou Slappeterp
33
46
478
448
+30
129  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
35
45
488
490
-2
130  Braaksma, Hielke Emmen
26
43
418
340
+78
131  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
36
41
484
539
-55
132  Haan, de Jelle St. Annaparochie
23
40
354
309
+45
133  Postmus, Frans Hitzum
27
40
412
378
+34
134  Sijtsinga, Jan Heerenveen
29
39
424
407
+17
135  Leest, van der G. Stiens
22
38
348
269
+79
136  Wortman, Joop Joure
16
36
297
160
+137
137  Idema, Wybe Gytsjerk
19
36
312
219
+93
138  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
26
36
386
362
+24
139  Harkema, Tsjeard Spannum
21
35
322
264
+58
140  Twerda, Tom Putten
22
35
327
283
+44
141  Sipma, Jan Franeker
16
34
283
188
+95
142  Hoitenga, Wibe Boazum
32
32
439
486
-47
143  Zijlstra, Roel Menaldum
19
31
292
241
+51
144  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
322
305
+17
145  Knol, Cor Bolsward
25
29
319
375
-56
146  Vlieger, Rick Harlingen
15
27
246
191
+55
147  Oudendag, Johannes Arum
19
27
295
254
+41
148  Meijer, Jan Hurdegaryp
15
26
245
201
+44
149  Hoekstra, Geert Joure
16
25
248
207
+41
150  Hoekstra, Theun Leeuwarden
15
24
243
195
+48
151  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
152  Grijpstra, Simon Aalsum
21
23
295
317
-22
153  Bosch, Jan Dokkum
13
22
210
171
+39
154  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
244
239
+5
155  Volbeda, Jan Sexbierum
17
22
236
241
-5
156  Miedema, Anno Stiens
9
21
163
106
+57
157  Faber, Geert Minnertsga
10
21
175
122
+53
158  Hoekstra, Jan Leeuwarden
12
21
199
157
+42
159  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
206
192
+14
160  Houtsma, Thijs Westhoek
12
20
190
154
+36
161  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
281
379
-98
162  Zijlstra, Piet Franeker
16
19
212
241
-29
163  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
218
232
-14
164  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
157
121
+36
165  Porte, Willem Oudehorne
11
17
165
153
+12
166  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
179
230
-51
167  Haan, de Ieme Makkum
12
15
176
176
0
168  Groot, de Sj. NB
8
14
134
100
+34
169  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
161
199
-38
170  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
143
143
0
171  Meulen, van der Marten Leeuwarden
11
13
162
160
+2
172  Groen, Dirk Franeker
12
12
154
186
-32
173  Goudberg, Jouke Katlijk
12
12
150
193
-43
174  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
115
107
+8
175  Schaap, Joost Tirns
13
11
153
214
-61
176  Boer, de Jan Bolsward
5
10
88
66
+22
177  Keizer, Piet St. Annaparochie
6
10
104
71
+33
178  Homminga, Hans Joure
7
10
101
98
+3
179  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
102
99
+3
180  Linden, van der Jan Amsterdam
8
10
109
115
-6
181  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
84
65
+19
182  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
92
85
+7
183  Nagel, Jetze Makkum
8
9
99
100
-1
184  Mulder, Henk Dronryp
5
8
82
59
+23
185  Bootsma, Albert Creil
5
8
74
69
+5
186  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
70
71
-1
187  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
97
107
-10
188  Jansma, Hendrik Damwâld
3
7
57
27
+30
189  Boersma, Jappie Sneek
4
7
58
48
+10
190  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
5
7
74
66
+8
191  Peterson, Henk Damwâld
5
7
77
74
+3
192  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
84
84
0
193  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
101
118
-17
194  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
68
74
-6
195  Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
196  Span, Albert Koarnjum
6
6
80
91
-11
197  Gerbrandy, Harmen Warns
3
5
48
40
+8
198  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
69
79
-10
199  Graaf, de G NN
2
4
36
21
+15
200  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
3
4
43
42
+1
201  Galema, Thijs Bolsward
1
3
21
5
+16
202  Wierstra, Douwe Holwerd
1
3
21
5
+16
203  Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
204  Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
205  Woppenkamp, Henk Hauwert
2
3
35
26
+9
206  Smedinga, Arie Tzum
2
3
31
32
-1
207  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
36
49
-13
208  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
43
60
-17
209  Visser, Sikke Lippenhuizen
4
3
44
66
-22
210  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
41
64
-23
211  Vlas, de Jan Franeker
1
2
18
6
+12
212  Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
213  Vries, de Durk Hijum
1
2
15
10
+5
214  Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
215  Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
216  Vlugt, van der Siebe Zwolle
1
2
18
13
+5
217  Huizinga, Tj. NN
1
2
18
15
+3
218  Faber, J NN
1
2
17
15
+2
219  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
220  Dantuma, S. Driesum
1
2
16
15
+1
221  Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
222  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
33
30
+3
223  Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
224  Bos, Jouke Akkrum
3
2
36
48
-12
225  Woud, van der Jan Goutum
4
2
36
59
-23
226  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
11
12
-1
227  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
13
15
-2
228  Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
229  Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
230  Groot, de Simon Midlum
2
1
25
31
-6
231  Jongsma, Alle Goutum
2
1
22
33
-11
232  Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
233  Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
234  Monsma, Durk Mantgum
2
0
23
30
-7