Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Veen, van der Johan Oentsjerk
118
213
1949
1501
+448
Otter, Gerrit Goutum
119
204
1943
1501
+442
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
115
202
1888
1523
+365
Wiersma, Eeltje Berltsum
116
202
1921
1457
+464
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
121
198
1918
1571
+347
Boorsma, Jan Menaldum
114
197
1831
1455
+376
Veldman, Bert Bolsward
119
192
1866
1582
+284
Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
121
182
1849
1598
+251
Goudberg, Jelle Franeker
114
180
1794
1542
+252
10  Jong, de Jan Menaldum
117
178
1796
1586
+210
11  Porte, Henk Leeuwarden
117
175
1722
1615
+107
12  Baarda, Anne Menaldum
101
174
1611
1274
+337
13  Veenstra, Jan Apeldoorn
119
174
1805
1621
+184
14  Mosselman, Ale Goutum
112
170
1700
1535
+165
15  Althof, Auke Dongjum
112
168
1689
1524
+165
16  Zuiderhof, Tom Harlingen
97
164
1570
1234
+336
17  Broersma, Oeds Witmarsum
100
160
1557
1306
+251
18  Kuipers, Freek Drachten
104
160
1617
1400
+217
19  Bosgraaf, Piet Drachten
115
155
1620
1586
+34
20  Houwer, Jan Bolsward
90
152
1427
1182
+245
21  Boonstra, Wieger Heerenveen
108
152
1567
1520
+47
22  Overal, Sjirk Oldenbroek
97
151
1515
1301
+214
23  Kramer, Anne Sneek
107
149
1578
1452
+126
24  Siemensma, Peter Bolsward
93
148
1437
1213
+224
25  Jousma, Wim Tietjerk
95
148
1468
1307
+161
26  Hallema, Germ Jorwert
99
147
1462
1363
+99
27  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
83
146
1338
1045
+293
28  Herrema, Sjouke Hoorn
91
145
1399
1185
+214
29  Bootsma, Henk De Knipe
97
144
1456
1304
+152
30  Stellingwerf, Piet Harlingen
82
143
1324
1067
+257
31  Anema, Harke Witmarsum
88
143
1387
1174
+213
32  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
92
143
1389
1240
+149
33  Meer, van der Martinus Witmarsum
95
141
1413
1288
+125
34  Oudendag, Harry Sneek
86
140
1354
1120
+234
35  Spoelstra, Jan Franeker
95
140
1407
1274
+133
36  Sikkema, Kees Dronten
98
139
1452
1312
+140
37  Bergsma, Pieter Gytsjerk
104
139
1538
1448
+90
38  Palsma, Heinz Sexbierum
108
138
1487
1559
-72
39  Kamstra, Durk Franeker
76
135
1218
926
+292
40  Brouwer, Anne Wommels
94
135
1386
1281
+105
41  Jong, de Bert Drachten
97
134
1399
1381
+18
42  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
86
130
1308
1154
+154
43  Vries, de Willem Franeker
86
129
1301
1155
+146
44  Koster, Teake Harlingen
113
129
1489
1687
-198
45  Hoekstra, Jan Giekerk
101
128
1405
1453
-48
46  Sijbesma, Roel Easterein
70
127
1153
837
+316
47  Berkepas, Siep Balk
82
127
1275
1114
+161
48  Seerden, Rein Sneek
95
126
1352
1334
+18
49  Wassenaar, Siete Minnertsga
83
125
1268
1129
+139
50  Vries, de Henk IJlst
89
125
1331
1261
+70
51  Goot, van der Age Goënga
69
124
1125
865
+260
52  Roos, de Oeds Menaldum
93
124
1370
1318
+52
53  Groot, de Piet Midlum
96
124
1341
1345
-4
54  Seerden, Ludwig Franeker
55
123
1019
549
+470
55  Kuipers, Roel Koarnjum
107
123
1403
1593
-190
56  Broersma, Douwe Midlum
75
122
1179
980
+199
57  Nijdam, Hein Franeker
87
122
1273
1214
+59
58  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
90
122
1309
1233
+76
59  Bootsma, Jan Wommels
75
120
1173
983
+190
60  Stienstra, Ynze Baaium
80
117
1197
1093
+104
61  Bierma, Piet Dronten
83
117
1215
1175
+40
62  Limburg, Bart Wolvega
74
116
1139
966
+173
63  Weiland, Hendrik Koarnjum
96
116
1335
1380
-45
64  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
995
716
+279
65  Zondervan, Jaap Menaldum
58
111
959
676
+283
66  Meijer, Lieuwe Minnertsga
63
111
1015
770
+245
67  Lei, van der Eddy Leeuwarden
74
111
1110
944
+166
68  Dijkstra, Anne Leeuwarden
74
111
1133
1033
+100
69  Tigchelaar, Nanne Achlum
80
111
1191
1128
+63
70  Noordbruis, Henk Marssum
88
111
1230
1245
-15
71  Jong, de Jan Dronryp
65
110
1041
842
+199
72  Werf, van der Anne Sneek
66
109
1011
870
+141
73  Kwast, Jan Harlingen
54
108
917
620
+297
74  Tuinier, Jan Makkum
69
106
1050
950
+100
75  Voogd, Gerard Harlingen
70
106
1042
955
+87
76  Terpstra, Leendert Sneek
71
106
1086
975
+111
77  Brandsma, Jan Grijpskerk
76
106
1133
1050
+83
78  Wiersma, Dirk Marssum
77
106
1135
1066
+69
79  Jousma, Bouke Menaldum
53
104
906
616
+290
80  Koops, Reinder Emmen
63
104
1004
842
+162
81  Rienks, Rienk Beetgumermolen
69
104
1044
941
+103
82  Hallema, Monte Franeker
69
103
1038
947
+91
83  Ridder, de Jan Tolbert
