Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
107
179
1726
1368
+358
Veen, van der Johan Oentsjerk
101
176
1648
1309
+339
Otter, Gerrit Goutum
104
176
1687
1324
+363
Wiersma, Eeltje Berltsum
100
175
1671
1259
+412
Veldman, Bert Bolsward
102
173
1626
1333
+293
Boorsma, Jan Menaldum
98
171
1587
1242
+345
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
97
170
1589
1274
+315
Jong, de Jan Menaldum
102
160
1586
1370
+216
Goudberg, Jelle Franeker
99
155
1550
1349
+201
10  Zuiderhof, Tom Harlingen
87
153
1436
1088
+348
11  Mosselman, Ale Goutum
98
151
1506
1337
+169
12  Porte, Henk Leeuwarden
101
151
1487
1389
+98
13  Veenstra, Jan Apeldoorn
102
149
1544
1391
+153
14  Baarda, Anne Menaldum
85
148
1362
1062
+300
15  Broersma, Oeds Witmarsum
89
145
1398
1156
+242
16  Althof, Auke Dongjum
94
145
1422
1269
+153
17  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
103
145
1523
1384
+139
18  Jousma, Wim Tietjerk
87
136
1342
1200
+142
19  Houwer, Jan Bolsward
79
134
1259
1047
+212
20  Kuipers, Freek Drachten
87
134
1361
1156
+205
21  Bosgraaf, Piet Drachten
99
134
1405
1379
+26
22  Boonstra, Wieger Heerenveen
92
132
1354
1290
+64
23  Stellingwerf, Piet Harlingen
72
130
1182
931
+251
24  Herrema, Sjouke Hoorn
80
130
1251
1028
+223
25  Kramer, Anne Sneek
92
127
1364
1255
+109
26  Overal, Sjirk Oldenbroek
82
126
1289
1111
+178
27  Meer, van der Martinus Witmarsum
83
126
1243
1122
+121
28  Oudendag, Harry Hommerts
76
125
1212
982
+230
29  Wassenaar, Siete Minnertsga
83
125
1268
1129
+139
30  Sikkema, Kees Dronten
87
125
1298
1153
+145
31  Palsma, Heinz Sexbierum
95
124
1322
1359
-37
32  Siemensma, Peter Bolsward
79
123
1211
1039
+172
33  Bootsma, Henk De Knipe
83
123
1257
1116
+141
34  Kamstra, Durk Franeker
67
122
1095
820
+275
35  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
75
121
1160
1008
+152
36  Jong, de Bert Leeuwarden
85
121
1245
1199
+46
37  Hallema, Germ Jorwert
81
119
1199
1111
+88
38  Vries, de Henk IJlst
82
119
1243
1150
+93
39  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
67
118
1086
852
+234
40  Spoelstra, Jan Franeker
78
118
1159
1044
+115
41  Brouwer, Anne Wommels
81
117
1204
1103
+101
42  Anema, Harke Witmarsum
71
116
1129
945
+184
43  Bergsma, Pieter Gytsjerk
88
116
1294
1230
+64
44  Bootsma, Jan Wommels
73
115
1134
964
+170
45  Seerden, Rein Sneek
86
115
1233
1213
+20
46  Berkepas, Siep Balk
72
114
1144
969
+175
47  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
995
716
+279
48  Groot, de Piet Midlum
84
113
1191
1174
+17
49  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
75
112
1145
1009
+136
50  Koster, Teake Harlingen
96
112
1286
1427
-141
51  Dijkstra, Anne Leeuwarden
71
109
1093
986
+107
52  Vries, de Willem Franeker
75
108
1113
1029
+84
53  Kuipers, Roel Koarnjum
93
108
1225
1382
-157
54  Bierma, Piet Dronten
73
107
1090
1026
+64
55  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
78
107
1151
1066
+85
56  Hoekstra, Jan Giekerk
86
106
1177
1252
-75
57  Limburg, Bart Wolvega
67
103
1030
886
+144
58  Goot, van der Age Goënga
55
102
912
683
+229
59  Nijdam, Hein Franeker
75
102
1081
1056
+25
60  Sijbesma, Roel Easterein
57
101
921
700
+221
61  Voogd, Gerard Harlingen
66
101
988
896
+92
62  Broersma, Douwe Midlum
64
100
996
855
+141
63  Stienstra, Ynze Baaium
70
100
1036
965
+71
64  Noordbruis, Henk Marssum
76
100
1086
1064
+22
65  Meijer, Lieuwe Minnertsga
58
99
929
720
+209
66  Roos, de Oeds Menaldum
77
99
1129
1103
+26
67  Terpstra, Leendert Sneek
65
97
997
895
+102
68  Tigchelaar, Nanne Achlum
69
97
1041
964
+77
69  Lei, van der Eddy Leeuwarden
63
96
954
810
+144
70  Leij, van der Daam Dronrijp
72
96
1005
1022
-17
71  Weiland, Hendrik Koarnjum
80
96
1113
1149
-36
72  Wiersma, Dirk Marssum
66
95
995
896
+99
73  Hallema, Monte Franeker
62
94
933
846
+87
74  Tuinier, Jan Makkum
63
94
948
877
+71
75  Jousma, Bouke Menaldum
46
91
789
536
+253
76  Jong, de Jan Dronryp
55
91
873
731
+142
77  Werf, van der Anne Sneek
55
91
850
725
+125
78  Zondervan, Jaap Menaldum
47
89
776
559
+217
79  Koops, Reinder Emmen
53
89
855
700
+155
80  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
