Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Veen, van der Johan Oentsjerk
115
207
1896
1458
+438
Wiersma, Eeltje Berltsum
113
200
1886
1409
+477
Otter, Gerrit Goutum
116
199
1896
1461
+435
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
121
198
1918
1571
+347
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
112
196
1833
1480
+353
Boorsma, Jan Menaldum
112
191
1789
1433
+356
Veldman, Bert Bolsward
117
189
1837
1555
+282
Jong, de Jan Menaldum
115
176
1764
1557
+207
Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
118
176
1794
1565
+229
10  Goudberg, Jelle Franeker
111
175
1739
1507
+232
11  Porte, Henk Leeuwarden
114
172
1690
1567
+123
12  Baarda, Anne Menaldum
98
171
1572
1227
+345
13  Veenstra, Jan Apeldoorn
116
169
1755
1579
+176
14  Mosselman, Ale Goutum
109
166
1655
1492
+163
15  Althof, Auke Dongjum
109
163
1642
1489
+153
16  Zuiderhof, Tom Harlingen
94
158
1516
1195
+321
17  Broersma, Oeds Witmarsum
98
157
1529
1281
+248
18  Kuipers, Freek Drachten
101
155
1568
1358
+210
19  Bosgraaf, Piet Drachten
112
152
1580
1542
+38
20  Houwer, Jan Bolsward
89
151
1415
1165
+250
21  Kramer, Anne Sneek
104
148
1552
1399
+153
22  Boonstra, Wieger Heerenveen
105
148
1522
1473
+49
23  Overal, Sjirk Oldenbroek
94
147
1474
1263
+211
24  Siemensma, Peter Bolsward
91
145
1406
1181
+225
25  Hallema, Germ Jorwert
96
144
1423
1317
+106
26  Jousma, Wim Tietjerk
92
143
1419
1272
+147
27  Herrema, Sjouke Hoorn
88
142
1362
1138
+224
28  Bootsma, Henk De Knipe
94
140
1409
1262
+147
29  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
80
139
1280
1015
+265
30  Meer, van der Martinus Witmarsum
92
139
1372
1241
+131
31  Stellingwerf, Piet Harlingen
79
137
1270
1033
+237
32  Anema, Harke Witmarsum
85
137
1339
1136
+203
33  Spoelstra, Jan Franeker
92
137
1366
1231
+135
34  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
89
136
1336
1212
+124
35  Sikkema, Kees Dronten
96
136
1421
1287
+134
36  Oudendag, Harry Sneek
83
135
1314
1080
+234
37  Bergsma, Pieter Gytsjerk
101
135
1492
1404
+88
38  Palsma, Heinz Sexbierum
106
135
1455
1530
-75
39  Brouwer, Anne Wommels
91
132
1350
1238
+112
40  Kamstra, Durk Franeker
74
131
1190
913
+277
41  Vries, de Willem Franeker
86
129
1301
1155
+146
42  Jong, de Bert Drachten
94
129
1354
1336
+18
43  Koster, Teake Harlingen
110
128
1459
1635
-176
44  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
83
126
1266
1113
+153
45  Berkepas, Siep Balk
80
125
1251
1081
+170
46  Wassenaar, Siete Minnertsga
83
125
1268
1129
+139
47  Hoekstra, Jan Giekerk
99
125
1375
1423
-48
48  Vries, de Henk IJlst
87
124
1309
1228
+81
49  Seerden, Rein Sneek
94
123
1331
1323
+8
50  Sijbesma, Roel Easterein
68
122
1116
820
+296
51  Goot, van der Age Goënga
66
121
1085
821
+264
52  Kuipers, Roel Koarnjum
105
121
1376
1563
-187
53  Roos, de Oeds Menaldum
90
120
1325
1280
+45
54  Groot, de Piet Midlum
93
120
1306
1314
-8
55  Seerden, Ludwig Franeker
53
119
986
526
+460
56  Bootsma, Jan Wommels
74
118
1155
970
+185
57  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
88
118
1278
1212
+66
58  Broersma, Douwe Midlum
72
117
1133
940
+193
59  Limburg, Bart Wolvega
74
116
1139
966
+173
60  Nijdam, Hein Franeker
84
116
1222
1173
+49
61  Stienstra, Ynze Baaium
79
115
1180
1081
+99
62  Bierma, Piet Dronten
81
114
1189
1147
+42
63  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
995
716
+279
64  Meijer, Lieuwe Minnertsga
63
111
1015
770
+245
65  Dijkstra, Anne Leeuwarden
74
111
1133
1033
+100
66  Weiland, Hendrik Koarnjum
93
111
1282
1337
-55
67  Noordbruis, Henk Marssum
86
109
1202
1212
-10
68  Lei, van der Eddy Leeuwarden
71
108
1067
901
+166
69  Voogd, Gerard Harlingen
69
106
1032
937
+95
70  Brandsma, Jan Grijpskerk
76
106
1133
1050
+83
71  Tigchelaar, Nanne Achlum
77
106
1144
1085
+59
72  Kwast, Jan Harlingen
51
104
873
580
+293
73  Jong, de Jan Dronryp
62
104
986
813
+173
74  Werf, van der Anne Sneek
64
104
976
849
+127
75  Terpstra, Leendert Sneek
70
104
1070
962
+108
76  Koops, Reinder Emmen
62
103
993
827
+166
77  Rienks, Rienk Beetgumermolen
66
103
1016
888
+128
78  Wiersma, Dirk Marssum
74
103
1104
1019
+85
79  Zondervan, Jaap Menaldum
55
102
896
654
+242
80  Tuinier, Jan Makkum
66
100
1001
910
+91
81  Jousma, Bouke Menaldum
50
98
857
583
+274
82  Hallema, Monte Franeker
67
98
998
926
+72
