De Vereniging Van Kaatsers (VVK) is opgericht 19 april 1919 bestaat dus in 2019 100 jaar!

De VVK organiseert op 20 april 2019 een 35-plus jubileumpartij in Menaldum.

Opgave bij Jan Volbeda via janvolbeda48@gmail.com of tel. 0517-851563 mob. 06-29102279

Opgave is mogelijk tot donderdag 18 april 2019 19:00 uur.