Totaalklassement vanaf 7 januari 2015 toen standen zijn ingevoerd op de website.
Nr. Naam Woonplaats Gespeeld Punten Voor Tegen Verschil Krans
Veen, van der Johan Oentsjerk
110
195
1801
1404
+397
Otter, Gerrit Goutum
114
195
1858
1439
+419
Jong, de Tjeerd Wytmarsum
117
194
1867
1508
+359
Wiersma, Eeltje Berltsum
108
190
1803
1349
+454
Kuiken, Auke St. Jacobiparochie
107
189
1759
1402
+357
Veldman, Bert Bolsward
112
185
1770
1474
+296
Boorsma, Jan Menaldum
107
181
1703
1376
+327
Jong, de Jan Menaldum
110
168
1688
1487
+201
Goudberg, Jelle Franeker
107
167
1669
1459
+210
10  Baarda, Anne Menaldum
94
166
1518
1167
+351
11  Porte, Henk Leeuwarden
111
166
1636
1532
+104
12  Roorda, Gooitzen Vrouwenparochie
113
166
1708
1498
+210
13  Veenstra, Jan Apeldoorn
111
163
1687
1507
+180
14  Mosselman, Ale Goutum
105
161
1594
1433
+161
15  Zuiderhof, Tom Harlingen
92
158
1503
1159
+344
16  Althof, Auke Dongjum
104
158
1568
1416
+152
17  Broersma, Oeds Witmarsum
95
152
1483
1240
+243
18  Kuipers, Freek Drachten
96
148
1493
1283
+210
19  Bosgraaf, Piet Drachten
107
146
1516
1472
+44
20  Houwer, Jan Bolsward
85
144
1354
1116
+238
21  Boonstra, Wieger Heerenveen
101
144
1473
1409
+64
22  Kramer, Anne Sneek
100
142
1492
1350
+142
23  Overal, Sjirk Oldenbroek
89
139
1401
1200
+201
24  Siemensma, Peter Bolsward
87
138
1344
1128
+216
25  Jousma, Wim Tietjerk
87
136
1342
1200
+142
26  Stellingwerf, Piet Harlingen
77
135
1244
1006
+238
27  Herrema, Sjouke Hoorn
84
135
1299
1086
+213
28  Hallema, Germ Jorwert
91
135
1342
1245
+97
29  Palsma, Heinz Sexbierum
104
134
1435
1498
-63
30  Spoelstra, Jan Franeker
87
133
1296
1155
+141
31  Bootsma, Henk De Knipe
90
133
1345
1212
+133
32  Sikkema, Kees Dronten
93
133
1381
1242
+139
33  Meer, van der Martinus Witmarsum
88
132
1310
1188
+122
34  Bergsma, Pieter Gytsjerk
97
130
1431
1347
+84
35  Hilarides, Hans St. Jacobiparochie
75
129
1193
958
+235
36  Oudendag, Harry Hommerts
78
128
1243
1007
+236
37  Anema, Harke Witmarsum
80
128
1262
1073
+189
38  Bouma, Tjeerd Leeuwarden
84
128
1262
1152
+110
39  Vries, de Willem Franeker
85
128
1284
1138
+146
40  Wassenaar, Siete Minnertsga
83
125
1268
1129
+139
41  Kamstra, Durk Franeker
70
124
1125
866
+259
42  Brouwer, Anne Wommels
86
124
1269
1171
+98
43  Jong, de Bert Leeuwarden
90
124
1300
1280
+20
44  Seerden, Rein Sneek
94
123
1331
1323
+8
45  Koster, Teake Harlingen
105
122
1396
1564
-168
46  Feenstra, Jan Winsum (Fr)
80
121
1218
1078
+140
47  Vries, de Henk IJlst
84
121
1267
1179
+88
48  Berkepas, Siep Balk
77
120
1205
1043
+162
49  Hoekstra, Jan Giekerk
94
118
1300
1359
-59
50  Kuipers, Roel Koarnjum
100
117
1325
1484
-159
51  Goot, van der Age Goënga
63
116
1036
789
+247
52  Limburg, Bart Wolvega
74
116
1139
966
+173
53  Bootsma, Jan Wommels
73
115
1134
964
+170
54  Groot, de Piet Midlum
90
115
1259
1275
-16