83  Ridder, de Jan Tolbert
59
97
946
782
+164
84  Gillebaard, Andries Heerenveen
79
97
1122
1150
-28
85  Dooper, Jolly Oentsjerk
69
96
997
944
+53
86  Leij, van der Daam Dronrijp
72
96
1005
1022
-17
87  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
67
95
1016
930
+86
88  Siderius, Sieger Dronten
69
94
1004
951
+53
89  Smit, Theo Franeker
46
93
790
534
+256
90  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
66
93
987
929
+58
91  Bosch, Lieuwe Tzum
48
92
820
554
+266
92  Woud, van der Wybren Leeuwarden
62
91
955
850
+105
93  Scholten, Koop De Wylgen
66
91
958
931
+27
94  Postma, Klaas Heerenveen
52
89
836
656
+180
95  Bouma, Pieter Joure
62
89
917
857
+60
96  Idzerda, Andries Goutum
87
89
1091
1282
-191
97  Groen, Daan Hallum
82
85
1052
1259
-207
98  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
779
669
+110
99  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
782
648
+134
100  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
810
738
+72
101  Bruinsma, Jan Heerenveen
58
81
856
806
+50
102  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
48
80
770
612
+158
103  Boer, de Jelle Wommels
48
80
760
649
+111
104  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
53
79
825
722
+103
105  Velsma, Jelle Tzummarum
44
78
721
545
+176
106  Vries, de Guus Leeuwarden
47
78
741
609
+132
107  Engbrenghof, Andries Franeker
49
78
774
631
+143
108  Zee, van der Siebe Lelystad
53
78
788
754
+34
109  Miedema, Lammert Diemen
51
75
780
726
+54
110  Bootsma, Joop Reahûs
53
75
768
747
+21
111  Wartena, Riens Burgum
40
73
639
512
+127
112  Hinrichs, Johannes Harlingen
43
73
668
577
+91
113  Heeg, Evert Oosterlittens
44
72
675
587
+88
114  Hoogland, Roel Beetgumermolen
58
72
797
877
-80
115  Koster, Sikke Dokkum
59
72
833
863
-30
116  Feenstra, Sjoerd Dronten
54
70
766
778
-12
117  Groot, de Rienk Leeuwarden
44
69
659
554
+105
118  Weg, bij de Gerrit Harlingen
52
68
709
747
-38
119  Helfrich, Catherinus Grou
48
67
711
669
+42
120  Sybesma, Anne Akkrum
41
66
639
545
+94
121  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
49
63
684
672
+12
122  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
53
63
723
770
-47
123  Steegstra, Meint Ferwerd
38
62
577
489
+88
124  Sipma, Jan Franeker
28
60
499
319
+180
125  Zee, van der Sipke Tzummarum
54
59
714
800
-86
126  Braaksma, Hielke Emmen
35
58
553
458
+95
127  Vlieger, Rick Harlingen
30
56
481
375
+106
128  Sijtsinga, Jan Heerenveen
41
55
596
576
+20
129  Vries, de Teade Franeker
39
54
566
532
+34
130  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
38
53
571
536
+35
131  Tamminga, Willem Franeker
50
52
627
742
-115
132  Bekema, Johan Bolsward
32
51
507
430
+77
133  Idema, Wybe Gytsjerk
26
50
438
306
+132
134  Schaaf, van der Durk Stiens
27
48
445
359
+86
135  Zijlstra, Roel Menaldum
29
47
447
375
+72
136  Herrema, Lou Slappeterp
34
47
488
464
+24
137  Haan, de Jelle St. Annaparochie
28
46
432
382
+50
138  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
32
45
469
451
+18
139  Harkema, Tsjeard Spannum
26
43
400
332
+68
140  Hoitenga, Wibe Boazum
43
43
578
653
-75
141  Leest, van der G. Stiens
26
42
399
329
+70
142  Postmus, Frans Hitzum
27
40
412
378
+34
143  Hoekstra, Theun Leeuwarden
23
39
372
280
+92
144  Meijer, Jan Hurdegaryp
21
37
337
285
+52
145  Wortman, Joop Joure
16
36
297
160
+137
146  Twerda, Tom Putten
22
35
327
283
+44
147  Oudendag, Johannes Arum
22
31
333
300
+33
148  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
322
305
+17
149  Knol, Cor Bolsward
25
29
319
375
-56
150  Hoekstra, Jan Leeuwarden
16
28
265
213
+52
151  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
15
25
239
202
+37
152  Hoekstra, Geert Joure
16
25
248
207
+41
153  Houtsma, Thijs Westhoek
15
23
234
200
+34
154  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
155  Grijpstra, Simon Aalsum
21
23
295
317
-22
156  Bosch, Jan Dokkum
13
22
210
171
+39
157  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
244
239
+5
158  Volbeda, Jan Sexbierum
18
22
248
258
-10
159  Miedema, Anno Stiens
9
21
163
106
+57
160  Faber, Geert Minnertsga
10
21
175
122
+53
161  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
206
192
+14
162  Meulen, van der Marten Leeuwarden
17
21
237
244
-7
163  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
281
379