62
102
991
819
+172
84  Dooper, Jolly Oentsjerk
72
100
1039
985
+54
85  Bosch, Lieuwe Tzum
51
99
877
588
+289
86  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
70
99
1063
974
+89
87  Siderius, Sieger Dronten
72
99
1054
993
+61
88  Gillebaard, Andries Heerenveen
80
98
1136
1166
-30
89  Woud, van der Wybren Leeuwarden
65
97
1003
890
+113
90  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
69
97
1027
972
+55
91  Scholten, Koop De Wylgen
69
96
1009
970
+39
92  Leij, van der Daam Dronrijp
72
96
1005
1022
-17
93  Bouma, Pieter Joure
65
95
972
897
+75
94  Smit, Theo Franeker
47
94
802
551
+251
95  Postma, Klaas Heerenveen
54
93
871
675
+196
96  Idzerda, Andries Goutum
89
89
1105
1318
-213
97  Bruinsma, Jan Heerenveen
61
87
910
846
+64
98  Boer, de Jelle Wommels
51
86
816
682
+134
99  Groen, Daan Hallum
82
85
1052
1259
-207
100  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
49
83
791
620
+171
101  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
779
669
+110
102  Engbrenghof, Andries Franeker
52
82
818
670
+148
103  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
56
82
861
768
+93
104  Velsma, Jelle Tzummarum
46
81
752
571
+181
105  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
782
648
+134
106  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
810
738
+72
107  Zee, van der Siebe Lelystad
56
81
827
794
+33
108  Vries, de Guus Leeuwarden
47
78
741
609
+132
109  Bootsma, Joop Reahûs
56
78
807
792
+15
110  Wartena, Riens Burgum
42
76
670
542
+128
111  Koster, Sikke Dokkum
61
76
868
890
-22
112  Miedema, Lammert Diemen
51
75
780
726
+54
113  Hinrichs, Johannes Harlingen
43
73
668
577
+91
114  Heeg, Evert Oosterlittens
45
73
687
601
+86
115  Helfrich, Catherinus Grou
51
73
759
706
+53
116  Feenstra, Sjoerd Dronten
57
72
795
830
-35
117  Hoogland, Roel Beetgumermolen
58
72
797
877
-80
118  Groot, de Rienk Leeuwarden
44
69
659
554
+105
119  Weg, bij de Gerrit Harlingen
53
69
725
761
-36
120  Sybesma, Anne Akkrum
41
66
639
545
+94
121  Vlieger, Rick Harlingen
33
65
544
404
+140
122  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
55
65
750
800
-50
123  Zee, van der Sipke Tzummarum
57
64
761
840
-79
124  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
49
63
684
672
+12
125  Braaksma, Hielke Emmen
37
62
588
485
+103
126  Steegstra, Meint Ferwerd
38
62
577
489
+88
127  Sipma, Jan Franeker
29
61
513
333
+180
128  Idema, Wybe Gytsjerk
29
56
490
343
+147
129  Sijtsinga, Jan Heerenveen
42
56
610
590
+20
130  Vries, de Teade Franeker
39
54
566
532
+34
131  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
38
53
571
536
+35
132  Zijlstra, Roel Menaldum
32
52
494
417
+77
133  Bekema, Johan Bolsward
33
52
517
445
+72
134  Herrema, Lou Slappeterp
37
52
532
506
+26
135  Tamminga, Willem Franeker
50
52
627
742
-115
136  Schaaf, van der Durk Stiens
28
49
460
371
+89
137  Haan, de Jelle St. Annaparochie
31
47
460
434
+26
138  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
33
46
484
464
+20
139  Harkema, Tsjeard Spannum
26
43
400
332
+68
140  Hoitenga, Wibe Boazum
43
43
578
653
-75
141  Hoekstra, Theun Leeuwarden
24
42
393
289
+104
142  Leest, van der G. Stiens
26
42
399
329
+70
143  Meijer, Jan Hurdegaryp
24
40
383
331
+52
144  Postmus, Frans Hitzum
27
40
412
378
+34
145  Wortman, Joop Joure
16
36
297
160
+137
146  Twerda, Tom Putten
22
35
327
283
+44
147  Oudendag, Johannes Arum
22
31
333
300
+33
148  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
322
305
+17
149  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
18
29
283
241
+42
150  Knol, Cor Bolsward
25
29
319
375
-56
151  Hoekstra, Jan Leeuwarden
16
28
265
213
+52
152  Houtsma, Thijs Westhoek
18
27
274
239
+35
153  Hoekstra, Geert Joure
16
25
248
207
+41
154  Volbeda, Jan Sexbierum
20
25
279
280
-1
155  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
156  Grijpstra, Simon Aalsum
21
23
295
317
-22
157  Bosch, Jan Dokkum
13
22
210
171
+39
158  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
244
239
+5
159  Miedema, Anno Stiens
9
21
163
106
+57
160  Faber, Geert Minnertsga
10
21
175
122
+53
161  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
206
192
+14
162  Meulen, van der Marten Leeuwarden
17
21
237
244
-7
163  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
281
379
-98
164  Groot, de Sjouke Oosterlittens
13
19
201