55  Dijkstra, Albert Harlingen
61
113
995
716
+279
56  Bierma, Piet Dronten
79
113
1166
1117
+49
57  Roos, de Oeds Menaldum
86
113
1263
1227
+36
58  Seerden, Ludwig Franeker
49
112
918
480
+438
59  Sijbesma, Roel Easterein
63
112
1028
768
+260
60  Bloemsma, Henk IJsselmuiden
83
112
1213
1140
+73
61  Stienstra, Ynze Baaium
77
111
1145
1057
+88
62  Meijer, Lieuwe Minnertsga
62
109
1000
755
+245
63  Dijkstra, Anne Leeuwarden
71
109
1093
986
+107
64  Nijdam, Hein Franeker
80
109
1158
1119
+39
65  Broersma, Douwe Midlum
67
106
1043
887
+156
66  Voogd, Gerard Harlingen
69
106
1032
937
+95
67  Noordbruis, Henk Marssum
81
104
1139
1140
-1
68  Weiland, Hendrik Koarnjum
88
104
1209
1263
-54
69  Werf, van der Anne Sneek
62
103
951
814
+137
70  Brandsma, Jan Grijpskerk
71
102
1064
972
+92
71  Wiersma, Dirk Marssum
70
101
1061
952
+109
72  Tigchelaar, Nanne Achlum
73
101
1085
1031
+54
73  Lei, van der Eddy Leeuwarden
66
100
992
839
+153
74  Terpstra, Leendert Sneek
66
98
1014
910
+104
75  Zondervan, Jaap Menaldum
51
96
838
599
+239
76  Koops, Reinder Emmen
58
96
926
772
+154
77  Rienks, Rienk Beetgumermolen
62
96
949
834
+115
78  Leij, van der Daam Dronrijp
72
96
1005
1022
-17
79  Jong, de Jan Dronryp
57
95
906
752
+154
80  Hallema, Monte Franeker
62
94
933
846
+87
81  Tuinier, Jan Makkum
63
94
948
877
+71
82  Gillebaard, Andries Heerenveen
76
94
1082
1102
-20
83  Smit, Theo Franeker
45
91
775
523
+252
84  Jousma, Bouke Menaldum
46
91
789
536
+253
85  Kwast, Jan Harlingen
46
91
778
536
+242
86  Ridder, de Jan Tolbert
54
89
864
712
+152
87  Tiesnitsch, Jurjen Westhoek
64
89
966
889
+77
88  Dooper, Jolly Oentsjerk
65
88
930
900
+30
89  Siderius, Sieger Dronten
65
87
942
897
+45
90  Idzerda, Andries Goutum
83
87
1049
1218
-169
91  Scholten, Koop De Wylgen
62
86
904
875
+29
92  Bosch, Lieuwe Tzum
44
85
757
493
+264
93  Schuurmans, Hilbrand Bolsward
62
85
915
880
+35
94  Postma, Klaas Heerenveen
50
84
796
636
+160
95  Woud, van der Wybren Leeuwarden
57
84
879
781
+98
96  Bouma, Pieter Joure
58
84
853
802
+51
97  Sikkema, Johan Emmeloord
49
82
779
669
+110
98  Bergsma, Marten Reduzum
51
81
782
648
+134
99  Velstra, Oeltsje Idaerd
54
81
810
738
+72
100  Jorritsma, Tjerk Heerenveen
47
79
756
597
+159
101  Vries, de Guus Leeuwarden
47
78
741
609
+132
102  Bruinsma, Jan Heerenveen
53
76
786
725
+61
103  Groen, Daan Hallum
77
76
967
1187
-220
104  Miedema, Lammert Diemen
51
75
780
726
+54
105  Buitenga, Jan St. Nicolaasga
49
74
761
661
+100
106  Velsma, Jelle Tzummarum
41
73
673
506
+167
107  Hinrichs, Johannes Harlingen
43
73
668
577
+91
108  Engbrenghof, Andries Franeker
46
73
725
594
+131
109  Hoogland, Roel Beetgumermolen
58
72
797
877
-80
110  Wartena, Riens Burgum
38
70
609
481
+128
111  Boer, de Jelle Wommels
44
70
681
601
+80
112  Koster, Sikke Dokkum
56
70
799
816
-17
113  Groot, de Rienk Leeuwarden