-98
164  Groot, de Sjouke Oosterlittens
13
19
201
176
+25
165  Porte, Willem Oudehorne
13
19
193
183
+10
166  Zijlstra, Piet Franeker
16
19
212
241
-29
167  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
218
232
-14
168  Groen, Dirk Franeker
16
18
223
240
-17
169  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
157
121
+36
170  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
179
230
-51
171  Haan, de Ieme Makkum
12
15
176
176
0
172  Boer, de Jan Bolsward
10
14
134
146
-12
173  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
161
199
-38
174  Keizer, Piet St. Annaparochie
7
13
125
78
+47
175  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
143
143
0
176  Goudberg, Jouke Katlijk
14
13
172
226
-54
177  Mulder, Henk Dronryp
7
11
112
87
+25
178  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
115
107
+8
179  Schaap, Joost Tirns
13
11
153
214
-61
180  Sjollema, Eddy Harlingen
6
10
98
73
+25
181  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
102
99
+3
182  Homminga, Hans Joure
7
10
101
98
+3
183  Graaf, de Germ Holwerd
8
10
113
104
+9
184  Linden, van der Jan Amsterdam
8
10
109
115
-6
185  Jansma, Henk Damwâld
4
9
73
41
+32
186  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
84
65
+19
187  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
92
85
+7
188  Peterson, Henk Damwâld
7
9
109
103
+6
189  Nagel, Jetze Makkum
10
9
112
136
-24
190  Gerbrandy, Harmen Warns
5
8
81
65
+16
191  Faber, Jan Witmarsum
5
8
84
70
+14
192  Bootsma, Albert Creil
5
8
74
69
+5
193  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
70
71
-1
194  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
97
107
-10
195  Vlas, de Jan Franeker
4
7
68
46
+22
196  Boersma, Jappie Sneek
4
7
58
48
+10
197  Posthuma, Bauke Folsgare
4
7
59
51
+8
198  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
84
84
0
199  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
101
118
-17
200  Alberda, Frans Harlingen
3
6
55
36
+19
201  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
68
74
-6
202  Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
203  Span, Albert Koarnjum
6
6
80
91
-11
204  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
69
79
-10
205  Oortwijn, Ron Zwolle
2
4
32
18
+14
206  Hempenius, Wijtze Harlingen
2
4
34
25
+9
207  Oosterhaven, Jan Franeker
2
4
33
25
+8
208  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
3
4
43
42
+1
209  Dantuma, S. Driesum
3
4
42
47
-5
210  Galema, Thijs Bolsward
1
3
21
5
+16
211  Wierstra, Douwe Holwerd
1
3
21
5
+16
212  Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
213  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
1
3
21
7
+14
214  Staphorsius, Gerben Dronten
1
3
21
10
+11
215  Walsweer, Albert Goutum
1
3
21
13
+8
216  Woppenkamp, Henk Hauwert
2
3
35
26
+9
217  Wal, van der Gerrit Harlingen
2
3
26
25
+1
218  Huizinga, Tj. Heerenveen
2
3
28
28
0
219  Smedinga, Arie Tzum
2
3
31
32
-1
220  Groot, de Simon Midlum
3
3
44
39
+5
221  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
36
49
-13
222  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
43
60
-17
223  Visser, Sikke Lippenhuizen
4
3
44
66
-22
224  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
41
64
-23
225  Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
226  Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
227  Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
228  Vlugt, van der Sybren Zwolle
1
2
18
13
+5
229  Vries, de Durk Hijum
1
2
15
10
+5
230  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
231  Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
232  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
33
30
+3
233  Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
234  Bos, Jouke Akkrum
3
2
36
48
-12
235  Woud, van der Jan Goutum
4
2
36
59
-23
236  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
11
12
-1
237  Westerhof, Henk NN
1
1
13
14
-1
238  Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
239  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
13
15
-2
240  Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
241  Jongsma, Alle Goutum
2
1
22
33
-11
242  Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
243  Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
244  Monsma, Durk Mantgum
2
0
23
30
-7