176
+25
165  Porte, Willem Oudehorne
13
19
193
183
+10
166  Zijlstra, Piet Franeker
16
19
212
241
-29
167  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
218
232
-14
168  Groen, Dirk Franeker
16
18
223
240
-17
169  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
157
121
+36
170  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
179
230
-51
171  Sjollema, Eddy Harlingen
8
15
137
88
+49
172  Haan, de Ieme Makkum
12
15
176
176
0
173  Boer, de Jan Bolsward
10
14
134
146
-12
174  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
161
199
-38
175  Alberda, Frans Harlingen
6
13
109
66
+43
176  Keizer, Piet St. Annaparochie
7
13
125
78
+47
177  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
143
143
0
178  Graaf, de Germ Holwerd
11
13
152
147
+5
179  Goudberg, Jouke Katlijk
14
13
172
226
-54
180  Linden, van der Jan Amsterdam
9
12
124
127
-3
181  Mulder, Henk Dronryp
7
11
112
87
+25
182  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
115
107
+8
183  Schaap, Joost Tirns
13
11
153
214
-61
184  Faber, Jan Witmarsum
7
10
112
99
+13
185  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
102
99
+3
186  Homminga, Hans Joure
7
10
101
98
+3
187  Nagel, Jetze Makkum
11
10
125
150
-25
188  Jansma, Henk Damwâld
4
9
73
41
+32
189  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
84
65
+19
190  Vlas, de Jan Franeker
6
9
89
66
+23
191  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
92
85
+7
192  Peterson, Henk Damwâld
7
9
109
103
+6
193  Gerbrandy, Harmen Warns
5
8
81
65
+16
194  Hempenius, Wijtze Harlingen
5
8
73
63
+10
195  Bootsma, Albert Creil
5
8
74
69
+5
196  Posthuma, Bauke Folsgare
5
8
70
68
+2
197  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
70
71
-1
198  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
97
107
-10
199  Boersma, Jappie Sneek
4
7
58
48
+10
200  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
84
84
0
201  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
101
118
-17
202  Oosterhaven, Jan Franeker
3
6
52
37
+15
203  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
68
74
-6
204  Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
205  Span, Albert Koarnjum
6
6
80
91
-11
206  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
69
79
-10
207  Oortwijn, Ron Zwolle
2
4
32
18
+14
208  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
3
4
43
42
+1
209  Staphorsius, Gerben Dronten
3
4
44
43
+1
210  Dantuma, S. Driesum
3
4
42
47
-5
211  Galema, Thijs Bolsward
1
3
21
5
+16
212  Wierstra, Douwe Holwerd
1
3
21
5
+16
213  Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
214  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
1
3
21
7
+14
215  Walsweer, Albert Goutum
1
3
21
13
+8
216  Woppenkamp, Henk Hauwert
2
3
35
26
+9
217  Wal, van der Gerrit Harlingen
2
3
26
25
+1
218  Huizinga, Tj. Heerenveen
2
3
28
28
0
219  Smedinga, Arie Tzum
2
3
31
32
-1
220  Groot, de Simon Midlum
3
3
44
39
+5
221  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
36
49
-13
222  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
43
60
-17
223  Visser, Sikke Lippenhuizen
4
3
44
66
-22
224  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
41
64
-23
225  Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
226  Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
227  Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
228  Vlugt, van der Sybren Zwolle
1
2
18
13
+5
229  Vries, de Durk Hijum
1
2
15
10
+5
230  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
231  Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
232  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
33
30
+3
233  Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
234  Bos, Jouke Akkrum
3
2
36
48
-12
235  Woud, van der Jan Goutum
4
2
36
59
-23
236  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
11
12
-1
237  Westerhof, Henk NN
1
1
13
14
-1
238  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
13
15
-2
239  Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
240  Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
241  Goot, van der Joost NN
1
1
10
16
-6
242  Jongsma, Alle Goutum
2
1
22
33
-11
243  Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
244  Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
245  Visser, Lieuwe NN
1
0
11
18
-7
246  Monsma, Durk Mantgum
2
0
23
30
-7