43
69
651
536
+115
114  Heeg, Evert Oosterlittens
43
69
654
579
+75
115  Zee, van der Siebe Lelystad
48
69
703
688
+15
116  Feenstra, Sjoerd Dronten
53
69
752
761
-9
117  Bootsma, Joop Reahûs
50
68
713
706
+7
118  Helfrich, Catherinus Grou
48
67
711
669
+42
119  Sybesma, Anne Akkrum
40
66
630
527
+103
120  Weg, bij de Gerrit Harlingen
48
63
656
684
-28
121  Steegstra, Meint Ferwerd
38
62
577
489
+88
122  Veen, van der Jaap St. Annaparochie
47
61
655
641
+14
123  Zee, van der Sipke Tzummarum
51
58
685
747
-62
124  Nicolai, Sjoerd Witmarsum
48
57
654
699
-45
125  Braaksma, Hielke Emmen
31
54
503
397
+106
126  Vries, de Teade Franeker
39
54
566
532
+34
127  Bennema, Jan Pieter Sint Annaparochie
38
53
571
536
+35
128  Sipma, Jan Franeker
24
52
428
273
+155
129  Tamminga, Willem Franeker
50
52
627
742
-115
130  Bekema, Johan Bolsward
32
51
507
430
+77
131  Schaaf, van der Durk Stiens
27
48
445
359
+86
132  Sijtsinga, Jan Heerenveen
36
48
518
504
+14
133  Vlieger, Rick Harlingen
26
46
408
325
+83
134  Herrema, Lou Slappeterp
33
46
478
448
+30
135  Veer, van der Bouwe Winsum (Fr)
32
45
469
451
+18
136  Zijlstra, Roel Menaldum
26
43
402
331
+71
137  Harkema, Tsjeard Spannum
26
43
400
332
+68
138  Hoitenga, Wibe Boazum
41
43
557
617
-60
139  Haan, de Jelle St. Annaparochie
24
42
373
318
+55
140  Leest, van der G. Stiens
26
42
399
329
+70
141  Idema, Wybe Gytsjerk
22
41
361
260
+101
142  Postmus, Frans Hitzum
27
40
412
378
+34
143  Hoekstra, Theun Leeuwarden
23
39
372
280
+92
144  Wortman, Joop Joure
16
36
297
160
+137
145  Twerda, Tom Putten
22
35
327
283
+44
146  Meijer, Jan Hurdegaryp
20
34
316
273
+43
147  Oudendag, Johannes Arum
22
31
333
300
+33
148  Winkel, Gerrit St. Annaparochie
22
31
322
305
+17
149  Knol, Cor Bolsward
25
29
319
375
-56
150  Hoekstra, Jan Leeuwarden
16
28
265
213
+52
151  Hoekstra, Geert Joure
16
25
248
207
+41
152  Wagenaar, Jan Winsum (Fr)
20
23
256
293
-37
153  Grijpstra, Simon Aalsum
21
23
295
317
-22
154  Bosch, Jan Dokkum
13
22
210
171
+39
155  Buwalda, Lykele Emmen
17
22
244
239
+5
156  Volbeda, Jan Sexbierum
17
22
236
241
-5
157  Miedema, Anno Stiens
9
21
163
106
+57
158  Faber, Geert Minnertsga
10
21
175
122
+53
159  Bleeker, Henk Harlingen
14
21
206
192
+14
160  Meulen, van der Marten Leeuwarden
17
21
237
244
-7
161  Houtsma, Thijs Westhoek
12
20
190
154
+36
162  Koopmans, Germ Aldtsjerk
24
20
281
379
-98
163  Zijlstra, Piet Scharnegoutum
11
19
177
141
+36
164  Groot, de Sjouke Oosterlittens
13
19
201
176
+25
165  Porte, Willem Oudehorne
13
19
193
183
+10
166  Zijlstra, Piet Franeker
16
19
212
241
-29
167  Boersma, Lieuwe Apeldoorn
16
18
218
232
-14
168  Groen, Dirk Franeker
16
18
223
240
-17
169  Kooistra, Catrinus Goënga
10
17
157
121
+36
170  Jong, de Gerrit Ysbrechtum
15
16
179
230
-51
171  Haan, de Ieme Makkum
12
15
176
176
0