64
89
966
889
+77
81  Seerden, Ludwig Franeker
39
88
725
393
+332
82  Rienks, Rienk Beetgumermolen
58
88
883
782
+101
83  Brandsma, Jan Grijpskerk
63
88
935
864
+71
84  Ridder, de Jan Tolbert
52
87
836
680
+156
85  Dooper, Jolly Oentsjerk
64
87
919
887
+32
86  Smit, Theo Franeker
43
86
735
501
+234
87  Gillebaard, Andries Heerenveen
70
85
992
1025
-33
88  Scholten, Koop De Wylgen
60
83
868
847
+21
89  Bosch, Lieuwe Tzum
43
82
736
485
+251
90  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
779
669
+110
91  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
60
82
885
850
+35
92  Postma, Klaas Heerenveen
49
81
775
627
+148
93  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
782
648
+134
94  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
810
738
+72
95  Siderius, Sieger Dronten
60
81
875
832
+43
96  Idzerda, Andries Goutum
80
80
991
1185
-194
97  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
46
78
746
585
+161
98  Miedema, Lammert Diemen
51
75
780
726
+54
99  Bouma, Pieter Joure
53
75
774
734
+40
100  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
49
74
761
661
+100
101  Velsma, Jelle Tzummarum
41
73
673
506
+167
102  Engbrenghof, Andries Franeker
46
73
725
594
+131
103  Wartena, Riens Burgum
38
70
609
481
+128
104  Hinrichs, Johannes Harlingen
41
70
635
546
+89
105  Heeg, Evert Oosterlittens
43
69
654
579
+75
106  Kwast, Jan Harlingen
36
68
597
446
+151
107  Vries, de Guus Leeuwarden
40
68
643
520
+123
108  Groen, Daan Hallum
71
68
879
1106
-227
109  Woud, van der Wybren Leeuwarden
47
67
718
653
+65
110  Helfrich, Catherinus Grou
48
67
711
669
+42
111  Koster, Sikke Dokkum
54
66
761
792
-31
112  Bruinsma, Jan Heerenveen
45
65
677
631
+46
113  Hoogland, Roel Beetgumermolen
50
65
700
750
-50
114  Zee, van der Siebe Lelystad
45
64
652
652
0
115  Weg, bij de Gerrit Harlingen
48
63
656
684
-28
116  Boer, de Jelle Wommels
40
61
613
554
+59
117  Bootsma, Joop Reahûs
44
60
624
622
+2
118  Feenstra, Sjoerd Dronten
46
59
653
652
+1
119  Zee, van der Sipke Tzummarum
51
58
685
747
-62
120  Groot, de Rienk Leeuwarden
37
55
541
474
+67
121  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
42
55
589
575
+14
122  Sybesma, Anne Akkrum
35
54
540
475
+65
123  Vries, de Teade Franeker
39
54
566
532
+34
124  Steegstra, Meint Ferwerd
31
53
484
394
+90
125  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
38
53
571
536
+35
126  Tamminga, Willem Franeker
50
52
627
742
-115
127  Bekema, Johan Bolsward
32
51
507
430
+77
128  Sipma, Jan Franeker
23
49
407
266
+141
129  Schaaf, van der Durk Stiens
27
48
445
359
+86
130  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
42
48
563
627
-64
131  Braaksma, Hielke Emmen
28
47
447
368
+79
132  Herrema, Lou Slappeterp
33
46
478
448
+30
133  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
32
45
469
451
+18
134  Zijlstra, Roel Menaldum
26
43
402
331
+71
135  Sijtsinga, Jan Heerenveen
32
43
466
447
+19
136  Haan, de Jelle St. Annaparochie
24
42
373
318
+55
137  Hoitenga, Wibe Boazum
38
42
523
564
-41
138  Leest, van der G. Stiens
23
40
365
280
+85
139  Postmus, Frans Hitzum
27
40
412
378
+34
140  Wortman, Joop Joure
16
36
297
160
+137
141  Idema, Wybe Gytsjerk
19
36
312
219
+93
142  Vlieger, Rick Harlingen
19
35
310
233
+77
143  Harkema, Tsjeard Spannum
21
35
322
264
+58
144  Twerda, Tom Putten
22
35
327
283
+44
145  Oudendag, Johannes Arum
22
31
333
300
+33
146  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
322
305
+17
147  Knol, Cor Bolsward
25
29
319
375
-56
148  Hoekstra, Theun Leeuwarden
16
27
264
205
+59
149  Meijer, Jan Hurdegaryp
15
26
245
201
+44
150  Hoekstra, Geert Joure
16
25
248
207
+41
151  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
152  Grijpstra, Simon Aalsum
21
23
295
317
-22
153  Hoekstra, Jan Leeuwarden
13
22
215
173
+42
154  Bosch, Jan Dokkum
13
22
210
171
+39
155  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
244
239
+5
156  Volbeda, Jan Sexbierum
17
22
236
241
-5
157  Zijlstra, Piet Franeker
17
22
233
252
-19
158  Miedema, Anno Stiens
9
21
163
106
+57
159  Faber, Geert Minnertsga
10
21
175
122
+53