172  Ploeg, van der Johannes Franeker
13
14
161
199
-38
173  Veen, van der Rinze Koarnjum
10
13
143
143
0
174  Goudberg, Jouke Katlijk
14
13
172
226
-54
175  Mulder, Henk Dronryp
7
11
112
87
+25
176  Hiemstra, Sipke Wommels
8
11
115
107
+8
177  Boer, de Jan Bolsward
9
11
113
137
-24
178  Schaap, Joost Tirns
13
11
153
214
-61
179  Keizer, Piet St. Annaparochie
6
10
104
71
+33
180  Homminga, Hans Joure
7
10
101
98
+3
181  Wiersma, Sipke St. Jacobiparochie
7
10
102
99
+3
182  Linden, van der Jan Amsterdam
8
10
109
115
-6
183  Jansma, Henk Damwâld
4
9
73
41
+32
184  Anema, Lieuwe St. Annaparochie
5
9
84
65
+19
185  Graaf, de Germ Holwerd
6
9
91
74
+17
186  Boelens, Willem Hurdegaryp
6
9
92
85
+7
187  Peterson, Henk Damwâld
7
9
109
103
+6
188  Nagel, Jetze Makkum
10
9
112
136
-24
189  Gerbrandy, Harmen Warns
5
8
81
65
+16
190  Bootsma, Albert Creil
5
8
74
69
+5
191  Wal, van der Jacobus St. Jacobiparochie
5
8
70
71
-1
192  Wiglema, Dirk Leeuwarden
7
8
97
107
-10
193  Boersma, Jappie Sneek
4
7
58
48
+10
194  Anema, Douwe Nes (D)
6
7
84
84
0
195  Visser, Wiebe Leeuwarden
8
7
101
118
-17
196  Sjollema, Eddy Harlingen
4
6
63
49
+14
197  Akkerman, Auke Minnertsga
5
6
68
74
-6
198  Deelstra, Henk Franeker
5
6
65
74
-9
199  Span, Albert Koarnjum
6
6
80
91
-11
200  Posthuma, Bauke Folsgare
3
5
44
38
+6
201  Hiemstra, Hepke Grou
5
5
69
79
-10
202  Schreiber, Lubbert St. Annaparochie
3
4
43
42
+1
203  Dantuma, S. Driesum
3
4
42
47
-5
204  Oortwijn, Ron Zwolle
1
3
21
3
+18
205  Galema, Thijs Bolsward
1
3
21
5
+16
206  Wierstra, Douwe Holwerd
1
3
21
5
+16
207  Dijkstra, Auke NN
1
3
21
6
+15
208  Feenstra, Jelle Hurdegaryp
1
3
21
7
+14
209  Walsweer, Albert Goutum
1
3
21
13
+8
210  Woppenkamp, Henk Hauwert
2
3
35
26
+9
211  Huizinga, Tj. Heerenveen
2
3
28
28
0
212  Smedinga, Arie Tzum
2
3
31
32
-1
213  Groot, de Simon Midlum
3
3
44
39
+5
214  Wiersma, Wopke Dokkum
3
3
36
49
-13
215  Haan, de Henk Apeldoorn
4
3
43
60
-17
216  Visser, Sikke Lippenhuizen
4
3
44
66
-22
217  Hasz, Wiep Dronrijp
4
3
41
64
-23
218  Vlas, de Jan Franeker
1
2
18
6
+12
219  Raukema, H. NN
1
2
19
12
+7
220  Wagenaar, Jan NN
1
2
19
14
+5
221  Vlugt, van der Sybren Zwolle
1
2
18
13
+5
222  Vries, de Durk Hijum
1
2
15
10
+5
223  Hellinga, H NN
1
2
18
13
+5
224  Faber, J NN
1
2
17
15
+2
225  Nota, Sjoerd Harlingen
1
2
16
14
+2
226  Veldman, O. NN
1
2
15
15
0
227  Kuiken, Piet Harlingen
2
2
33
30
+3
228  Hof, Bennie Franeker
2
2
25
29
-4
229  Bos, Jouke Akkrum
3
2
36
48
-12
230  Woud, van der Jan Goutum
4
2
36
59
-23
231  Haitsma, Klaas Witmarsum
1
1
11
12
-1
232  Westerhof, Henk NN
1
1
13
14
-1
233  Meekma, Klaas Bontebok
1
1
13
15
-2
234  Roskamp, A NN
1
1
14
16
-2
235  Poelstra, W NN
1
1
10
13
-3
236  Jongsma, Alle Goutum
2
1
22
33
-11
237  Wittermans, J NN
1
0
7
12
-5
238  Ommen, van A NN
1
0
12
18
-6
239  Monsma, Durk Mantgum
2
0
23
30
-7