160  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
206
192
+14
161  Houtsma, Thijs Westhoek
12
20
190
154
+36
162  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
281
379
-98
163  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
218
232
-14
164  Groen, Dirk Franeker
16
18
223
240
-17
165  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
157
121
+36
166  Porte, Willem Oudehorne
11
17
165
153
+12
167  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
179
230
-51
168  Groot, de Sjouke Oosterlittens
9
15
145
113
+32
169  Haan, de Ieme Makkum
12
15
176
176
0
170  Meulen, van der Marten Leeuwarden
12
14
170
173
-3
171  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
161
199
-38
172  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
143
143
0
173  Goudberg, Jouke Katlijk
12
12
150
193
-43
174  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
115
107
+8
175  Schaap, Joost Tirns
13
11
153
214
-61
176  Keizer, Piet St. Annaparochie
6
10
104
71
+33
177  Boer, de Jan Bolsward
6
10
93
84
+9
178  Homminga, Hans Joure
7
10
101
98
+3
179  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
102
99
+3
180  Linden, van der Jan Amsterdam
8
10
109
115
-6
181  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
84
65
+19
182  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
92
85
+7
183  Nagel, Jetze Makkum
10
9
112
136
-24
184  Mulder, Henk Dronryp
5
8
82
59
+23
185  Gerbrandy, Harmen Warns
5
8
81
65
+16
186  Bootsma, Albert Creil
5
8
74
69
+5
187  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
70
71
-1
188  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
97
107
-10
189  Jansma, Hendrik Damwâld
3
7
57
27
+30
190  Boersma, Jappie Sneek
4
7
58
48
+10
191  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
5
7
74
66
+8
192  Peterson, Henk Damwâld
5
7
77
74
+3
193  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
84
84
0
194  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
101
118
-17
195  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
68
74
-6
196  Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
197  Span, Albert Koarnjum
6
6
80
91
-11
198  Graaf, de Geert Holwerd
3
5
45
35
+10
199  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
69
79
-10
200  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
3
4
43
42
+1
201  Galema, Thijs Bolsward
1
3
21
5
+16
202  Wierstra, Douwe Holwerd
1
3
21
5
+16
203  Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
204  Sjollema, Eddy Harlingen
1
3
21
7
+14
205  Woppenkamp, Henk Hauwert
2
3
35
26
+9
206  Smedinga, Arie Tzum
2
3
31
32
-1
207  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
36
49
-13
208  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
43
60
-17
209  Visser, Sikke Lippenhuizen
4
3
44
66
-22
210  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
41
64
-23
211  Vlas, de Jan Franeker
1
2
18
6
+12
212  Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
213  Sollema, Eddy NN
1
2
16
10
+6
214  Vlugt, van der Siebe Zwolle
1
2
18
13
+5
215  Vries, de Durk Hijum
1
2
15
10
+5
216  Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
217  Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
218  Posthuma, Bauke Folsgare
1
2
17
13
+4
219  Huizinga, Tj. NN
1
2
18
15
+3
220  Faber, J NN
1
2
17
15
+2
221  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
222  Dantuma, S. Driesum
1
2
16
15
+1
223  Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
224  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
33
30
+3
225  Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
226  Bos, Jouke Akkrum
3
2
36
48
-12
227  Woud, van der Jan Goutum
4
2
36
59
-23
228  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
11
12
-1
229  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
13
15
-2
230  Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
231  Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
232  Groot, de Simon Midlum
2
1
25
31
-6
233  Jongsma, Alle Goutum
2
1
22
33
-11
234  Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
235  Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
236  Monsma, Durk Mantgum
2
0
23
30
-7